Uitspraak Nº 16/071575-20 (ontneming). Rechtbank Midden-Nederland, 2020-07-16

Datum uitspraak:16 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Midden-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad/Utrecht

Parketnummer: 16/071575-20 (ontneming)

Vonnis van de meervoudige kamer van 16 juli 2020, op de vordering van de officier van justitie tot ontneming

in de zaak tegen

[veroordeelde] ,

geboren op [1998] in [geboorteplaats] ,

nu gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord,

hierna te noemen: veroordeelde.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

De vordering is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 2 juli 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en de standpunten van officier van justitie, mr. J.R.F. Esbir Wildeman, en van hetgeen veroordeelde en mr. B.P.J. van Riel, advocaat te Rhenen naar voren hebben gebracht.

2 VORDERING
2.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat het wederrechtelijk verkregen voordeel van veroordeelde – anders dan in de vordering vermeld – moet worden geschat op € 11.812,-. De officier van justitie vordert dat de rechtbank veroordeelde verplicht tot betaling van voormeld bedrag.

2.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de aan veroordeelde in de strafzaak ten laste gelegde feiten. Dat betekent dat de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden afgewezen, aldus de raadsman.

3 BEOORDELING VAN DE VORDERING
3.1

De grondslag van de vordering

De veroordeelde is bij vonnis van 16 juli 2020 van deze rechtbank, voor zover van belang, veroordeeld voor het (mede)plegen van meerdere diefstallen – al dan niet met valse sleutels –

op verschillende data in de maand oktober 2019.

De grondslag voor de ontnemingsvordering is een veroordeling voor strafbare feiten. Voor de ontnemingsvordering betekent dit, dat bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden gelet op voordeel afkomstig uit de strafbare feiten die veroordeelde heeft begaan.

3.2

Berekening en toerekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Voor de berekening van de opbrengsten en kosten neemt de rechtbank tot uitgangspunt wat is opgenomen in het ontnemingsrapport1 en het vonnis van de rechtbank van 16 juli 2020 in de strafzaak tegen veroordeelde.2

Uit het vonnis van deze rechtbank van 16 juli 2020, waarin veroordeelde is veroordeeld voor meerdere...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT