Uitspraak Nº 17_2607. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-10-12

Datum uitspraak:2017/10/12
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Bestuursrecht

zaaknummers: SHE 17/2607 en SHE 17/2583

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 12 oktober 2017 op het verzoek om voorlopige voorziening en het beroep in de zaak tussen

[verzoekers] , allen te [woonplaats], verzoekers,

(gemachtigde: mr. M. Woestenenk),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught, verweerder,

(gemachtigde: mr. R.P. Randewijk).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: [vergunninghouder], te [plaats], vergunninghouder,

(gemachtigde: mr. W.P.N. Remie).

Procesverloop

Bij besluit van 9 augustus 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan derde-partij omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan en voor handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, ten behoeve van het realiseren van een dierenpension aan de Kruishoeveweg 5 te Vught (dierenpension Grancyhoeve).

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 19 september 2017 beroep ingesteld bij de rechtbank. Dit beroep is bij de rechtbank geregistreerd met zaaknummer

SHE 17/2583. Bij brief van eveneens 19 september 2017 hebben verzoeker de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek is geregistreerd met zaaknummer SHE 17/2607.

Vergunninghouder heeft zijn zienswijze over de zaak gegeven.

Verweerder heeft naar aanleiding van het verzoek en het beroep de op zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2017. Verzoekers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde en vergezeld van ing. R. van de Bank, geluidsdeskundige. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. Vergunninghouder is verschenen, bijgestaan door mr. M.I.J. Toonders, kantoorgenoot van zijn gemachtigde.

De voorzieningenrechter heeft het onderzoek ter zitting van 12 oktober 2017 gesloten en vervolgens onmiddellijk mondeling uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter heeft de volgende beslissing genomen.

Beslissing

De voorzieningenrechter heeft het verzoek om voorlopige voorziening en het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De voorzieningenrechter heeft aan deze beslissing de volgende overwegingen ten grondslag gelegd.

Overwegingen

1. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT