Uitspraak Nº 15/007390-20. Rechtbank Noord-Holland, 2020-07-31

Datum uitspraak:31 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/007390-20

Uitspraakdatum: 31 juli 2020

Tegenspraak

verkort strafvonnis (art. 138b Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 17 juli 2020 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

niet ingeschreven op enig adres in de basisregistratie personen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. T.M. Fikkers, en van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. M.H. Aalmoes, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

1

primair

hij (op een of meerdere tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van 2 november 2019 tot en met 4 januari 2020 te [pleegplaats] , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangeefster] en/of [aangever] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag (ter hoogte van 3000,- euro), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [aangeefster] toebehoorde, door

(in de periode van 2 november 2019 tot en met 4 november 2019)

- een enveloppe met een brief in de brievenbus van die [aangeefster] te doen en/of

- in die brief persoonlijke dingen van die [aangeefster] aan te halen waaruit moet blijken dat zij in de gaten wordt gehouden en/of

- in die brief te schrijven dat die [aangeefster] 15.000 euro moet betalen om zich vrij te kopen en/of te voorkomen dat zij in de problemen zou geraken waarbij meerdere partijen betrokken zijn en/of

- in die brief te schrijven op welke manier en op welke locatie het geld moet worden afgeleverd en/of

- in die brief te waarschuwen dat indien de instructies niet worden opgevolgd, de persoonlijke informatie en/of belastende informatie over die [aangeefster] kenbaar zal worden gemaakt en/of dat zij, verdachte(n), aan de deur zouden komen en/of

(in de periode van 3 januari 2020 tot en met 4 januari 2020)

- ( meermalen) op het huistelefoonnummer van die [aangeefster] te bellen en/of

- telefonisch persoonlijke dingen van die [aangeefster] aan te halen waaruit moet blijken dat zij in de gaten wordt gehouden en/of

- telefonisch dreigend te eisen dat het geldbedrag geregeld moet worden en/of er betaald moet worden en/of

- telefonisch instructies te geven op welke manier en op welke locatie het geld moest worden afgeleverd;

subsidiair

hij (op een of meerdere tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van 2 november 2019 tot en met 4 januari 2020 te [pleegplaats] , in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad en/of smaadschrift en/of openbaarmaking van een geheim,

een persoon, te weten [aangeefster] , althans een ander of anderen, te dwingen tot afgifte van een (aanzienlijk) geldbedrag van (ongeveer) 15.000 euro, althans een aanbetaling van 3000 euro

hij, verdachte, en/of een of meer van zijn medeverdachte(n) :

(in de periode van 2 november 2019 tot en met 4 november 2019)

- een enveloppe met een brief in de brievenbus van die [aangeefster] te doen en/of

- in die brief persoonlijke dingen van die [aangeefster] aan te halen waaruit moet blijken dat zij in de gaten wordt gehouden en/of

- in die brief te schrijven dat die [aangeefster] 15.000 euro moet betalen om zich vrij te kopen en/of te voorkomen dat zij in de problemen zou geraken waarbij meerdere partijen betrokken zijn en/of

- in die brief te schrijven op welke manier en op welke locatie het geld moet worden afgeleverd en/of

- in die brief te waarschuwen dat indien de instructies niet worden opgevolgd, de persoonlijke informatie en/of belastende informatie over die [aangeefster] kenbaar zal worden gemaakt en/of dat zij, verdachte(n), aan de deur zouden komen en/of

(in de periode van 3 januari 2020 tot en met 4 januari 2020)

- ( meermalen) op het huistelefoonnummer van die [aangeefster] te bellen en/of

- telefonisch persoonlijke dingen van die [aangeefster] aan te halen waaruit moet blijken dat zij in de gaten wordt gehouden en/of

- telefonisch dreigend te eisen dat het geldbedrag geregeld moet worden en/of er betaald moet worden en/of

- telefonisch instructies te geven op welke manier en op welke locatie het geld moest worden afgeleverd;

2

hij (op een of meerdere tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van 2 november 2019 tot en met 7 januari 2020 te [pleegplaats] , in elk van in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte

en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangeefster] en/of [aangever] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag (ter hoogte van 7000,- euro), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [aangeefster] toebehoorde door

(in de periode van 2 november 2019 tot en met 4 november 2019)

- een enveloppe met een brief in de brievenbus van die [aangeefster] te doen en/of

- in die brief persoonlijke dingen van die [aangeefster] aan te halen waaruit moet blijken dat zij in de gaten wordt gehouden en/of

- in die brief te schrijven dat die [aangeefster] 15.000 euro moet betalen om zich vrij te kopen en/of te voorkomen dat zij in de problemen zou geraken waarbij meerdere partijen betrokken zijn en/of

- in die brief te schrijven op welke manier en op welke locatie het geld moet worden afgeleverd en/of

- in die brief te waarschuwen dat indien de instructies niet worden opgevolgd, de persoonlijke informatie en/of belastende informatie over die [aangeefster] kenbaar zal worden gemaakt en/of dat zij, verdachte(n), aan de deur zouden komen en/of

(in de periode van 3 januari 2020 tot en met 7 januari 2020)

- ( meermalen) op het huistelefoonnummer van die [aangeefster] te bellen en/of

- telefonisch dreigend te eisen dat er 7000 euro, althans (opnieuw) een geldbedrag betaald moet worden en/of geregeld moet worden en/of

- telefonisch te zeggen dat "ze het huis in de fik zouden steken als ze niet betaalden", althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- telefonisch instructies te geven op welke manier en op welke locatie het geld moest worden afgeleverd

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

2 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3 Beoordeling van het bewijs
3.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van de onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde feiten en tot bewezenverklaring van het onder 2 ten laste gelegde feit, voor zover dit laatste feit ziet op 7 januari 2020.

3.2

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft betoogd dat aangenomen moet worden dat verdachte in het onder 1 en 2 ten laste gelegde feitencomplex alleen op 7 januari 2020 betrokken is geweest bij de onder 2 ten laste gelegde poging tot afpersing, waarbij de rol van verdachte erin bestond dat hij de aangevers heeft gebeld en zich naar de bushalte heeft begeven om het geld op te halen. Er is volgens de raadsvrouw geen bewijs dat verdachte betrokken is geweest bij de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT