Uitspraak Nº 16-213390-19. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-07-24

Datum uitspraak:2020/07/24
Uitgevende instantie::Rechtbank Midden-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16-213390-19

Vonnis van de meervoudige kamer van 24 juli 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1989 te [geboorteplaats] ,

verblijvende te [adres 1] , [postcode] [plaatsnaam] ,

hierna te noemen: verdachte.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 6 maart 2020 en 10 juli 2020.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. T. Tanghe en van hetgeen verdachte en mr. O.O. van der Lee, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de terechtzitting van 6 maart 2020 gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt erop neer dat verdachte:

primair

in de periode van 1 januari 2018 tot en met 2 september 2019 in Nederland (samen met één of meer anderen) opzettelijk amfetamine en/of metamfetamine heeft bereid, bewerkt, verwerkt en/of aanwezig heeft gehad;

subsidiair

medeplichtig is geweest aan het bereiden, bewerken en/of verwerken van amfetamine en/of metamfetamine door een pand ter beschikking te stellen en/of te helpen met de opbouw van het drugslab;

meer subsidiair

het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, vervoeren en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van amfetamine en/of metamfetamine heeft voorbereid door benodigdheden voor bereiding en/of verwerking van synthetische drugs voorhanden te hebben.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS
4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat het primair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend kan worden bewezen, met dien verstande dat verdachte in de periode van 1 januari 2018 tot en met 2 september 2019 in [plaatsnaam] meermalen amfetamine en metamfetamine heeft bereid, bewerkt en verwerkt. De officier van justitie baseert zich op de processen-verbaal zoals deze zich bevinden in het dossier. De andersluidende verklaring van verdachte vindt geen steun in het dossier en dient als ongeloofwaardig terzijde te worden geschoven.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat voor het primair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewijs ontbreekt en verzoekt verdachte hiervan vrij te spreken. Verdachte heeft verklaard dat hij geen drugs heeft geproduceerd, waarbij komt dat bij de doorzoeking van de woning geen werkend drugslab is aangetroffen. Daarnaast merkt de verdediging, met betrekking tot de informatie die is gevonden op de gegevensdragers op, dat de aard van deze gegevensdragers niet telkens duidelijk is en dat daarnaast de gesprekken waarin verdachte opschept over drugs moeten worden bezien in de context van de persoon van verdachte. Verdachte is een kennelijk verwarde man die gemakkelijk stellingen inneemt, waarin hij zichzelf als een zeer belangrijk persoon profileert.
Wel kan de rechtbank komen tot een bewezenverklaring van het subsidiair ten laste gelegde feit. Verdachtes persoonlijkheid maakt dat hij het voorbeeld is van een persoon die gezocht en gebruikt pleegt te worden voor dit soort feiten. Verdachte is zoals benoemd verward en heeft een hang naar diverse verslavende middelen. Hij heeft geholpen bij het produceren van drugs en heeft ook bekend dat hij wist dat de spullen werden gebruikt voor het produceren van drugs, aldus de raadsman.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen 1

De verklaring van verdachte op de terechtzitting van 6 maart 2020, zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik had spullen in mijn woning aan de [adres 2] te [plaatsnaam] bestemd voor de productie van de synthetische drugs, zoals vermeld in de tenlastelegging.

Verbalisanten [verbalisant 1] , [verbalisant 2] en [verbalisant 3] hebben in een proces-verbaal van bevindingen het volgende gerelateerd:

Op het moment dat ik verbalisant, [verbalisant 2] , een blik wierp op de kamer aan de linkerzijde zag ik ineens een glazen bol op de grond staan, tevens zag ik diverse vaten. Wij, verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] zijn vervolgens naar de betreffende kamer gelopen en zagen daar diverse jerrycans staan gevuld met vloeistoffen. Ook zagen wij diverse glazen bollen gevuld met vloeistoffen. Ik, verbalisant [verbalisant 2] zag dat er dampen van deze bollen afkwamen. 2

Verbalisant [verbalisant 4] heeft in een proces-verbaal van bevindingen het volgende gerelateerd:

Op dinsdag 3 september 2019 omstreeks 1:00 uur heb ik een onderzoek ingesteld in een woning gelegen aan de [adres 2] te [plaatsnaam] . Hieronder volgt in een tabel een opsomming van de goederen die werden aangetroffen. Wanneer een monster genomen is, staat het Spoor Identificatie Nummer (SIN) vermeld.

 • -

  maatbeker, inhoudsmaat 5 liter met daarin circa 3 liter basische vloeistof (AAIQ0273NL)

 • -

  vacuüm fles met daarin circa 100 ml zure vloeistof met op de bodem een kristallijne stof. Vermoedelijk een zelf gemaakte zoutzuurgas generator (AAIQ0274NL)

 • -

  Ingeschakelde verwarmingsmantel met daarin een vervuilde 20 liter 3 hals rondbodemkolf met een restant vloeistof (AAIQ0275NL)

 • -

  vervuild vergiet en maatbeker, inhoudsmaat 1 liter

 • -

  glazen koelspiraal.

 • -

  vervuilde 3 hals rondbodenkolf met kooksteentjes

 • -

  1 hals rondbodemkolf, inhoudsmaat 6 liter, vervuild.

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 5 liter, etiket azijnzuur met daarin een restant bruine olieachtige

 • -

  vloeistof (AAIQ0276NL)

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 5 liter, geur PMK

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 5 liter, etiket ‘corrosive’ met een kraandop met daarin

circa 1 liter neutrale vloeistof

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 10 liter met daarin een restant gele olieachtige vloeistof, geur PMK (AAIQ0277NL)

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 5 liter, etiket aceton, met daarin circa 1 liter bruine vloeistof met de geur van amfetamine achtige stoffen

 • -

  emmer met restant basische vloeistof met daarin een vergiet, maatbekers en een trechter

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 20 liter, etiket zwavelzuur met daarin circa 5 liter zure

 • -

  vloeistof

 • -

  stoomcleaner

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 10 liter met daarin circa 4 liter olieachtige vloeistof met de geur van PMK (AAIQ0278NL)

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 20 liter, etiket zoutzuur met daarin circa 10 liter heldere zure rokende vloeistof (AAIQ0279NL)

 • -

  Jerrycan, inhoudsmaat 25 liter, etiket caramba velgenreininger met daarin circa 3 liter basische vloeistof, geur amine (AAIQ0281NL)

 • -

  slakkenhuis afzuiging, 2 koolstoffilters met slangen

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 20 liter met daarin circa 4 liter gele basische vloeistof (AAIQ0280NL)

 • -

  5 flessen, inhoudsmaat 1 liter, etiket bioethanol, allen leeg

 • -

  glazen bolkoeler

 • -

  elektrische verwarmingsmantel tbv 6 liter rondbodemkolf.

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 5 liter, etiket aceton, leeg maar vervuild

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 5 liter, etiket tolueen, leeg maar vervuild, geur amfetamine achtige stoffen

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 20 liter, leeg maar vervuild

 • -

  fles inhoudsmaat 1 liter, etiket bioethanol, leeg

 • -

  bovenzijde RVS destillatieketel

 • -

  metalen blik, inhoudsmaat 20 liter, leeg, heeft vermoedelijk een oplosmiddel in gezeten

 • -

  bakje met daarin een zakje met circa 100 gram witte brokken, FD>PMK- methylglycidaat (AAIQ0282NL)

 • -

  fles, inhoudsmaat 1 liter, etiket Benzaldehyde, geheel gevuld, FD> benzaldehyde. Inhoud conform etiket

 • -

  jerrycan, inhoudsmaat 5 liter, etiket zoutzuur, met daarin circa 1 liter heldere zure

rokende vloeistof. Inhoud conform etiket

 • -

  fles, inhoudsmaat 1 liter, etiket wasbenzine, met daarin circa 500 ml lichtgele basische vloeistof (AAIQ0283NL)

 • -

  fles, inhoudsmaat 1 liter, etiket wasbenzine, met daarin circa 900 ml bruine basische

 • -

  vloeistof (AAIQ0284NL)

 • -

  fles, inhoudsmaat 1 liter, met daarin circa 400 ml basisch oplosmiddel met daarop een drijflaag van circa 100 ml licht gele olieachtige vloeistof (AAIQ0285NL)

 • -

  fles, inhoudsmaat 1 liter, met daarin circa 400 ml basisch oplosmiddel met daarop een drijflaag van circa 100 ml licht gele...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT