Uitspraak Nº 09-168690-21. Rechtbank Den Haag, 2022-10-31

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11304
Date31 Octubre 2022
Docket Number09-168690-21
Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer 09-168690-21

Datum uitspraak 31 oktober 2022

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

hierna te noemen: de verdachte,

geboren op [geboortedag] 2004 te [geboorteplaats] ,

[adres] .

1 Het onderzoek op de zitting

Het onderzoek is gehouden op de besloten terechtzittingen van 2 september 2021 (regiezitting), 18 februari 2022 en 11 oktober 2022 (inhoudelijke behandelingen) en

18 oktober 2022 (sluiting van het onderzoek).

De officier van justitie in deze zaak is mr. B. Looijestijn en de advocaat van de verdachte is mr. P.L.G. Rens te Den Haag. De verdachte is ter zitting verschenen.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is, samengevat en na wijziging van de tenlastelegging op de zitting, ten laste gelegd dat:

1. hij op 5 juni 2021 te Zoetermeer, samen met anderen en met voorbedachten rade geprobeerd heeft [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven te beroven (primair), dan wel dat hij hier medeplichtig aan is geweest (subsidiair), dan wel dat hij samen met anderen en met voorbedachten rade geprobeerd heeft [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen (meer subsidiair), dan wel dat hij hier medeplichtig aan is geweest (nog meer subsidiair), dan wel dat hij samen met anderen voorbereidingen heeft getroffen tot het plegen van een moord c.q doodslag of zware mishandeling met voorbedachten rade of openlijke geweldpleging (nog meer subsidiair), dan wel dat hij hier medeplichtig aan is geweest (meest subsidiair);

2. hij op 5 juni 2021 in Zoetermeer, openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (primair), dan wel dat hij hier medeplichtig aan is geweest (subsidiair).

3. hij op 28 juni 2021 te Zoetermeer een vuurwapen voorhanden heeft gehad.


De volledige tekst van de tenlastelegging staat in bijlage I.

3 Bewijsoverwegingen
3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat de rechtbank bewezen zal verklaren dat de verdachte de onder 1 primair (impliciet subsidiair), 2 primair en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan.

Ten aanzien van feiten 1 en 2 heeft de officier van justitie – samengevat en zakelijk weergegeven – daartoe het volgende naar voren gebracht.
Voorafgaand aan het feit op 5 juni 2021 zijn er door verdachte en zijn medeverdachten in een Snapchatgroep berichten verstuurd om te verzamelen en om iemand te grazen te nemen. Uit de gesprekken valt te herleiden dat diverse personen voorafgaand aan het incident afspreken en bespreken dat ze messen met zich meenemen omdat er een ruzie is met ‘Palenstein Boys’. Naderhand worden, opnieuw in Snapchatgesprekken, daderwetenschappen benoemd. Eén van de deelnemers is geïdentificeerd als de verdachte. Uit de door de verdachte verstuurde berichten kan worden geconcludeerd dat hij op de plaats delict is geweest, hij een machete bij zich had en hij concrete daderkennis had. De officier van justitie is daarom van mening dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van een poging tot doodslag en aan openlijke geweldpleging. Het verboden wapen, zoals dat onder feit 3 is tenlastegelegd, is bij de verdachte aangetroffen en hij heeft bekend dit voor een ander te hebben bewaard.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. De rol van de verdachte wordt niet duidelijk uit het dossier. Er zijn geen verklaringen van medeverdachten waaruit blijkt dat de verdachte betrokken was bij de steekpartij en dat hij heeft gestoken. De verdachte ontkent dat hij ‘ [accountnaam 1] ’ is en dat hij gebruikt maakt van de accountnaam ‘ [accountnaam 2] ’. De berichten en de tijdlijn maken duidelijk dat de verdachte niet aanwezig kan zijn geweest bij het steekincident.

Ten aanzien van het onder 2 primair tenlastegelegde heeft de verdediging aangevoerd dat vrijspraak moet volgen nu op geen enkele wijze kan worden aangetoond welke rol de verdachte heeft gehad en dus niet kan worden vastgesteld of hij een significante bijdrage heeft geleverd.

Ten aanzien van feit 3 heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3

De beoordeling van de tenlastelegging. 1

3.3.1

Feiten 1 en 2 – het steekincident op 5 juni 2021


Algemene inleiding

Op 5 juni 2021 omstreeks 23:00 uur zijn verbalisanten na een melding over een steekpartij naar [locatie 1] te Zoetermeer gegaan. Ter plaatse aangekomen zagen zij ter hoogte van [locatie 2] twee personen op de stoeprand zitten met ongeveer vijf personen eromheen. De verbalisant zag op de doorgaande weg een grote hoeveelheid bloeddruppels liggen. De twee personen op de stoeprand, die later bleken te zijn [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] (verder: [slachtoffer 2] ), zaten onder het bloed en hadden beiden verwondingen aan het lichaam, lijkend op steekverwondingen. De verbalisant hoorde [slachtoffer 1] verklaren dat zij gewoon aan het basketballen waren op het veldje en ineens door een groep werden aangevallen. Hij had niets gezien en wist ook niet met hoeveel mensen zij waren. [slachtoffer 2] verklaarde dat de aanval uit het niets kwam en dat hij verder niet kon vertellen wat er was gebeurd. Beide slachtoffers zijn meegenomen met de ambulance.2

Verklaringen van slachtoffers

Het [slachtoffer 1] is op 6 juni 2021 door de politie in het ziekenhuis gehoord, waarbij hij heeft verklaard dat hij zag dat iemand op hem af kwam lopen met een mes. Hij verklaarde ook dat hij geen aangifte wilde doen.3 Op 22 november 2021 is [slachtoffer 1] als getuige gehoord; hij heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat hij zich niet meer kan herinneren wat hij heeft verklaard in het ziekenhuis, dat hij geen mes heeft gezien en dat hij dit in het ziekenhuis ook niet heeft verklaard. Hij weet niet meer met wie hij die avond was, behalve met [slachtoffer 2] . De namen van de verdachte en zijn medeverdachten zeggen hem niets. Ook [slachtoffer 2] is als getuige gehoord en heeft op 22 november 2021 bij de rechter-commissaris verklaard dat hij ‘gewoon’ geen aangifte wil doen en dat hij niet heeft gezien wie hem heeft gestoken.4

Verwondingen van slachtoffers

[verbalisant] , die ter plaatste was vlak na het incident, heeft op 5 juni 2021 gezien dat [slachtoffer 1] een open wond had op zijn linker schouderblad, een wond aan zijn linker elleboog en aan zijn linker pols, een steekwond onder zijn linker tepel op zijn borst en een steekwond in de linkerzijde van zijn torso. De verbalisant zag dat [slachtoffer 2] een open wond had op zijn achterhoofd, lijkend op een steekwond.5 [slachtoffer 2] heeft op

22 november 2021 bij de rechter-commissaris zelf ook verklaard dat hij een steekwond op zijn achterhoofd heeft opgelopen.

Getuigen

[getuige 1] heeft op 5 juni 2021 verklaard dat hij twee jongens onder het bloed zag zitten en hen tegen elkaar hoorde zeggen dat ze niks gingen vertellen en zouden zeggen dat er niets gebeurd was. Hij hoorde hen zeggen dat het ‘hun blok tegen ons blok’ was en iets met Syrië wat nu geen Syriërs meer waren.6 Kort voor het incident had hij een groep van 20 à 30 man zien rennen.7

[getuige 2] heeft op 6 juni 2021 verklaard dat hij achter [locatie 1] met ongeveer vijf vrienden aan het basketballen was en er opeens een groep jongens schreeuwend op hen af kwam rennen. Hij zag dat één van deze jongens een mes in zijn handen had met een lengte van ongeveer 15 centimeter.8

Snapchatgesprek 5 juni 2021

Op de inbeslaggenomen telefoon van één van de medeverdachten is een Snapchatgesprek aangetroffen met 27 deelnemers, gevoerd op verschillende tijdstippen in de avond van

5 juni 2021, de dag van het steekincident. Uit enkele van de berichten in deze chat heeft de politie opgemaakt dat werd gesproken over het steekincident in [locatie 1] te Zoetermeer, zowel voorafgaand aan het incident als daarna.9

Uit het dossier leidt de rechtbank af dat onder meer de volgende teksten zijn verzonden:

1

[accountnaam 3]

Boys vandaag kaka

5-6-2021 16:14:10

2

[accountnaam 3]

Iedereen black gedrest

5-6-2021 16:14:24

3

[accountnaam 3]

Beetje spitten hier en daar

5-6-2021 16:14:34

68

[accountnaam 4]

Wille jullie nog pb pakke

5-6-2021 22:39:44

69

[accountnaam 4]

We gaan zo miss starten

5-6-2021 22:39:50

70

[accountnaam 4]

We nog wille pakke kom skate

5-6-2021 22:40:05

73

[accountnaam 3]

Waar

5-6-2021 22:41:04

74

[accountnaam 4]

Skate

5-6-2021 22:41:07

75

[accountnaam 5]

Yusu

5-6-2021 22:41:11

76

[accountnaam 4]

Zijn juillie down

5-6-2021 22:41:12

77

[accountnaam 3]

Wnr nu

5-6-2021 22:41:18

78

[accountnaam 4]

Skatebaan

5-6-2021 22:41:22

79

[accountnaam 4]

Nui gwn

5-6-2021 22:41:26

80

[accountnaam 4]

Nuu

5-6-2021 22:41:28

81

[accountnaam 3]

We mokken

5-6-2021 22:41:30

82

[accountnaam 4]

Jahtoxh

5-6-2021 22:41:35

83

[accountnaam 4]

Neem

5-6-2021 22:41:36

84

[accountnaam 4]

Dingge

5-6-2021 22:41:41

85

[accountnaam 4]

Mee

5-6-2021 22:41:42

86

[accountnaam 6]

Welk boys...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT