Uitspraak Nº 18/162159-21. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3893
Date18 Octubre 2022
Docket Number18/162159-21

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Leeuwarden

parketnummer 18-162159-21

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 18 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats] , thans verblijvende in [instelling] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 oktober 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. E. van der Meer, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. H. Mous.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 12 mei 2020, te [pleegplaats] , gemeente Heerenveen, althans in Nederland, meerdere malen, (telkens) door misleiding, te weten door het aanmaken van de accounts: [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] , daarbij tevens gebruik makend van (een) door hem via sociale media verkregen foto('s) van (een)

(minderjarige) meisje(s), op diverse sociale media

(Omegle/Instagram/YouTube/TikTok/Snapchat/Skype), zich voor te doen als (minderjarig) meisje met de naam [naam 2] en/of [naam 4] en/of [naam 1] en/of [naam 3] en met deze accounts contact te hebben met diverse jongens, die de leeftijd van achttien jaren nog niet hadden bereikt, te weten onder meer met [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 17] en/of (een) of meer ander(en) deze jongens opzettelijk heeft bewogen om voor de camera ontuchtige handelingen met zichzelf te plegen, onder meer zich uitkleden, aftrekken en/of over zichzelf een plassen;

2

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 12 mei 2020, te [pleegplaats] , gemeente Heerenveen, althans in Nederland, meerdere malen, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kon ontstaan, immers heeft verdachte gebruikt gemaakt van sociale media foto's van een persoon (meisje) genaamd [naam 5] en/of (een) of meer ander(en), om op die manier zich voor te doen als een meisje en in contact te komen met minderjarige jongens;

3 hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2016 tot en met 12 mei 2020, te [pleegplaats] , gemeente Heerenveen, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten foto's en/of video's, te weten:

-een Notebook (Lenovo Thinkpad), beslagcode 1266930 en/of

-een Smartphone (Apple IPhone), beslagcode 1266933 en/of

-een Tablet (Microsoft Surface VK7430h), beslagcode 1266936 en/of

-een Desktop (Asus M32), beslagcode 1266972 en/of

-een Harddisc (Samsung Mu-Palt0b 1.4.1. portable ssd T5 1 Tb), beslagcode 1267196

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit heeft gehad en/of heeft verspreid en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de penis, mond/tong, vinger/hand en/of een voorwerp, oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis, mond/tong, vinger/hand en/of een voorwerp, oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt [bestandsnaam]

en/of

het met de penis, vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis, vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt Bestandsnaam [bestandsnaam] Bestandsnaam. [bestandsnaam]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een onnatuurlijke omgeving en/of met een onnatuurlijk voorwerp, en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht Worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestandsnaam]

en/of

het masturberen (dicht) bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis dichtbij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestandsnaam]

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor feiten 1, 2 en 3, gelet op het aangetroffen pornografische beeldmateriaal op de gegevensdragers van verdachte, de aangiftes van de slachtoffers en de bekennende verklaringen van verdachte.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat er veroordeling kan volgen voor de ten laste gelegde feiten.

Oordeel van de rechtbank 1

De rechtbank acht het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en zal ten aanzien van het bewezen verklaarde volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van

Strafvordering, nu de verdachte het bewezen verklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend. Uit de verklaringen van [slachtoffer 1]2, [slachtoffer 2]3, [slachtoffer 3]4, [slachtoffer 4]5, [slachtoffer 5]6, [slachtoffer 6]7, [slachtoffer 7]8, [slachtoffer 8]9, [slachtoffer 9]10, [slachtoffer 10]11, [slachtoffer 11]12,

[slachtoffer 12]13, [slachtoffer 13]14, [slachtoffer 14]15, [slachtoffer 15]16, [slachtoffer 16]17, [slachtoffer

17]18 en het proces verbaal van bevindingen binnentreden Ondersteuningsgroep19, de verklaring [naam 5]20, het proces verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal21 en de bekennende verklaringen van verdachte22 blijkt genoegzaam dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan op de wijze zoals hierna is bewezen verklaard.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht feiten 1, 2 en 3 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

1

hij in de periode van 01 januari 2016 tot en met 12 mei 2020, te [pleegplaats] , gemeente

Heerenveen meerdere malen, telkens door misleiding, te weten door het aanmaken van de accounts: [naam 1] en [naam 2] en, daarbij tevens gebruik makend van door hem via sociale media verkregen foto's van een minderjarige meisje, op diverse sociale media

Omegle/Instagram/YouTube/TikTok/Snapchat/Skype, zich voor te doen als minderjarig meisje met de naam [naam 2] en [naam 4] en [naam 1] en met deze accounts contact te hebben met diverse jongens, die de leeftijd van achttien jaren nog niet hadden bereikt, te weten onder meer met

[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11] en [slachtoffer 12] en [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] en [slachtoffer 15] en [slachtoffer 16] en [slachtoffer 17] meer anderen deze jongens opzettelijk heeft bewogen om voor de camera ontuchtige handelingen met zichzelf te plegen, onder meer zich uitkleden, aftrekken en over zichzelf heen plassen;

2

hij in de periode van 01 januari 2016 tot en met 12 mei 2020, te [pleegplaats] , gemeente Heerenveen, meerdere malen, telkens opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kon ontstaan, immers heeft verdachte gebruikt gemaakt van sociale media foto's van een meisje genaamd [naam 5] , om op die manier zich voor te doen als een meisje en in contact te komen met minderjarige jongens;

3

hij in de periode van 01 januari 2016 tot en met 12 mei 2020, te [pleegplaats] , gemeente Heerenveen, meermalen, telkens afbeeldingen, te weten foto's en video's en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten foto's en video's, te weten:

-een Notebook (Lenovo Thinkpad), beslagcode 1266930 en

-een Smartphone (Apple IPhone), beslagcode 1266933 en

-een Tablet (Microsoft Surface VK7430h), beslagcode 1266936 en

-een Desktop (Asus M32), beslagcode 1266972 en

-een Harddisc (Samsung Mu-Palt0b 1.4.1. portable ssd T5 1 Tb), beslagcode 1267196

van seksuele gedragingen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT