Uitspraak Nº 10091156 \ KG EXPL 22-79. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-25

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9425
Date25 Octubre 2022
Docket Number10091156 \ KG EXPL 22-79
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 10091156 \ KG EXPL 22-79

Uitspraakdatum: 25 oktober 2022

Vonnis van de kantonrechter in kort geding in de zaak van:

stichting Stichting De Woonschakel Westfriesland

gevestigd te Medemblik

eiseres

verder te noemen: De Woonschakel

gemachtigde: mr. J.J. de Boer

tegen

1 [gedaagde 1]

wonende te [woonplaats]

2. Stichting Humanitas Inkomensbeheer, handelend in haar hoedanigheid van beschermingsbewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan C. [gedaagde 1] ,

gevestigd te Purmerend,

gedaagden

verder te noemen: [gedaagde 1] en de bewindvoerder,

gemachtigde: mr. P. Wieringa,

1 Het procesverloop
1.1.

De Woonschakel heeft [gedaagde 1] en de bewindvoerder op 23 september 2022 gedagvaard.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2022. De Woonschakel en de bewindvoerder zijn daarbij verschenen, net als de gemachtigden. [gedaagde 1] was afwezig. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten, mede aan de hand van pleitaantekeningen, naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting hebben [gedaagde 1] en de bewindvoerder bij brief van 7 oktober 2022 nog stukken toegezonden.

2 De feiten
2.1.

De bewindvoerder is beschermingsbewindvoerder over het vermogen van [gedaagde 1] .

2.2.

[gedaagde 1] huurt sinds 1 mei 1995 de (beneden)woning aan [adres] te [plaats] (hierna: het gehuurde) van De Woonschakel.

2.3.

Vanaf 2011 zijn er bij De Woonschakel klachten binnengekomen over geluidsoverlast, zoals nachtelijk geschreeuw, gebonk en klusgeluiden, het komen en gaan van visite, hard slaan met deuren en het draaien van luide muziek.

2.4.

In 2014 is het eerste contact tussen De Woonschakel en de GGZ en ambulante begeleiders van [gedaagde 1] . Hij heeft dan de eigen ramen van het gehuurde ingegooid en bedreigt de buren.

2.5.

Na interventie door de GGZ gaat het dan weer enkele jaren goed, maar vanaf 2019 nemen de klachten van omwonenden weer toe. Bij een huisbezoek blijkt dat [gedaagde 1] de vloerbedekking uit het gehuurde heeft gesloopt en op het beton leeft. De Woonschakel meldt dit bij de GGZ.

2.6.

In maart 2020 meldt De Woonschakel opnieuw bij de GGZ dat het niet goed gaat met [gedaagde 1] . Hij heeft het toilet uit het gehuurde gesloopt, omdat hij een ‘Oosters toilet’ wil (hurktoilet). De binnendeuren zijn uit de sponningen gehaald en staan in de tuin, net als een groot deel van de inboedel. Het gehuurde is ernstig vervuild. [gedaagde 1] wordt enige tijd opgenomen en het gehuurde wordt op kosten van de gemeente schoongemaakt en hersteld.

2.7.

Vanaf oktober 2021, beginnen de klachten over luide muziek en schuiven met meubels, vooral ‘s nachts, weer binnen te komen. In juni 2022 gaat De Woonschakel op huisbezoek (omdat het gehuurde gaat worden gerenoveerd) en merkt de werkvoorbereider dat het met [gedaagde 1] weer niet goed gaat. Hij lijkt zijn medicijnen niet te gebruiken. De Woonschakel heeft dit direct aan de GGZ doorgegeven.

2.8.

Begin juli 2022 loopt [gedaagde 1] met een pistool door de wijk loopt. De politie doet een inval in het gehuurde en treft een (ongeladen) pistool aan. Een paar dagen later meldt de aannemer die bezig is in het gehuurde, dat [gedaagde 1] in huis overal poept en plast en in hun bijzijn poep op de ramen heeft gesmeerd. Een paar weken later breekt brand uit in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT