Uitspraak Nº 09/748009-15. Rechtbank Den Haag, 2017-12-22

Court:Rechtbank Den Haag (Neederland)
Docket Number:09/748009-15
ECLI:ECLI:NL:RBDHA:2017:15272
Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/748009-15

Datum uitspraak: 22 december 2017

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats],

BRP-adres: [adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Deze strafzaak is gelijktijdig, maar niet gevoegd, behandeld met de strafzaken tegen de verdachten

[medeverdachte 1] (parketnummer 09/748003-16 ),

[medeverdachte 2] (parketnummer 09/748012-15) en

[medeverdachte 3] (parketnummer 09/748014-15).

In deze zaak hebben pro formazittingen plaatsgevonden op 8 februari 2016, 18 april 2016, 27 juni 2016, 3 november 2016 en 30 juni 2017 (regiezitting).

De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden op:

- 27 november 2017: behandeling van het dossier inzake de verdachten [verdachte] en [medeverdachte 1],

- 28 november 2017: behandeling van het dossier inzake de verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2],

- 29 november 2017: requisitoir van de officieren van justitie in alle zaken, pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak van verdachte [medeverdachte 2],

- 30 november 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaken van de verdachten [verdachte] en [medeverdachte 1].

- 1 december 2017: pleidooi, re- en dupliek en laatste woord in de zaak van verdachte [medeverdachte 3],

- 8 december 2017: sluiting van het onderzoek ter terechtzitting in alle zaken.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. D. van der Ven-Laheij en M.A. van der Vlugt en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman mr. A.H.J.G. van Voorthuizen, advocaat te Ede, naar voren is gebracht.

De officier van justitie mr. D. van der Ven-Laheij heeft op de zitting van 3 november 2016 meegedeeld dat zij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken en dat hiertoe tegen verdachte een strafrechtelijk financieel onderzoek als bedoeld in artikel 126 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) is ingesteld.

2 De tenlastelegging

Wat de verdachte wordt verweten is omschreven in de (gewijzigde) tenlastelegging, die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit vonnis. Dit betreft kort samengevat dat hij:

feiten 1, 2 en 3 (Marktplaats)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- oplichting door middel van phishing ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 1)

- computervredebreuk ten aanzien ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 2)

- manipulatie van computergegevens ten aanzien van 319 Marktplaats- of Admarktaccounts (feit 3);

feit 4 (BCC)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 96 personen met behulp van namaakwebshops die op BCC.nl leken;

feit 5 (Dixons)

zich in de periode van 2 juni 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van oplichting van minstens 131 personen met behulp van namaakwebshops die op Dixons.nl leken;

feiten 6 en 7 (Simyo)

zich in de periode van 3 mei 2015 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van

- oplichting van minstens 2 personen met behulp van een namaakwebshop die op Simyo.nl leek (feit 6) en

- computervredebreuk ten aanzien van [benadeelde 1] en ABN AMRO bank (feit 7);

feiten 8 en 9 (Topprice24)

zich in de periode van 1 december 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van

- oplichting van minstens 10 personen met behulp van namaakwebshops die leken op Topprice24.nl (feit 8) en

- computervredebreuk ten aanzien van vier personen en de Rabobank in december 2014 (feit 9);

feiten 10 en 11 (Scrypt.cc)

zich in de periode van 19 juni 2015 tot en met 22 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Scrypt.cc (feit 10) en

- diefstal van 629,95 bitcoins van Scrypt.cc (feit 11);

feiten 12 en 13 ([zaak 13])

zich in de periode van 1 juni 2015 tot en met 12 juni 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van [bedrijf 1] (feit 12) en

- poging tot afpersing van [bedrijf 1] en [benadeelde 2] (feit 13);

feiten 14 t/m 17 (Phonespot)

zich in de periode van 11 november 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Phonespot.nl (feit 14),

- oplichting door middel van phishing van minstens 8 personen met behulp van Phonespot.nl (feit 15)

- het voorhanden hebben van toegangscodes tot geautomatiseerde werken van Phonespot B.V. (feit 16) en

- poging tot afpersing van Phonespot B.V., Media Center Rotterdam en [benadeelde 3] in november 2014 (feit 17);

feiten 18 en 19 (Het Sanitairfiliaal, Interieur van Nu en Vendiweb)

zich in de periode van 31 oktober 2014 tot en met 10 november 2014 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van:

- computervredebreuk ten aanzien van Het Sanitairfiliaal, [benadeelde 4] , Interieur van Nu, Vendiweb en [benadeelde 5] (feit 18) en

- oplichting van [benadeelde 6] (feit 19);

feit 20 (witwassen)

zich in de periode van 13 maart 2014 tot en met 26 oktober 2015 schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van witwassen.

3 Bewijsoverwegingen

De rechtbank merkt op dat zij in het navolgende e-mailadressen en domeinnamen zal vermelden met haken, bijvoorbeeld om het apenstaartje, om hyperlinks te voorkomen (zoals [mailadres 1]).

3.1

Inleiding1

Uit onderzoek van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (hierna: LMIO) in 2013 en 2014 bleek dat er op internet steeds meer namaakwebshops actief waren, die verschenen onder de naam van legitieme bedrijven zoals BCC, MediaMarkt en Ziggo. Klanten belandden op deze sites via (onder andere) Marktplaats.nl, waar ze naar aanbiedingen zochten. Na het openen van een aantrekkelijke advertentie werden ze met een link doorverwezen naar wat ze dachten dat de site van een te goeder naam en faam bekend staande (web)winkel was. Daar konden ze winkelen zoals dat bij webshops normaal is, door goederen in een winkelmandje te doen en vervolgens af te rekenen. Dat gebeurde via iDEAL of door betaling op een bankrekening van een katvanger. De door de kopers bestelde producten, meestal consumentenelektronica zoals telefoons en tablets, werden niet geleverd. Enkele keren werd bovendien in een chatgesprek met meer of minder succes geprobeerd de klanten hun bankgegevens te ontfutselen en hun rekeningen te plunderen.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze feiten als vaststaand worden aangemerkt. Ze hebben ter terechtzitting niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvragen.

Op basis van anonieme tips en andere informatie is verdachte op 18 mei 2015 door de politie aangemerkt als mogelijke pleger van dergelijke vormen van internetoplichting2. Hij is op 26 oktober 2015 aangehouden op het adres [adres 1] in Den Haag. In de woning waren op dat moment ook verdachte [medeverdachte 1] en [persoon 1] aanwezig.3

3.2

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben ten aanzien van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten gevorderd dat wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard dat verdachte deze feiten in vereniging heeft begaan. Op hun specifieke standpunten zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat het recent door de Hoge Raad gewezen Smartphone-arrest consequenties dient te hebben in de zin van bewijsuitsluiting, dan wel voor de strafmaat. Verder heeft hij betoogd dat niet, althans onvoldoende blijkt dat de ten laste gelegde feiten in vereniging zijn gepleegd. Ten aanzien van een aantal feiten heeft hij aangevoerd dat er weliswaar veel aangiften in het dossier zitten, maar dat naar lang niet alles onderzoek is gedaan en dat die niet onderzochte aangiften niet voor het bewijs gebruikt kunnen worden.

De raadsman heeft geen verweer gevoerd met betrekking tot de feiten betreffende Scrypt.cc, [bedrijf 1], Phonespot, Het Sanitairfiliaal, Vendiweb en Interieur van Nu en het witwassen.

Verdachte zelf heeft zich ten aanzien van alle feiten voortdurend op zijn zwijgrecht beroepen.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging

Inleidende overwegingen

3.4.1

Opbouw

Het onderzoek in deze zaak bestaat voor het grootste gedeelte uit de analyse van gegevens, die zijn aangetroffen op inbeslaggenomen gegevensdragers zoals telefoons, laptops, USB-sticks en geheugenkaarten en op resultaten van IP-taps. (Een IP-adres is als het ware het internetadres van het de gebruikte modem.) De rechtbank zal beginnen met een overweging over de bruikbaarheid van deze gegevens voor het bewijs in het licht van het smartphone-arrest.

De rechtbank zal daarna enkele algemene overwegingen wijden aan oplichting en medeplegen. Vervolgens zal worden beoordeeld welke gegevens ((IP-)adressen, Skypenamen, e-mailadressen en dergelijke) tot verdachte te herleiden zijn en een overweging gewijd worden aan de bruikbaarheid van de aangiften voor het bewijs. Daarna zal de rechtbank de bewijsmiddelen die in het dossier aanwezig zijn voor de verschillende feiten per zaaksdossier uiteenzetten en hieraan conclusies verbinden.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT