Uitspraak Nº 18/5250 WAO. Centrale Raad van Beroep, 2020-12-31

CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
Docket Number18/5250 WAO
ECLIECLI:NL:CRVB:2020:3480
18 5250 WAO

Datum uitspraak: 31 december 2020

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 27 augustus 2018, 18/476 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. O. Labordus hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft via videobellen plaatsgevonden op 26 november 2020. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. Labordus. Het Uwv heeft zich niet laten vertegenwoordigen.

OVERWEGINGEN
1.1.

Voor een volledig overzicht van de feiten en omstandigheden wordt verwezen naar de aangevallen uitspraak. Hier wordt volstaan met het volgende.

1.1.

Appellant was werkzaam als elektromonteur voor 38 uur per week, toen hij zich op 2 november 2000 voor dit werk heeft ziek gemeld. Het Uwv heeft aan appellant met ingang van 1 november 2001 een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) toegekend, laatstelijk berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35%.

1.2.

In het kader van een herbeoordeling heeft appellant op 27 maart 2017 het spreekuur van een verzekeringsarts bezocht. Deze arts heeft appellant belastbaar geacht met inachtneming van de beperkingen die zijn neergelegd in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) van 27 maart 2017. Een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat appellant niet staat is zijn eigen werk te verrichten, vervolgens drie functies geselecteerd en op basis van deze functies berekend dat het verlies aan verdienvermogen van appellant 66,81% is. Het Uwv heeft bij besluit van 17 mei 2017 de WAO-uitkering van appellant met ingang van 24 maart 2017 verhoogd en gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van 65 tot 80%.

1.3.

Het bezwaar van appellant tegen het besluit van 17 mei 2017 heeft het Uwv bij besluit van 21 december 2017 (bestreden besluit) ongegrond verklaard. Daarbij heeft het Uwv de WAO-uitkering met ingang van 22 februari 2018 verlaagd en gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65%. Aan dit besluit liggen rapporten van een verzekeringsarts bezwaar en beroep van 1 november 2017 en een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep van 4 december 2017 ten grondslag. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT