Uitspraak Nº 09/857251-15 (dagvaarding I) en 09/827418-15 (dagvaarding II, gev. ttz.). Rechtbank Den Haag, 2016-09-15

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket Number09/857251-15 (dagvaarding I) en 09/827418-15 (dagvaarding II, gev. ttz.)
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:11177
Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummers: 09/857251-15 (dagvaarding I) en 09/827418-15 (dagvaarding II, gev. ttz.)

Datum uitspraak: 15 september 2016

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officieren van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] ,

[adres 1] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek in de zaak met parketnummer 09/857251-15 is gehouden ten terechtzittingen van 16 september 2015, 10 december 2015, 10 februari 2016, 20 april 2016 (alle pro forma/regie) en 30 augustus 2016, 31 augustus 2016 en 1 september 2016 (alle inhoudelijk).

De zaak met parketnummer 09/827418-15 is ter terechtzitting van 10 februari 2016 door de rechtbank gevoegd met de zaak met parketnummer 09/857251-15. Het onderzoek in deze zaak is gehouden ten terechtzittingen van 10 februari 2016, 20 april 2016 (beide pro forma/regie) en 30 augustus 2016, 31 augustus 2016 en 1 september 2016 (alle inhoudelijk).

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie, mrs. M.A. Visser en F.A. Kuipers, en van hetgeen door de raadsvrouw van de verdachte, mr. L.A. Versteegh, advocaat te Den Haag, en de verdachte naar voren is gebracht.

De officieren van justitie hebben ter terechtzitting van 31 augustus 2016 medegedeeld dat zij voornemens zijn een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting van 30 augustus 2016 - ten laste gelegd dat:

in dagvaarding I:

1.

hij op een (of meer) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2015 tot en met 5 juni 2015 te Lisse (in het pand Meer en Duin [huisnummer 1] ) en/of Nieuwerkerk aan de IJssel, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft vervaardigd en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd,

in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) stof(fen) bevattende MDMA en/of 3,4-methyleendioxymethamfetamine en/of amfetamine, zijnde (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij op of omstreeks 5 juni 2015 te Lisse en/of Nieuwerkerk aan de IJssel en/of Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 28.497 en/of 1.200 tabletten bevattende MDMA (in een auto met [kenteken 1] ) en/of 4,8 kg, althans een hoeveelheid, en/of 115 gram en/of 460 gram van een materiaal bevattende MDMA (in het pand Meer en Duin [huisnummer 1] te Lisse), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of 3,4-methyleendioxymethamfetamine en/of amfetamine, zijnde (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.

hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 februari 2014 tot en met 18 november 2014 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp (in het pand Ambachtshof [huisnummer 2] ), tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft vervaardigd en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, (telkens) (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) stof(fen) bevattende MDMA en/of 3,4-methyleendioxymethamfetamine en/of amfetamine

en/of

hij op of omstreeks 18 november 2014 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, (in het pand Ambachtshof [huisnummer 2] ) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad (ongeveer) 4650 gram van (een) stof(fen) bevattende MDMA en/of 3,4-methyleendioxymethamfetamine en/of amfetamine, zijnde (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

in dagvaarding II:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 5 juni 2015, te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland en/of Spanje, tezamen en in vereniging met een of meerdere ander(en), en/of alleen, van:

- een woning in Spanje (ter waarde van 175.000,-) en/of

- één of meerdere geldbedragen (totaal 152.905,10 euro) en/of

- één of meerdere voertuigen (auto's en/of motoren en/of quads) en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 20.900,- euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 1] en/of

- ( onder andere) één of meerdere fitnessapparaten en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 70.324,12 euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 2] en/of

- één of meer geldbedragen (te weten 12.758,53 euro aan contante stortingen en/of uitgaven en/of 32.912,- euro aan huurinkomsten en/of 36.200,- euro aan uitbetaalde managementfees en/of 28.250,- euro aan uitbetaald loon en/of 24.450,- euro aan dividenduitkering) van [bedrijf 3] ,

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld,

en/of

- een woning in Spanje (ter waarde van 175.000,-) en/of

- één of meerdere geldbedragen (totaal 152.905,10 euro) en/of

- één of meerdere voertuigen (auto's en/of motoren en/of quads) en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 20.900,- euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 1] en/of

- ( onder andere) één of meerdere fitnessapparaten en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 70.324,12 euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 2] en/of

- één of meer geldbedragen (te weten 12.758,53 euro aan contante stortingen en/of uitgaven en/of 32.912,- euro aan huurinkomsten en/of 36.200,- euro aan uitbetaalde managementfees en/of 28.250,- euro aan uitbetaald loon en/of 24.450,- euro aan dividenduitkering) van [bedrijf 3] ,

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van voornoemde voorwerpen en/of geldbedragen gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat voornoemde voorwerpen en/of geldbedragen (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk en/of middellijk uit enig misdrijf afkomstig waren,

van welk misdrijf/welke misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

en/of

[bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 5 juni 2015, te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meerdere ander(en), en/of alleen, van:

- één of meerdere voertuigen (auto's en/of motoren en/of quads) en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 20.900,- euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 1] en/of

- ( onder andere) één of meerdere fitnessapparaten en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 70.324,12 euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 2] en/of

- één of meer geldbedragen (te weten 12.758,53 euro aan contante stortingen en/of uitgaven en/of 32.912,- euro aan huurinkomsten en/of 36.200,- euro aan uitbetaalde managementfees en/of 28.250,- euro aan uitbetaald loon en/of 24.450,- euro aan dividenduitkering) van [bedrijf 3] ,

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding

en/of de verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld,

en/of

- één of meerdere voertuigen (auto's en/of motoren en/of quads) en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 20.900,- euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 1] en/of

- ( onder andere) één of meerdere fitnessapparaten en/of één of meerdere geldbedragen (te weten in totaal 70.324,12 euro aan contante stortingen en/of uitgaven) van [bedrijf 2] en/of

- één of meer geldbedragen (te weten 12.758,53 euro aan contante stortingen en/of uitgaven en/of 32.912,- euro aan huurinkomsten en/of 36.200,- euro aan uitbetaalde managementfees en/of 28.250,- euro aan uitbetaald loon en/of 24.450,- euro aan dividenduitkering) van [bedrijf 3] ,

heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet en/of van voornoemde voorwerpen en/of geldbedragen gebruik heeft/hebben gemaakt,

terwijl [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of hun/haar mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat voornoemde voorwerpen en/of geldbedragen (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk en/of middellijk uit enig misdrijf afkomstig waren,

van welk misdrijf/welke misdrijven [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of haar mededader(s) een gewoonte heeft/hebben gemaakt,

tot welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 juli 2013 tot en met 19 december 2014 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, een werkgeversverklaring (gedateerd op 25 september 2014), afgegeven door of namens [bedrijf 2] , zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen, immers...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT