Uitspraak Nº 10104936 \ KG EXPL 22-82. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-25

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9426
Date25 Octubre 2022
Docket Number10104936 \ KG EXPL 22-82
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 10104936 \ KG EXPL 22-82

Uitspraakdatum: 25 oktober 2022

Vonnis van de kantonrechter in kort geding in de zaak van:

stichting Stichting de Woonschakel WestFriesland,

gevestigd te Medemblik,

eiseres,

verder te noemen: De Woonschakel,

gemachtigde: mr. J.J. de Boer, advocaat te Hoorn,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

verder te noemen: [gedaagde] ,

gemachtigde: mr. M.T.A.M. Mes, advocaat te Hoorn.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 28 september 2022 met 24 producties,

 • -

  de aanvullende producties 25 tot en met 29,

 • -

  de brief van 7 oktober 2022 van de zijde van [gedaagde] met 2 producties,

 • -

  de brief van 10 oktober 2022 van de zijde van [gedaagde] met 2 aanvullende bijlagen,

 • -

  de mondelinge behandeling die heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2022,

 • -

  de pleitnotities van De Woonschakel.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De uitgangspunten
2.1.

[gedaagde] huurt sinds 31 december 2020 een woning van De Woonschakel aan de [adres] te [plaats] (hierna: de woning). Zij woont daar samen met de heer [naam 1] (hierna: [naam 1] ) en hun twee kinderen.

2.2.

Op grond van artikel 6.8 van de algemene huurvoorwaarden die op de huurovereenkomst tussen partijen van toepassing zijn, dient de huurder ervoor zorg te dragen dat aan omwonende geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in, rondom of in de directe nabijheid van het gehuurde bevinden.

2.3.

Op 3 februari 2021 bezoekt De Woonschakel [gedaagde] naar aanleiding van klachten uit de buurt. Tijdens het huisbezoek zijn afspraken gemaakt over troep rondom de woning en op de stoep en is [gedaagde] aangesproken op de wijze waarop [naam 1] omwonenden heeft bejegend.

2.4.

Op 30 maart 2021 heeft De Woonschakel [gedaagde] aangeschreven naar aanleiding van klachtmeldingen van omwonenden over de wijze waarop hij een buurtbewoner heeft benaderd. De Woonschakel heeft in haar brief duidelijk gemaakt dat er een onprettige sfeer in de wijk ontstaat door de opstelling van [gedaagde] en [naam 1] tegenover hun omwonenden.

2.5.

Na klachtmeldingen over geluidsoverlast schrijft De Woonschakel [gedaagde] op 31 maart 2021 nogmaals aan. De Woonschakel laat weten dat er meerdere overlastmeldingen zijn ontvangen en dat zij een dossier heeft opgestart. De Woonschakel schrijft onder meer:

“Wij adviseren u, met onmiddellijke ingang te stoppen met het veroorzaken van overlast en/of hinder naar uw omwonenden, in welke vorm dan ook. Stopt dit niet dan ziet De Woonschakel zich genoodzaakt om andere stappen te ondernemen”.

2.6.

Naar aanleiding van een klacht van [naam 1] schrijft De Woonschakel op 5 juli 2021 aan [gedaagde] dat de intimiderende wijze waarop [naam 1] De Woonschakel telefonisch heeft benaderd voor De Woonschakel onacceptabel is. De Woonschakel verzoekt [gedaagde] om meldingen voortaan schriftelijk door te geven. De Woonschakel waarschuwt ook dat ernstige overlast tot een juridische procedure bij de rechter kan leiden.

2.7.

Op 13 juli 2021 is een handgemeen ontstaan tussen een buurman, [naam 1] en de heer [naam 2] , directe buurman van [naam 1] (hierna: [naam 2] ). [naam 1] heeft de buurman een kopstoot gegeven. De buurman heeft hiervan aangifte gedaan.

2.8.

De Woonschakel schrijft [gedaagde] op 22 juli 2021 een sommatiebrief om de overlast, die volgens omwonenden vrijwel dagelijks plaatsvindt, te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT