Uitspraak Nº 15/05365. Hoge Raad, 2017-04-04

ECLIECLI:NL:HR:2017:588
Date04 Abril 2017
Docket Number15/05365

4 april 2017

Strafkamer

nr. S 15/05365

ABO/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 13 november 2015, nummer 23/002630-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1956.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben J. Kuijper en Th.O.M. Dieben, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadslieden hebben daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van het middel
2.1.

Het middel klaagt dat het Hof bij de verwerping van het verweer dat het onderzoek aan de smartphone van de verdachte onrechtmatig was ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat art. 94 Sv een voldoende wettelijke grondslag vormt voor het onderzoek in de inbeslaggenomen smartphone van de verdachte.

2.2.1.

In het door het Hof bevestigde vonnis van de Rechtbank is ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

"hij op 22 februari 2015 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht 2886,5 gram van een materiaal bevattende cocaïne."

2.2.2.

De bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsoverweging:

"De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde op grond van het volgende.

Op zondag 8 februari 2015 bespreekt verdachte in een Whatsapp-gesprek met " [betrokkene 1] " vluchten van Sao Paulo naar Amsterdam met de aankomstdatum op 22 februari 2015. Verdachte stuurt [betrokkene 1] een bericht dat hij "het" morgen naar de agent zal brengen en zal uitleggen, waarop [betrokkene 1] antwoordt dat als hij een goedkopere vlucht kan vinden, hij het de agent moet laten checken. Op maandag 9 februari 2015 ontvangt verdachte een aantal berichten van [betrokkene 1] , onder meer inhoudende dat [betrokkene 1] dezelfde vlucht ook 'hier' in Accra kan boeken en hij vraagt wat verdachte denkt. Tevens stuurt [betrokkene 1] een bericht dat zijn vriend deze week zal komen om het geld op te halen dat deze week naar verdachte gestuurd zal worden. [betrokkene 1] vraagt verdachte om, als "ze" aankomt in het hotel, haar 300 euro te geven om het hotel en eten te betalen. Hij vraagt verdachte ook om haar de volgende dag geld te betalen, nadat verdachte heeft verkocht. Op 12 februari stuurt [betrokkene 1] het bericht naar verdachte: "Voornaam: [...] . Achternaam [betrokkene 2] ". Op zaterdag 14 februari 2015 stuurt [betrokkene 1] naar verdachte: "Als je bij de reisagent bent, zeg dan tegen hem dat hij de

E-tickets moet forwarden naar mijn e-mail als PDF bijlage. Hier is mijn e-mail: [...] @gmx.us." Op 18 februari 2015 stuurt [betrokkene 1] een bericht dat hij een hotelreservering voor haar heeft gemaakt en stuurt hij het adres door. [betrokkene 1] en verdachte sturen berichten naar elkaar dat ze zullen bidden dat alles goed gaat tijdens haar reis. [betrokkene 1] stuurt vervolgens: "En PRAAT ALSJEBLIEFT MET NIEMAND OM VEILIGHEIDSREDENEN!!!" en "Verzeker me dat je haar 300 euro geeft, als je (haar) ophaalt. En de volgende dag betaal je haar, zodat ze naar huis kan vliegen." Op zondag 22 februari krijgt verdachte berichtjes van [betrokkene 1] , inhoudende: "Ze is over 15 minuten in het hotel. Jouw naam is [verdachte] en mijn naam is [betrokkene 1] . Onze bedrijfsnaam is [A] . (..) Het is [...] . (..) Vriend. Waarom vertel je me niets? Ik moet weten of de hoeveelheid goed is. Mijn man belt me de hele tijd."

Naar aanleiding van de grote toevoer van verdovende middelen op de luchthaven Schiphol vanuit diverse risicolanden, waaronder Brazilië, is op zondag 22 februari 2015 een verscherpte controle uitgevoerd op vlucht [0001] vanuit Madrid, Spanje. Medeverdachte [betrokkene 2] wilde kennelijk de groene doorgang verlaten en had diverse bagage bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
18 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 05/760102-16 en 05/760124-16 (ttz.gev.). Rechtbank Gelderland, 2018-08-06
  • Nederland
  • Rechtbank Gelderland (Neederland)
  • 6 Agosto 2018
  ...is verkregen zonder dat daarvoor de vereiste toestemming is verleend. Verwezen is naar het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:588). Het nadeel hierdoor, aldus de verdediging, is dat sprake is van een schending van de privacy van verdachte zoals bedoeld in artikel 8 va......
 • Uitspraak Nº 01/993381-16. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-03-19
  • Nederland
  • 19 Marzo 2019
  ...daarvan uit tet sluiten van het bewijs. De raadsman heeft daarvoor verwezen naar het zogenoemde Smartphone-arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:588). Tenslotte heeft de raadsman een voorwaardelijk verzoek gedaan om de bronnen van de TCI-informatie te horen indien de rechtbank overweegt ......
 • Uitspraak Nº 10/711020-17. Rechtbank Rotterdam, 2017-04-20
  • Nederland
  • 20 Abril 2017
  ...aangetroffen informatie in de telefoon van de medeverdachte [medeverdachte 2] . Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:588) was daar geen wettelijke grondslag voor, hetgeen in dit geval ook van invloed is op de bewijsvergaring in de zaak van de verdachte. Gel......
 • Uitspraak Nº 21-000118-17. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-07-14
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 14 Julio 2017
  ...is met betrekking tot het onderzoek dat vervolgens aan de telefoon heeft plaatsgevonden de volgende overweging van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:588) van belang: “Voor het doen van onderzoek door een opsporingsambtenaar aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde w......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien
18 sentencias
 • Uitspraak Nº 05/760102-16 en 05/760124-16 (ttz.gev.). Rechtbank Gelderland, 2018-08-06
  • Nederland
  • Rechtbank Gelderland (Neederland)
  • 6 Agosto 2018
  ...is verkregen zonder dat daarvoor de vereiste toestemming is verleend. Verwezen is naar het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:588). Het nadeel hierdoor, aldus de verdediging, is dat sprake is van een schending van de privacy van verdachte zoals bedoeld in artikel 8 va......
 • Uitspraak Nº 01/993381-16. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-03-19
  • Nederland
  • 19 Marzo 2019
  ...daarvan uit tet sluiten van het bewijs. De raadsman heeft daarvoor verwezen naar het zogenoemde Smartphone-arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:588). Tenslotte heeft de raadsman een voorwaardelijk verzoek gedaan om de bronnen van de TCI-informatie te horen indien de rechtbank overweegt ......
 • Uitspraak Nº 10/711020-17. Rechtbank Rotterdam, 2017-04-20
  • Nederland
  • 20 Abril 2017
  ...aangetroffen informatie in de telefoon van de medeverdachte [medeverdachte 2] . Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:588) was daar geen wettelijke grondslag voor, hetgeen in dit geval ook van invloed is op de bewijsvergaring in de zaak van de verdachte. Gel......
 • Uitspraak Nº 21-000118-17. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-07-14
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 14 Julio 2017
  ...is met betrekking tot het onderzoek dat vervolgens aan de telefoon heeft plaatsgevonden de volgende overweging van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:588) van belang: “Voor het doen van onderzoek door een opsporingsambtenaar aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde w......
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT