Uitspraak Nº 17/7975 WIA-R. Centrale Raad van Beroep, 2020-07-30

Datum uitspraak:30 juli 2020
 
GRATIS UITTREKSEL

17/7975 WIA-R

Datum uitspraak: 30 juli 2020

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 15 januari 2020, 17/7975 WIA

Partijen:

[appellante] te [woonplaats] (appellante)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

De Raad heeft, na hier door het Uwv bij brief van 23 januari 2020 op te zijn gewezen, vastgesteld dat in de beslissing van de uitspraak van 15 januari 2020 een onjuist bedrag aan proceskosten staat vermeld. Het betreft de proceskosten in hoger beroep ten bedrage van € 1.050,-.

De Raad heeft daarom aanleiding gezien partijen in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk uit te laten over een rectificatie van de uitspraak. Dit is bij brief van 24 februari 2020 aan partijen meegedeeld.

Partijen hebben niet gereageerd binnen de in de brief van 24 februari 2020 gestelde termijn van vier weken, in verband waarmee de Raad, naar in die brief is vermeld, ervan uitgaat dat er geen bezwaar bestaat tegen de voorgenomen rectificatie.

OVERWEGINGEN

De Raad rectificeert rechtsoverweging 5 en de beslissing van de uitspraak van 15 januari 2020, 17/7975 WIA, als volgt.

5. In verband met wat onder 4.7 is overwogen, is er aanleiding het Uwv te veroordelen in de door appellante gemaakte proceskosten. Deze worden begroot op € 1.050,- aan kosten voor rechtsbijstand in beroep, € 525,- aan kosten voor rechtsbijstand in hoger beroep, in totaal € 1.575,-. Tevens is er aanleiding te bepalen dat het Uwv het in beroep en in hoger beroep betaalde griffierecht aan appellante vergoedt.

Beslissing

De Centrale Raad van Beroep

- bevestigt de aangevallen uitspraak;

- veroordeelt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT