Uitspraak Nº 09/837036-20. Rechtbank Den Haag, 2020-07-30

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket Number09/837036-20
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7101
Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/837036-20

Datum uitspraak: 30 juli 2020

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1995 te [geboorteplaats] ,

BRP-adres: [adres] ,

thans verblijvende in FPA De Mare, Arklaan 5 te Halsteren.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 23 april 2020 (pro forma) en ter terechtzitting van 16 juli 2020 (inhoudelijk).

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. F.A. Kuipers en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. T. Thissen naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting van 23 april 2020 - ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 februari 2018 tot en met 30 december 2019 te Gouda (telkens) door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, [naam slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer] , te weten het (telkens) (meermalen)

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of heen en weer bewegen van zijn, verdachtes, penis in de mond van die [naam slachtoffer] en/of

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of been en weer bewegen van zijn, verdachtes, vinger(s) in en/of over de (ontblote) vagina van die [naam slachtoffer] en/of

- zich door die [naam slachtoffer] laten pijpen en/of aftrekken en/of

- laten likken en/of betasten van zijn, verdachtes, (ontblote) penis door die [naam slachtoffer] en/of

- betasten van de (ontblote) borst(en) van die [naam slachtoffer] en/of

- likken van en/of zuigen aan de borst(en) en/of tepel(s) van die [naam slachtoffer] ,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat

- verdachte de verzorgende van die [naam slachtoffer] betrof en/of

- die [naam slachtoffer] zich bevond in een verzorgingstehuis omdat zij lijdt aan (vasculaire) dementie en/of (als gevolg hiervan) niet, althans niet volledig, in staat was haar wil kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden en/of

- die [naam slachtoffer] aan zijn, verdachtes, zorg was toevertrouwd,

en (aldus) voor die [naam slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan,

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 februari 2018 tot en met 30 december 2019 te Gouda, (telkens) met [naam slachtoffer] , van wie hij, verdachte, wist dat deze in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat deze niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer] , te weten het telkens (meermalen)

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of been en weer bewegen

van zijn, verdachtes, penis in de mond van die [naam slachtoffer] en/of

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of heen en weer bewegen

van zijn, verdachtes, vinger(s) in en/of over de (ontblote) vagina van die [naam slachtoffer] en/of

- zich door die [naam slachtoffer] pijpen en/of aftrekken en/of

- laten likken en/of betasten van zijn, verdachtes, (ontblote) penis door die [naam slachtoffer] en/of

- betasten van de (ontblote) borst(en) van die [naam slachtoffer] en/of

- likken van en/of zuigen aan de borst(en) en/of tepel(s) van die [naam slachtoffer] ;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 februari 2018 tot en met 30 december 2019 te Gouda, (telkens) door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, [naam slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, te weten het (telkens) (meermalen)

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of heen en weer bewegen van zijn, verdachtes, vinger(s) in en/of over de (ontblote) vagina van die [naam slachtoffer] en/of

- zich door die [naam slachtoffer] laten pijpen en/of aftrekken en/of

- laten likken en/of betasten van zijn, verdachtes, (ontblote) penis door die [naam slachtoffer] en/of

- betasten van de (ontblote) borst(en) van die [naam slachtoffer] en/of

- likken van en/of zuigen aan de borst(en) en/of tepel(s) van die [naam slachtoffer] , en/of bestaande dat geweld of een andere feitelijkheid en/of die bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid hieruit dat

- hij, verdachte, de verzorgende van die [naam slachtoffer] betrof en/of

- die [naam slachtoffer] zich bevond in een verzorgingstehuis omdat zij lijdt aan (vasculaire) dementie en/of (als gevolg hiervan) niet, althans niet volledig, in staat was haar wil kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden en/of

- die [naam slachtoffer] aan zijn, verdachtes, zorg was toevertrouwd;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 februari 2018 tot en met 30 december 2019 te Gouda, (telkens) met [naam slachtoffer] , van wie hij, verdachte, wist dat deze in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [naam slachtoffer] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het (telkens) (meermalen)

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of heen en weer bewegen van zijn, verdachtes, vinger(s) in en/of over de (ontblote) vagina van die [naam slachtoffer] en/of

- zich door die [naam slachtoffer] laten pijpen en/of aftrekken en/of

- laten likken en/of laten betasten van zijn, verdachtes, (ontblote) penis door die [naam slachtoffer] en/of

- betasten van de (ontblote) borst(en) van die [naam slachtoffer] en/of

- likken van en/of zuigen aan de borst(en) en/of tepel(s) van die [naam slachtoffer] ,

meer subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 5 februari 2018 tot en met 30 december 2019 te Gouda (telkens) terwijl hij werkzaam was in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke zorg, ontucht heeft gepleegd met [naam slachtoffer] , die zich als patiënt en/of cliënt aan verdachtes hulp en/of zorg had toevertrouwd, door het (telkens) (meermalen)

- brengen en/of duwen en/of (vervolgens) houden van en/of heen en weer bewegen van zijn, verdachtes, vinger(s) in en/of over de (ontblote) vagina van die [naam slachtoffer] en/of

- zich door die [naam slachtoffer] laten pijpen en/of aftrekken en/of

- laten likken en/of laten betasten van zijn, verdachtes, (ontblote) penis door die [naam slachtoffer] en/of

- betasten van de (ontblote) borst(en) van die [naam slachtoffer] en/of

- likken van en/of zuigen aan de borst(en) en/of tepel(s) van die [naam slachtoffer] .

3 Bewijsoverwegingen
3.1

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT