Uitspraak Nº 18/261382-20. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-21

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3805
Date21 Octubre 2022
Docket Number18/261382-20

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie Assen

Parketnummer 18-261382-20

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 21 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1996 te [geboorteplaats] , zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 7 oktober 2022.

Verdachte is niet ter terechtzitting verschenen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. J.G.F. van Boven.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 17 juni 2020, te Odoorn, in elk geval in de gemeente Borger-Odoorn, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende over de weg, de N34, komende uit de richting van Exloo en gaande in de richting van Emmen, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, met het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig zodanig naar links te rijden of te manoeuvreren, althans niet voldoende rechts te houden, dat verdachte met het door hem bestuurde motorrijtuig is terecht gekomen op de/het voor het verkeer uit tegengestelde richting bestemde rijstrook of gedeelte van die weg, juist op het moment dat een over laatstgenoemd(e) rijstrook of weggedeelte van die weg tegemoetkomend motorrijtuig het door verdachte bestuurde motorrijtuig reeds dicht was genaderd, waardoor een inzittende van het door verdachte bestuurde motorrijtuig (genaamd [slachtoffer 1] ) werd gedood en/of waardoor een inzittende van het door verdachte bestuurde motorrijtuig (genaamd [slachtoffer 2] ) zwaar lichamelijk letsel, te weten een bovenbeenfractuur en een onderbeenfractuur, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 17 juni 2020, te Odoorn, in elk geval in de gemeente Borger-Odoorn, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Nijewei, komende uit de richting van Exloo en gaande in de richting van Emmen, met dat door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig zodanig naar links is gereden of gemanoeuvreerd, althans niet voldoende rechts heeft gehouden, dat verdachte met het door hem bestuurde motorrijtuig is terecht gekomen op de/het voor het verkeer uit tegengestelde richting bestemde rijstrook of gedeelte van die weg, juist op het moment dat een over laatstgenoemd(e) rijstrook of weggedeelte van die weg tegemoetkomend motorrijtuig het door verdachte bestuurde motorrijtuig reeds dicht was genaderd, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor het primair ten laste gelegde.

Oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d.17 juni 2020,opgenomen op pagina 7 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer PL01002020159311 d.d. 22 september 2020, inhoudend als relaas van verbalisanten:

Op 17 juni 2020, omstreeks 06.20 uur, kregen wij de opdracht om te gaan naar de N34, ter hoogte van hectometerpaal 72.9, te Odoorn. Wij waren om 06.23 uur ter plaatse. Ik zag een enorme ravage op de weg. Ik zag een kleine witte auto, welke aan de voorzijde volledig in elkaar zat. Ik zag een witte bestelbus welke aan de voorzijde ook behoorlijke schade had. Ik zag in de kleine witte auto op de bestuurdersstoel een man zitten die bekneld zat. Ik zag dat de omstander mij het slachtoffer aanwees. Ik ben vervolgens naar het slachtoffer gelopen. Ik zag dat er achter het slachtoffer een man zat, welke het slachtoffer ondersteunde. Ik hoorde dat de man met het beenletsel in het Engels zei dat hij zijn been had gebroken. Ik zag dat er een man op de bestuurdersstoel zat. Ik hoorde dat hij het uitschreeuwde van de pijn. Ik zag dat hij op verschillende plekken bebloed was, onder andere zijn armen en gezicht. Ik zag dat hij klem zat tussen het stuur, het dashboard en de stoel. Ik ben hierop naar de passagierszijde gelopen en ik zag dat er een jonge vrouw in het midden van de auto zat/hing. Ik zag dat zij klem zat tussen de voorzijde van de beide voorstoelen en het dashboard. Ik heb een hartslag geprobeerd te vinden, zonder succes. Ook zag ik geen ademhalingsbewegingen. Nadat we in de ambulance zo'n twintig minuten bezig waren, terwijl het slachtoffer de gehele tijd asystool was, is unaniem besloten om de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT