Uitspraak Nº 15/164346-19 en 15/300836-19 (ttzgev) (P). Rechtbank Noord-Holland, 2020-01-28

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2020:517
Docket Number15/164346-19 en 15/300836-19 (ttzgev) (P)
Date28 Enero 2020
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummers: 15/164346-19 en 15/300836-19 (ttzgev) (P)

Uitspraakdatum: 28 januari 2020

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 januari 2020 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen en tevens gedetineerd op het [detentieadres] (penitentiaire inrichting).

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. R. Peters en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw mr. B.J. de Groot, advocaat te Haarlem, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, alsook na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 2 juli 2019 tot en met 3 juli 2019 te IJmuiden , gemeente Velsen, in elk geval in Nederland met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde en/of (al dan niet) lichamelijk onmachtige [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2011, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, (meermalen) een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten (telkens)

- het knuffelen en/of vastpakken en/of omarmen van die [slachtoffer 1] en/of deels op haar is gaan liggen, waarbij hij enkel gekleed ging in zijn onderbroek, waardoor die [slachtoffer 1] ontwaakte en/of
- het plaatsen van zijn, verdachtes penis, tegen de vagina en/of buitenste schaamlip(pen) van voornoemde [slachtoffer 1] , terwijl die [slachtoffer 1] (deels) sliep en/of

- het aftrekken van zichzelf, terwijl hij, verdachte, de voet van voornoemde, slapende, [slachtoffer 1] , vasthield en/of
- het (in de bunker) aanraken van en/of wrijven over de (blote) vagina en/of (blote) billen en/of de (blote) bilspleet van voornoemde [slachtoffer 1] ;

2
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 07 juli 2019 te IJmuiden , gemeente Velsen, in elk geval in Nederland met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde en/of lichamelijk onmachtige [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum] 2011, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (meermalen), een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten (telkens)

- het aftrekken van zichzelf, terwijl hij, verdachte, de voet van voornoemde, slapende, [slachtoffer 2] vasthield en/of
- het plaatsen van zijn, verdachtes penis tegen de bil(len) van voornoemde [slachtoffer 2] en/of
- het houden van zijn, verdachtes, penis tegen, althans in de buurt van de voet(en) van voornoemde [slachtoffer 2] en/of
- het strelen en/of betasten van de (onder)be(e)n(en) en/of rug en/of billen van voornoemde [slachtoffer 2] en/of
- het knuffelen van voornoemde slapende [slachtoffer 2] ;

3
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 07 juli 2019 te IJmuiden , gemeente Velsen, in elk geval in Nederland met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde en/of lichamelijk onmachtige [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum] 2011, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (meermalen), een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten (telkens)

- het aftrekken van zichzelf, terwijl hij, verdachte, de voet van voornoemde, slapende, [slachtoffer 3] vasthield en/of
- het naar beneden trekken van de onderbroek van voornoemde slapende [slachtoffer 3] en/of
- het strelen en/of betasten van de (onder)be(e)n(en) en/of de rug en/of de billen van voornoemde, slapende [slachtoffer 3] en/of
- het knuffelen van voornoemde, slapende [slachtoffer 3] ;

4
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 07 juli 2019 te IJmuiden , gemeente Velsen, in elk geval in Nederland met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde en/of lichamelijk onmachtige [slachtoffer 4] , geboren op [geboortedatum] 2010, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, (meermalen) een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten (telkens)

- het aftrekken van zichzelf, terwijl hij, verdachte, de voet van voornoemde, slapende [slachtoffer 4] vasthield en/of

- het naar beneden trekken van de onderbroek van voornoemde slapende [slachtoffer 4] en/of
- het strelen en/of betasten van de (onder)be(e)n(en) en/of rug en/of billen van voornoemde, slapende [slachtoffer 4] en/of
- het knuffelen van voornoemde, slapende [slachtoffer 4] ;

5

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 07 juli 2019 te IJmuiden , gemeente Velsen en/of te Bennebroek, gemeente Bloemendaal, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens afbeeldingen, - en/of gegevensdragers, te weten een mobiele telefoon Oneplus (beslagcode 1039514) en/of een USB Sandisk (beslagcode a.1.1.5) en/of een HP laptop (beslagcode A.1.2.1), bevattende afbeeldingen, te weten (series van) foto's en/of filmpjes - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit: het met de penis betasten en/of aanraken van de billen en/of vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (pv pag. 382, foto 45, [bestandsnaam]

) en/of pv p. 381, foto 26, [bestandsnaam] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (pv p. 381, foto 37, [bestandsnaam]

en/of pv p. 383, foto 50, [bestandsnaam] en/of pv p. 379-380, foto 9, [bestandsnaam]

)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (pv p. 382, foto 46, [bestandsnaam]

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

6

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 7 juli 2019 te IJmuiden , gemeente Velsen, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens afbeeldingen, - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een mobiele telefoon Oneplus (beslagcode: 1039514)- van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling pv p.379, foto 3, [bestandsnaam]

(pv p.379, foto 4, [bestandsnaam]

) en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

7. ( parketnummer 15/300836-19)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2018 tot en met 1 april 2019 te IJmuiden , gemeente Velsen, in elk geval in Nederland gebruik makende van een technisch hulpmiddel, waarvan de (werkende) aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [slachtoffer 6] , aanwezig in een woning, gelegen aan de [adres] , telkens (een) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) heeft vervaardigd.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Beoordeling van het bewijs
3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 tot en met 7 ten laste gelegde feiten. Ten aanzien van het onder 7 ten laste gelegde heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat verdachte partieel dient te worden vrijgesproken van de pleegperiode. Volgens de officier van justitie kan worden vastgesteld dat verdachte het onder 7 tenlastegelegde heeft gepleegd in de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 april 2019.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat verdachte van de feiten 1 tot en met 5 en feit 7 partieel dient te worden vrijgesproken en dat hij van feit 6 integraal dient te worden vrijgesproken. De raadsvrouw heeft zich voor het overige gerefereerd aan het oordeel van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT