Uitspraak Nº 18/655 rectificatie. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2020-04-28

Datum uitspraak:28 april 2020
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 18/655

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 april 2020 tot rectificatie van de uitspraak van 17 maart 2020 in de zaak tussen

V.O.F. [naam 1] , te [plaats] , appellante

(gemachtigde: mr. R.A.M. Verkoijen),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder

(gemachtigden: mr. M. Krari).

Procesverloop

Het College heeft vastgesteld dat zijn uitspraak van 17 maart 2020 met zaaknummer 18/655 (ECLI:NL:CBB:2020:162) een kennelijke onjuistheid bevat.

Het College heeft bij brief van 31 maart 2020 partijen bericht voornemens te zijn de uitspraak te rectificeren.

Partijen hebben op dit voornemen gereageerd.

Overwegingen

Het College overweegt dat bij het vaststellen van de proceskosten ten onrechte geen vergoeding is toegekend voor de door appellante ingeschakelde deskundige van [naam 2] . Nu de uitspraak een kennelijke, ook voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare onjuistheid bevat, bestaat aanleiding de uitspraak op dit punt te rectificeren.

Het College wijzigt de uitspraak van 17 maart 2020, met zaaknummer 18/655, als volgt.

“7.4 Tevens ziet het College aanleiding om de voor het deskundigenrapport gemaakte kosten te vergoeden. Gelet op artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van het Bpb, in samenhang gelezen met artikel 8:36, tweede lid, van de Awb en artikel 6 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003, geldt voor de vergoeding van de gemaakte kosten voor een deskundigenrapport van 2018 een tarief van ten hoogste € 122,63 per uur. Dit betekent dat de door H. Lammertink gedeclareerde kosten tot een bedrag van € 2.697,86 (22 uur à € 122,63 per uur) voor vergoeding in aanmerking komen. Het totaal van de proceskostenvergoeding bedraagt € 4.010,36 (€ 1.312,50 + € 2.697,86).

(…)

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van appellant tot een bedrag van

€ 4.010,36”

Aan deze uitspraak tot rectificatie is een gerectificeerd exemplaar van de oorspronkelijke uitspraak gehecht. De gerectificeerde uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Beslissing

Het College rectificeert zijn uitspraak van 17 maart 2020 als in de overwegingen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT