Uitspraak Nº 18/6305 WAJONG. Centrale Raad van Beroep, 2020-12-31

CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
Docket Number18/6305 WAJONG
ECLIECLI:NL:CRVB:2020:3448
18 6305 WAJONG

Datum uitspraak: 31 december 2020

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van

5 december 2018, HAA 18/1912 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellante] te [woonplaats] (appellante)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Namens appellante heeft mr. K.U.J. Hopman, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Appellante heeft nog een reactie ingezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 december 2020. Appellante is samen met haar partner [naam partner] verschenen, bijgestaan door mr. Hopman. Het Uwv heeft

zich laten vertegenwoordigen door mr. C. Roele.

OVERWEGINGEN
1.1.

Appellante, geboren op [geboortedatum] 1978, heeft op 21 juni 2011 een aanvraag ingediend

voor arbeids- en inkomensondersteuning op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Bij die aanvraag is medische informatie gevoegd, waarin is vermeld dat bij appellante sprake is van een depressieve stoornis en posttraumatische

stress stoornis (chronisch), verband houdend met een zeer belaste jeugd. Deze aanvraag is na een medisch en arbeidskundig onderzoek bij besluit van 3 oktober 2011 afgewezen omdat appellante na het verstrijken van de wachttijd meer dan 75% van het minimumloon kon verdienen.

1.2.

In september 2013 heeft appellante wederom een Wajong-aanvraag ingediend. Daarbij is verwezen naar een psychodiagnostisch onderzoek van 24 juni 2013 waarin bij appellante de diagnose ASS is gesteld. Deze aanvraag is bij besluit van 11 oktober 2013 afgewezen omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die ertoe leiden dat de destijds op

3 oktober 2011 genomen beslissing onjuist zou zijn. Het bezwaar hiertegen is ongegrond verklaard.

1.3.

Op 19 mei 2017 heeft appellante een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen ingediend met daarbij gevoegd het eerder ingezonden psychodiagnostisch onderzoek van 24 juni 2013. Een verzekeringsarts heeft informatie bij de huisarts opgevraagd en na medisch onderzoek geconcludeerd dat geen nieuwe objectiveerbare informatie beschikbaar is gekomen om de in 2011 opgestelde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) aan te passen. Bij besluit van

3 augustus 2017 heeft het Uwv geweigerd om terug te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT