Uitspraak Nº 18/066564-22. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-20

ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3843
Docket Number18/066564-22
Date20 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Leeuwarden

parketnummer 18/066564-22

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 2007 te [geboorteplaats] ), wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 06 oktober 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. P. Bonthuis, advocaat te Haskerdijken. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. H.J. Veen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 9 december 2021 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân openlijk, te weten in een toiletgebouw/toiletruimte in Parkeergarage Normandiaplein aan de Leeuwarderweg 7A, in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen goederen, te weten twee, althans meerdere, urinoirs, door meerdere stukken vuurwerk in/bij die urinoirs tot ontploffing te brengen; terwijl hij, verdachte deze goederen opzettelijk heeft vernield;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 9 december 2021 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk twee, althans meerdere, urinoirs, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan Gemeente Súdwest-Fryslân, in elk geval aan een ander, toebehoorde(n) heeft vernield, beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

2.

hij op of omstreeks 7 januari 2022 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, die [slachtoffer 1] meermalen tegen het (achter)hoofd en/of de nek en/of het gezicht en/of de buik, althans het bovenlichaam, heeft/hebben getrapt/geschopt en/of geslagen/gestompt, terwijl die [slachtoffer 1] op de grond lag, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 7 januari 2022 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen [slachtoffer 1] heeft mishandeld door die [slachtoffer 1] meermalen tegen het (achter)hoofd en/of de nek en/of het gezicht en/of de buik, althans het bovenlichaam, te schoppen/trappen en/of slaan/stompen, terwijl die [slachtoffer 1] op de grond lag;

3.

hij op of omstreeks 7 januari 2022 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân openlijk, te weten op/in een parkeergarage aan het Sint Antoniusplein, in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon, te weten [slachtoffer 1] , door die [slachtoffer 1]

 • -

  op te wachten en naar bovengenoemde plaats te dirigeren, en/of

 • -

  bij de nek/keel en/of kleding te grijpen en/of op de grond te drukken/werpen/trekken/duwen, en/of

 • -

  meermalen tegen/op meerdere delen van het lichaam, waaronder het hoofd en/of het gezicht en/ofde nek en/of de handen en/of de enkels, althans de benen, te trappen/schoppen en/of stompen/slaan, terwijl die [slachtoffer 1] op de grond lag;

4.

hij op of omstreeks 11 januari 2022 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer 2] opzettelijk van het leven te beroven, met een aanloop en/of met kracht en/of met geschoeide voet die [slachtoffer 2] , terwijl die [slachtoffer 2] op de grond lag, tegen het hoofd en/of het gezicht heeft geschopt/getrapt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 11 januari 2022 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen aan [slachtoffer 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

 • -

  met een aanloop en/of met kracht en/of met geschoeide voet die [slachtoffer 2] , terwijldie [slachtoffer 2] op de grond lag, tegen het hoofd en/of het gezicht heeft/hebben geschopt/getrapt, en/of

 • -

  meermalen tegen het hoofd en/of het gezicht heeft/hebben gestompt/geslagen, en/of

 • -

  een knietje tegen de zij, althans het bovenlichaam, heeft/hebben gegeven,terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 11 januari 2022 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen [slachtoffer 2] heeft mishandeld door die [slachtoffer 2]

 • -

  meermalen tegen het hoofd en/of het gezicht en/of de rug en/of de zij, althans het bovenlichaam,en/of de benen en/of de voeten te schoppen/trappen, en/of - meermalen tegen het hoofd en/of het gezicht te stompen/slaan,

 • -

  een knietje tegen de zij, althans het bovenlichaam, te geven;

5.

hij op of omstreeks 11 januari 2022 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân openlijk, te weten op/bij het schoolplein van [naam school] , in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon, te weten [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] door

 • -

  die [slachtoffer 2] en/of een ander, te weten [slachtoffer 3] , op te wachten en/of voor de fiets vandie [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] te gaan staan, en/of die [slachtoffer 3] tegen de benen te schoppen/trappen en/of van de fiets te trekken, en/of (vervolgens) door die [slachtoffer 2]

 • -

  meermalen tegen het hoofd en/of het gezicht en/of de rug en/of de nek en/of de zij en/of deribben, althans het bovenlichaam, en/of de benen en/of de voeten te schoppen/trappen, en/of

 • -

  een knietje tegen de zij, althans het bovenlichaam, te geven

 • -

  tegen het lichaam te duwen, en/of

 • -

  van achteren bij de nek/keel en/of de kleding vast te grijpen en/of met kracht naar de grondte werpen/trekken/duwen.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd van het onder 4 primair ten laste gelegde, omdat een schop tegen het hoofd in dit geval geen poging tot doodslag oplevert.

De officier van justitie heeft veroordeling voor het onder 1 primair ten laste gevorderd, omdat verdachte heeft bekend dat hij samen met een ander vuurwerk in het toilet heeft gegooid. Voorts heeft de officier van justitie veroordeling voor het onder 2 primair en 3 ten laste gelegde gevorderd. Hij heeft daartoe aangevoerd dat aangever door verdachte en een medeverdachte is geslagen en geschopt, en dat aangever en getuigen verklaren dat ook het hoofd van aangever is geraakt. Door aldus te handelen bestond de kans dat aangever zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. Volgens de officier van justitie is sprake van een eendaadse samenloop tussen feit 2 primair en feit 3.

Ten slotte heeft de officier van justitie veroordeling voor het onder 4 subsidiair en 5 ten laste gelegde gevorderd. Hij heeft daartoe aangevoerd dat verdachte samen met anderen aangever heeft geschopt en geslagen, waarbij verdachte onder andere het hoofd van aangever heeft geraakt. Er bestond een kans dat aangever zwaar lichamelijk letsel zou oplopen, aldus de officier van justitie.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van het onder 1 en 3 ten laste gelegde gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De raadsman heeft ten aanzien van feit 2 primair aangevoerd dat verdachte slechts één keer tegen de enkel en één keer tegen de rug/arm van aangever heeft geschopt, en niet tegen het gezicht. Voor het geval een medeverdachte wel tegen het hoofd van aangever heeft geschopt, moet dit voor verdachte niet strafverzwarend werken. Net als de officier van justitie heeft de raadsman opgemerkt dat sprake is van een eendaadse samenloop tussen feit 2 en 3.

Met de officier van justitie is de raadsman van oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van feit 4 primair. Voor een bewezenverklaring van een poging tot doodslag moet duidelijk zijn waar(mee) aangever in het gezicht is geschopt. Die duidelijkheid bestaat in onderhavige zaak niet. Daarbij komt dat de verbalisant de videobeelden onjuist heeft weergegeven in zijn proces-verbaal van bevindingen. Het klopt niet dat verdachte een aanloop heeft genomen en aangever daarna in het gezicht heeft getrapt – die trap kwam namelijk tegen de borst. De raadsman heeft aangevoerd dat wel te zien is dat verdachte aangever twee of drie keer trapte en dat een medeverdachte aangever een schop tegen het hoofd gaf. Ten aanzien van feit 5 heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het deel dat over [slachtoffer 3] gaat, omdat verdachte die feitelijkheden enkel heeft gefilmd. Ten slotte heeft de raadsman opgemerkt dat sprake is van een eendaadse samenloop tussen feit 4 en 5.

Oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat het onder 4 primair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. De rechtbank overweegt daartoe dat op basis van getuigenverklaringen wel kan worden vastgesteld dat aangever tegen het hoofd is geraakt, maar dat onduidelijk is gebleven onder welke omstandigheden dit heeft plaatsgevonden. Uit de (getuige)verklaringen en de overige voorhanden zijnde stukken wordt onvoldoende duidelijk wie aangever tegen het hoofd heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT