Uitspraak Nº 13/065599-20 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/065599-20 (Promis)

Datum uitspraak: 29 juli 2020

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1975,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting “ [naam] ” te [plaats] .

1 Onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen op 3 juni 2020 en 15 juli 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.A. van der Vlugt en van wat verdachte en zijn raadsman mr. C.C. Polat naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

hij op of omstreeks 11 maart 2020 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, ongeveer 186,87 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van

een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

3 Vrijspraak
3.1

Inleiding

Op 11 maart 2020 heeft de politie onderzoek gedaan naar de woning gelegen aan de [aders] . Terwijl de verbalisanten wachten op een machtiging tot binnentreden op grond van de Opiumwet, rennen twee personen uit de woning. Na een korte achtervolging wordt één van deze twee personen staande gehouden. Deze persoon blijkt verdachte te zijn. Verdachte heeft verklaard dat hij enkele dagen in de woning heeft verbleven.

In de woning wordt verspreid over de twee slaapkamers een hoeveelheid van ruim 180 kilo heroïne en CO2 flessen, met daaraan droogkappen bevestigd, aangetroffen. In de keuken wordt een vuilniszak met residu van verdovende middelen aangetroffen. Ook in de badkamer wordt een zak met residu aangetroffen, alsook een metselkuip en een gasfles. In het rommelhok worden kratten en tassen met daarin stempels, mallen, een pers, gewichten en een vacuümmachine aangetroffen, waarvan bekend is dat deze goederen worden gebruikt om drugspakketten te maken. Verder worden in de woning sealbags, mondkapjes en diverse lege koffers aangetroffen. Tijdens het betreden van de woning ruiken verbalisanten een zeer sterke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT