Uitspraak Nº 18/024579-22. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3986
Docket Number18/024579-22
Date28 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Groningen

parketnummer 18/024579-22

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 28 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte], geboren op [geboortedatum] 1995 te [geboorteplaats], wonende te [straatnaam], [woonplaats], thans gedetineerd te [instelling].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 14 oktober 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. T. Geerdink, advocaat te Borne. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. L. de Graaf.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 8 januari 2022, althans in de maand januari 2022, te Groningen, althans in de provincie Groningen, met [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 2008, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], te weten:

 • -

  het brengen van zijn penis in de mond van voornoemde [slachtoffer 1] en/of

 • -

  het brengen van zijn vinger in de anus van voornoemde [slachtoffer 1] en/of

 • -

  het pijpen en/of aftrekken, althans betasten van de penis, van voornoemde [slachtoffer 1] en/of- het zichzelf laten aftrekken, althans laten betasten van zijn penis, door voornoemde [slachtoffer 1];

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 8 januari 2022, althans in de maand januari 2022, te Groningen, althans in de provincie Groningen, met [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 2008, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten:

- het pijpen en/of aftrekken, althans betasten van de penis, van voornoemde [slachtoffer 1] en/of- het zichzelf laten aftrekken, althans laten betasten van zijn penis, door voornoemde [slachtoffer 1];

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2021 tot en met 23 januari 2022 te Meerstad en/of te Enschede, althans in Nederland, met [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 2008, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte (meermalen):

 • -

  via lnstagram en/of Snapchat en/of What's app en/of Tiktok contact gezocht en/of onderhouden metvoornoemde [slachtoffer 1] en/of

 • -

  voornoemde [slachtoffer 1] gevraagd een (aantal) foto(s) en/of filmpje(s) van zijn ontblote penisen/of anus en/of waarop hij zichzelf aan het aftrekken was, te maken en/of (vervolgens) te versturen naar hem, verdachte en/of

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2021 tot en met 23 januari 2022 te Meerstad en/of te Enschede, althans in Nederland, (meermalen) door giften en/of beloften van geld en/of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten door:

 • -

  zichzelf "Giftmeneer" te noemen op Tiktok en/of lnstagram en/of

 • -

  zogeheten Giftcards voor het spel Fortnite en/of Google play cards en/of X box kaarten aan te biedenin ruil voor naaktfoto's en/of seksueel getinte filmpjes

[slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 2008, die de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen door (meermalen) voornoemde [slachtoffer 1] te vragen een (aantal) foto('s) en/of filmpje(s) van diens ontblote penis en/of anus en/of waarop hij zichzelf aan het aftrekken was, te maken en/of (vervolgens) te versturen naar hem, verdachte;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2021 tot en met 23 januari 2022 te Meerstad en/of te Enschede, althans in Nederland, [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2008), van wie hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe heeft bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen, immers heeft hij, verdachte, (een) foto(s) en/of filmpje(s) waarop hij, verdachte, zichzelf aan het aftrekken was, verstuurd naar voornoemde [slachtoffer 1];

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2021 tot en met 28 januari 2022 te Enschede en/of te [geboorteplaats], althans in Nederland, met [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum] 2010, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte (meermalen):

 • -

  via Instagram en/of Snapchat en/of What's app en/of Tiktok contact gezocht en/of onderhouden metvoornoemde [slachtoffer 2] en/of

 • -

  voornoemde [slachtoffer 2] gevraagd een (aantal) foto('s) en/of filmpje(s) van zijn ontblote penisen/of waarop hij zichzelf aan het aftrekken was, te maken en/of (vervolgens) te versturen naar hem, verdachte en/of

 • -

  ( een) foto(s) en/of filmpje(s) van zijn ontblote penis en/of waarop hij, verdachte, zichzelf aan hetaftrekken was, verstuurd naar voornoemde [slachtoffer 2];

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2021 tot en met 28 januari 2022 te Enschede en/of te [geboorteplaats], althans in Nederland, (een) afbeelding(en) waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, zijnde (een) foto(s) en/of filmpje(s) van zijn ontblote penis heeft vertoond aan een minderjarige, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum] 2010), van wie hij weet dat deze jonger is dan zestien jaar; 5.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2021 tot en met 28 januari 2022 te Enschede, althans in Nederland, (meermalen) een (aantal) afbeelding(en), te weten (digitale) fotobestanden en/of (digitale) filmbestanden, op een (aantal) gegevensdrager(s), te weten:

- een Notebook (merk Jewel) en/of- een GSM (merk Samsung S12 Ultra)

in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedragingen zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken welke voornoemde seksuele gedraging(en) —zakelijk weergegeven- bestonden uit:

 • -

  het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk deleeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, zie afbeeldingen 1 tot en met 3 en/of

 • -

  het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk deleeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, zie afbeeldingen 4 tot en met 6 en/of

 • -

  het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseerde in een omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling, zie afbeeldingen 7 tot en met 9 en/of

 • -

  het ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadbereikt en/of het houden van een penis bij lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, zie afbeelding 10,

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor het onder 1 primair, 2 primair, 3, 4 primair en 5 ten laste gelegde, met dien verstande dat het eerste gedachtestreepje - het brengen van de penis in de mond van voornoemde [slachtoffer 1] - weggestreept dient te worden uit de bewezenverklaring van het onder 1 primair ten laste gelegde.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van het bewijs gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het onder 1 primair, 2 primair, 3, 4 primair en 5 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring. Nu verdachte deze feiten duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering. Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Deze opgave luidt als volgt:

 1. de verklaring van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT