Uitspraak Nº 17/01324. Hoge Raad, 2019-01-29

ECLIECLI:NL:HR:2019:123
Date29 Enero 2019
Docket Number17/01324

29 januari 2019

Strafkamer

nr. S 17/01324

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 31 januari 2017, nummer 21/001843-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Bewezenverklaring, bewijsvoering en beslissing op een gevoerd verweer
2.1.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 13 januari 2014 in de gemeente Utrecht opzettelijk mishandelend zijn echtgenote, te weten [betrokkene 1] , in het gezicht heeft geslagen waardoor zij letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden."

2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte (als bijlage op pagina 23 en 25 van het proces-verbaal genummerd PL0910-2014010616) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van [betrokkene 1] :

Ik doe aangifte van mishandeling, gepleegd door mijn partner [verdachte] op 13 januari 2014 te Utrecht. Ik stapte achter in de auto aan de bestuurderszijde. Ik zag dat [verdachte] stopte bij een rood verkeerslicht. Ik zag dat [verdachte] vanuit zijn stoel naar achteren draaide richting mij en dat hij met zijn elleboog op mijn hoofd sloeg. Ik voelde pijn.

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor bij de raadsheer-commissaris 25 augustus 2016 voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van [betrokkene 1] :

Ik ben getrouwd geweest met [verdachte] . Eigenlijk wilde ik destijds helemaal geen aangifte doen. Je bent toch getrouwd.

3. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de rechtbank Midden-Nederland van 22 mei 2014, inhoudende de verklaring van [getuige 1] :

U vraagt mij of ik mij nog herinner dat ik op 13 januari 2014 getuige ben geweest van een voorval op de openbare weg. U vraagt mij te vertellen wat ik heb gezien. Ik reed over de Einsteindreef en moest afremmen voor de kruising met de Carnegiedreef. De stoplichten stonden op rood. Ik zag een auto, volgens mij stond de auto al stil toen ik aan kwam of hij was vaart aan het minderen. De auto stond aan de linkerzijde van mij om linksaf te slaan. Ik zag dat de persoon op de achterbank wilde uitstappen. De bestuurder stapte ook uit en duwde de persoon terug de auto in. De bestuurder is vervolgens weer in de auto gaan zitten en ik zag een zwaaiende beweging naar achteren op het gelaat van de persoon op de achterbank. Ik zag dat hij een vuistslag maakte. Zijn vuistslag kwam terecht op het gezicht. De klap ging richting de achterbank en de vuist kwam op het gelaat van de persoon op de achterbank.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (als bijlage op pagina 21 van het proces-verbaal genummerd PL0910-2014010616) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Op 13 januari 2014 heb ik een aangifte van huiselijk geweld opgenomen van [betrokkene 1] . Ik zag dat [betrokkene 1] een rode plek had op haar gezicht."

2.3.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouwe van de verdachte aldaar het volgende aangevoerd:

"Volgens aangeefster is zij op drie verschillende momenten mishandeld. Uit de verklaring van [getuige 1] leid ik af dat hij alleen bij dat laatste moment aanwezig is geweest. We hebben de verklaring van aangeefster niet kunnen toetsen. (...) [getuige 1] spreekt over een vuistslag aan de zijkant van het gezicht. [getuige 1] zegt letterlijk dat hij rechts achter de auto van cliënt stond. Later is hij naar voren gereden. Ik vraag mij af hoe hij de vuistslag aan de zijkant van het gezicht kan hebben gezien als hij rechts achter de auto stond. De verklaring van aangeefster wordt niet op essentiële onderdelen ondersteund door andere bewijsmiddelen en wij hebben haar niet kunnen horen. Er is onvoldoende compensatie geboden, zodat de aangifte niet gebruikt kan worden voor het bewijs. (...) Aangeefster wilde geen verklaring afleggen bij de raadsheer-commissaris en er is een getuige die een klap heeft gezien waarvan ik mij afvraag of hij die wel gezien kan hebben. Primair verzoek ik om cliënt vrij te spreken."

2.4.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
13 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 21-004435-20. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-05-16
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 16 mei 2022
  ...van de raadsheer-commissaris, d.d. 14 februari 2022. 89 Zie Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016; Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123 en Hoge Raad 11 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:908. 90 Pagina 3580 e.v. (map 12). 91 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting v......
 • Uitspraak Nº 16/705311-17 en 16/659063-18 (gev. ttz) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-03-27
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland (Neederland)
  • 27 maart 2019
  ...van bevindingen, pagina 584. 105 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 599. 106 Vergelijk Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123. 107 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 3426 tot en met 3439, met de brondocumenten in de bijlage, pagina 3502 tot en met 3570. 108 Een proce......
 • Uitspraak Nº 16/705304-17 en 16/659062-18 (gev. ttz) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-03-27
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland (Neederland)
  • 27 maart 2019
  ...van bevindingen, pagina 584. 105 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 599. 106 Vergelijk Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123. 107 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 3426 tot en met 3439, met de brondocumenten in de bijlage, pagina 3502 tot en met 3570. 108 Een proce......
 • Uitspraak Nº 21-004874-19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-05-16
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 16 mei 2022
  ...griffier, en op 16 mei 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken. 1 Zie HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016; HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123 en HR 11 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:908. ...
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien
13 sentencias
 • Uitspraak Nº 21-004435-20. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-05-16
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 16 mei 2022
  ...van de raadsheer-commissaris, d.d. 14 februari 2022. 89 Zie Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016; Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123 en Hoge Raad 11 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:908. 90 Pagina 3580 e.v. (map 12). 91 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting v......
 • Uitspraak Nº 16/705311-17 en 16/659063-18 (gev. ttz) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-03-27
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland (Neederland)
  • 27 maart 2019
  ...van bevindingen, pagina 584. 105 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 599. 106 Vergelijk Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123. 107 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 3426 tot en met 3439, met de brondocumenten in de bijlage, pagina 3502 tot en met 3570. 108 Een proce......
 • Uitspraak Nº 16/705304-17 en 16/659062-18 (gev. ttz) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2019-03-27
  • Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland (Neederland)
  • 27 maart 2019
  ...van bevindingen, pagina 584. 105 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 599. 106 Vergelijk Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123. 107 Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 3426 tot en met 3439, met de brondocumenten in de bijlage, pagina 3502 tot en met 3570. 108 Een proce......
 • Uitspraak Nº 21-004874-19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-05-16
  • Nederland
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
  • 16 mei 2022
  ...griffier, en op 16 mei 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken. 1 Zie HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016; HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123 en HR 11 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:908. ...
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT