Uitspraak Nº 16/705304-17 en 16/659062-18 (gev. ttz) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-03-27

CourtRechtbank Midden-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBMNE:2019:1270
Docket Number16/705304-17 en 16/659062-18 (gev. ttz) (P)
Date27 Marzo 2019
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Utrecht, zitting houdende te Amsterdam Osdorp

Parketnummers: 16/705304-17 en 16/659062-18 (gev. ttz) (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 27 maart 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1992] te [geboorteplaats] ,
gedetineerd te Justitieel Complex Zaanstad te Westzaan.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het inhoudelijke onderzoek op de terechtzittingen van 6 februari 2019, 8 februari 2019, 11 februari 2019, 12 februari 2019 en 15 februari 2019. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 18 maart 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officieren van justitie, van hetgeen verdachte en mr. M. Berndsen, advocaat te Amsterdam naar voren hebben gebracht, alsmede van hetgeen door mr. F.A. ten Berge, advocaat te Utrecht namens de benadeelde partijen inzake het onder 16/705304-17, feit 1 ten laste gelegde naar voren is gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de terechtzitting van 6 februari 2019 gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

16/705304-17

feit 1 op 12 januari 2017 te Utrecht in vereniging, al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] heeft gedood;

feit 2 op 12 januari 2017 te Utrecht in vereniging een machinegeweer, een pistoolmitrailleur en/of scherpe patronen (kaliber 7.62x39mm en/of 9mm) voorhanden heeft gehad;

16/659062-18

feit 1 op 12 januari 2017 te Utrecht in vereniging brand heeft gesticht in een Audi A5;

feit 2 op 12 januari 2017 te Utrecht in vereniging een Audi A5 heeft geheeld;

feit 3, primair A. in de periode van 11 januari 2017 tot en met 12 januari 2017 te Amsterdam en/of Utrecht samen met anderen de moord op

[slachtoffer 2] heeft voorbereid door wapens, munitie, bivakmutsen, gestolen auto’s en brandversnellers voorhanden te hebben; en/of

B. in de periode van 13 januari 2017 tot en met 14 januari 2017 te Zaandam, Amsterdam en/of Utrecht samen met anderen de moord op

[slachtoffer 2] heeft voorbereid door wapens, munitie, gestolen auto’s en brandversnellers voorhanden te hebben;

feit 3, subsidiair in de periode van 13 januari 2017 tot en met 14 januari 2017 te Zaandam, Amsterdam en/of Utrecht medeplichtig is geweest aan het in vereniging voorbereiden van de moord op [slachtoffer 2] door vluchtauto’s, vuurwapens en/of munitie te verstrekken, door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] locaties aan te wijzen en/of (daarbij) instructies te geven.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS
4.1

Inleiding

Op 12 januari 2017 werd in portiek 1 t/m 179 van een flatgebouw gelegen aan de [straat] te [woonplaats] [slachtoffer 1] doodgeschoten. Naar aanleiding daarvan werd een opsporingsonderzoek gestart onder de naam 09Roos. Op 14 januari 2017 is naar aanleiding van een 112-melding van [slachtoffer 2] over een zich verdacht ophoudende Skoda Fabia op de Rubicondreef, haaks op de [straat] , een tweede opsporingsonderzoek gestart, 09Doorn. De bevindingen in beide opsporingsonderzoeken gaven politie en justitie het vermoeden dat de beide incidenten verband houden met elkaar. Genoemde opsporingsonderzoeken zijn in februari 2019 gezamenlijk inhoudelijk ter terechtzitting behandeld. In het onderzoek 09Roos zijn, voor zover hier relevant, de personen [medeverdachte 1] en [verdachte] verdachte. In het onderzoek 09Doorn zijn, voor zover hier relevant, naast eerdergenoemde [medeverdachte 1] en [verdachte] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] verdachte.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht alle tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen en verwijst daartoe naar de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen die in het requisitoir zijn voorgedragen. Ten aanzien van 16/705311-17, feit 1 dient bewezen te worden verklaard het deel van de tenlastelegging dat ziet op “althans een ander welke later is gebleken [slachtoffer 1] te zijn”. Dit nu het opzet van de verdachten was gericht op het plegen van een levensdelict, kennelijk ongeacht wie. Ten aanzien van 16/659063-18, feit 2 kan de schuldheling bewezen worden verklaard en ten aanzien van 16/659063-18, feit 3 het primair ten laste gelegde. Wat betreft het onder 16/705311-17, feit 2 en het onder 16/659063-18,

feit 3, primair onder A ten laste gelegde is sprake van eendaadse samenloop.

De officier van justitie acht de verklaring van verdachte dat hij alleen op verzoek van

[A] de Audi A5 in de brand heeft gestoken voor geld en voor het overige niet betrokken was bij de gebeurtenissen op 11 en 12 en op 13 en 14 januari 2017 op grond van de bewijsmiddelen ongeloofwaardig.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen verweer gevoerd met betrekking tot de tenlastegelegde brandstichting onder 16/659062-18, feit 1, nu deze brandstichting bewezen kan worden.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van alle overige aan verdachte tenlastegelegde feiten. Daartoe heeft hij inzake het onderzoek 09Roos – kort gezegd – aangevoerd dat er mogelijk maar één schutter en één wapen is geweest. Het bewijs tegen verdachte berust voorts vrijwel uitsluitend op de verklaring van getuige A, terwijl die verklaring als “decisive evidence” moet gelden en daarom niet kan worden gebruikt op juridische gronden en vanwege de onbetrouwbaarheid ervan. Voorts wijst de raadsman op het gegeven dat het aangetroffen DNA van verdachte op de Pallas Athenedreef niet bewijst dat hij aanwezig is geweest op de plaats delict op de [straat] . De verklaring van verdachte hieromtrent is niet onwaarschijnlijk en niet weerlegd. Eventuele bevindingen in het onderzoek 09Doorn kunnen niet voor het bewijs in 09Roos worden gebruikt omdat ze zich na 12 januari 1017 afspelen. Verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het (mede)plegen van moord. Gelet hierop dient verdachte ook te worden vrijgesproken van de tenlastegelegde voorbereidingshandelingen op 11 en 12 januari 2017. Met betrekking tot het wapenbezit en de opzet- dan wel schuldheling van de Audi A5 bevat het dossier onvoldoende bewijsmiddelen zodat verdachte hiervan eveneens dient te worden vrijgesproken.

Inzake het onderzoek 09Doorn bepleit de raadsman – kort gezegd – dat verdachte niet de “man uit Zaandam” was die plekken heeft aangewezen, terwijl er ook onvoldoende bewijs is dat hij de moeder van medeverdachte [medeverdachte 3] heeft bezocht. De fotoconfrontatie waarbij de moeder van [medeverdachte 3] verdachte heeft aangewezen is onbruikbaar voor het bewijs bij gebrek aan betrouwbaarheid. Ook de verklaringen van [medeverdachte 3] zijn onbetrouwbaar en kunnen daarom niet worden gebruikt voor het bewijs. Het dossier bevat voorts onvoldoende steunbewijs in de vorm van telecomdata of sporen van verdachte in de Skoda.

De conclusie van de raadsman luidt dan ook dat verdachte moet worden vrijgesproken van de voorbereidingshandelingen op 13 en 14 januari 2017, zowel in de primair tenlastegelegde vorm van medeplegen als de subsidiaire vorm van medeplichtigheid.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal eerst het onderzoek 09Roos bespreken. Onder 4.4.1 worden de bewijsmiddelen genoemd, onder 4.4.2 zal de rechtbank bespreken tot welke feitelijke conclusies de bewijsmiddelen leiden. Onder 4.4.3 volgen vervolgens de juridische overwegingen. Het onderzoek 09Doorn zal de rechtbank daarna bespreken. Onder 4.4.4 de bewijsmiddelen, onder 4.4.5 de feitelijke conclusies en tot slot onder 4.4.6 de juridische overwegingen.

Het onderzoek 09Roos

4.4.1

Bewijsmiddelen 1

i. PGP-berichten voorafgaande aan 12 januari 2017

Onderstaande PGP-berichten zijn verzonden tussen 2 januari 2017 tot en met

12 januari 2017.2

2 januari 2017 te 14:34 uur.

Afzender: A24B74

“Broertje zo een jongen werkte by malabata vroeger [bijnaam] kent u die?”

3 januari 2017 te 23:12 uur.

Afzender: A24B74

“Salam broertje alles goed met u? Als die [bijnaam] by u in zaak is mail my even sir.”

7 januari 2017 te 22:02 uur.

Afzender: A24B74

“Salaam sir, die track heeft een storing ik denk door de kou sir maar die hond is in pacha nu sir ze fiets staat daar voor de deur, kunt u niet achter komen waar die binnen zit sir en wat die aan heeft zodat we de juiste man kunnen filmen.”

7 januari 2017 te 22:15 uur.

Afzender: A24B74

“Oké sir en zeg wat ie aanheeft dan laat ik hem opnemen dan weten we zeker zit.”

7 januari 2017 te 22:25 uur.

Afzender: 305389

“Volgens mij zit ie hier bro met zwart witte dsquared pet audi van z’n broertje staat ook voor de deur als dat hem is kan niet dichtbij komen is vol.”

7 januari 2017 te 22:26 uur.

Afzender: 305389

“ [naam] zit ook aan die tafel die zie ik wel en tegenover hem zit denk ik die [bijnaam] ga je zo bevestigen.”

7 januari 2017 te 22:38 uur.

Afzender: 305389

“Zwarte jas zwart pet met witte grote letters op z’n pet van dsquared hij is de enige er mee hij zit met [naam] .” 3

7 januari 2017 te 22:46 uur.

Afzender: 305389

“Oké ga hier met 5min wG dan stuur ikje kenteken.”

7 januari 2017 te 22:51 uur.

Afzender: 305389

“ [kenteken] dat is hem volgens mij staat geen andere hij staat precies op de hoek geparkeerd van die eettent hij staat op de stoep als je deur uitloopt rechts.” 4

7 januari 2017 te 23:02 uur.

Afzender: A24B74

“Zit al tracker onder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT