Uitspraak Nº 09/767304-19 en 09/767106-21 (ttz. gev.). Rechtbank Den Haag, 2022-05-12

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:4504
Docket Number09/767304-19 en 09/767106-21 (ttz. gev.)
Date12 Mayo 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummers: 09/767304-19 (dagvaarding I) en 09/767106-21 (ttz. gev., dagvaarding II)

Datum uitspraak: 12 mei 2022

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[Verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats] (Polen),

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

op dit moment uit anderen hoofde gedetineerd in de penitentiaire inrichting Achterhoek te Zutphen.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 7 oktober 2020, 23 december 2020, 9 maart 2021, 27 mei 2021 (alle pro forma), 24 november 2021 (regie), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 24 en 25 maart 2022 (inhoudelijke behandeling) en 3 mei 2022 (sluiting onderzoek).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. B. de Jonge en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsvrouw

mr. K.C. van de Wijngaart naar voren is gebracht.

De officier van justitie heeft op de terechtzitting van 15 maart 2022 medegedeeld dat hij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) aanhangig te maken.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijzigingen van de tenlastelegging op de terechtzittingen van 23 december 2020, 8 maart 2022, 14 maart 2022 en 23 maart 2022 - ten laste gelegd dat:

Ten aanzien van dagvaarding I

1.

(zaaksdossier Echinops)

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2018 tot en met 23 juni 2020, te Bodegraven en/of te Woerden en/of te Bergambacht en/of te Waddinxveen, althans in Nederland, als leider heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten in elk geval [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 2], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 lid 3 en/of lid 4 en/of lid 5 en/of artikel 11 lid 2 en/of lid 3 en/of lid 4 en/of lid 5 van de Opiumwet en/of art. 10a van de Opiumwet;

2.

(zaaksdossier Siret)

hij, op één of meerdere tijdstippen, in of omstreeks de periode van 17 juni 2020 tot en met 23 juni 2020, te Bodegraven en/of te Woerden en/of te Bergambacht en/of te Waddinxveen, althans in Nederland en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht 19,96 kilo cocaïne, althans een (grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel bedoeld als in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3.

(zaaksdossier Siret)

hij, op of omstreeks 24 juni 2020, te Woerden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, (telkens) van een voorwerp, te weten een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 20.118,- euro, althans een geldbedrag, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp, te weten voornoemd geldbedrag, was, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie bovenomschreven voorwerp, te weten voornoemd geldbedrag, voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

en/of

hij, op of omstreeks 24 juni 2020, te Woerden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, een voorwerp, te weten een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 20.118,- euro, althans een geldbedrag, heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van enig voorwerp gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs

moest vermoeden, dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

4.

(zaaksdossier Oder: Dover/[betrokkene 1])

hij in of omstreeks de periode van 22 maart 2018 tot en met 23 maart 2018 te Bodegraven, althans in Nederland, en/of te Dover, althans in het Verenigd Koninkrijk, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 31 kg cocaïne en/of 10 kg crack en/of 3 kg heroïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of crack en/of heroïne telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

5.

(zaaksdossier Antenne: Waarder/[betrokkene 2])

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 juli 2018 tot en met 31 juli 2018 te Gouda en/of te Waarder (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) en/of te Bodegraven en/of elders in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf, om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland te brengen, al dan niet als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, ongeveer 81 kilogram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, hebbende/zijnde hij en/of zijn mededader(s):

- naar een garage gereden en/of een aldaar een of meer vrachtwagenband(en) van

- cocaïne verpakt en/of geplaatst en/of verstopt in een of meer vrachtwagenband(en) en/of

- ( meermalen) met elkaar en/of (een) (contactpersoon van) opdrachtgever(s) telefonisch contact gehad en/of gelegd en/of onderhouden (telkens) (onder meer) om informatie door te geven en/of te ontvangen en/of instructies en/of aanwijzingen te geven en/of te ontvangen en/of

- ( meermalen) afspraken gemaakt om elkaar te ontmoeten en/of

- voornoemde cocaïne in een auto (kenteken [KENTEKEN 1]) laten plaatsen en/of heeft/hebben geplaatst en/of gehad en/of

- in een auto (kenteken [KENTEKEN 1]) gestapt en/of via de A12 in richting van Utrecht is gereden, alwaar de cocaïne zou worden overgedragen aan een of meer mededader(s), om (vervolgens) te worden vervoerd naar Engeland,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

een velg af laten halen en/of gehaald en/of;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

en/of

hij op of omstreeks 31 juli 2018 te Gouda en/of te Waarder (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 81 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

6.

(zaaksdossier Tyne: Port of Tyne/[betrokkene 3])

hij in of omstreeks de periode van 10 oktober 2018 tot en met 19 oktober 2018 te IJmuiden, althans in Nederland, en/of te Port of Tyne, althans in het Verenigd Koninkrijk, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 115 cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

7.

(zaaksdossier Vecht: Harwich/[betrokkene 4])

hij in of omstreeks de periode van 10 mei 2019 tot en met 16 mei 2019 te Hoek van Holland, althans in Nederland, en/of te Harwich, althans in het Verenigd Koninkrijk, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 15 kg cocaïne en/of 93 kg heroïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

8.

(zaaksdossier Siret)

hij, op één of meerdere tijdstippen, in of omstreeks de periode van 17 juni 2020 tot en met 23 juni 2020, te Bodegraven en/of te Woerden en/of te Bergambacht en/of te Waddinxveen, althans in Nederland en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht 188 kilo hasj, althans een (grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende hasj, zijnde hasj een middel bedoeld als in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

Ten aanzien van dagvaarding II

1.

(zaaksdossier Voer: container 2019)

hij in de periode van 1 maart 2010 tot en met 21 mei 2019 te Alphen aan den Rijn en/of Woerden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, althans opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 2000 kilogram cocaïne, althans 100 kilogram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

althans,

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 23 mei 2019, te Bodegraven en/of Zegveld, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT