Uitspraak Nº 18/730501-16. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-02-13

Datum uitspraak:2018/02/13
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730501-16

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 13 februari 2018 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1977 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 20 november 2017, 9 januari 2018 en 30 januari 2018.

Verdachte is verschenen op 20 november 2017, bijgestaan door mr. A.J. van der Velden en mr. I. Stas, advocaten te Almere, en op 9 januari 2018, bijgestaan door mr. A.J. van der Velden.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting van 20 november 2017 en 9 januari 2018 vertegenwoordigd door mr. M.S. Kappeijne van de Coppello. Op 30 januari 2018 werd het openbaar ministerie vertegenwoordigd door mr. S.E. Eijzenga.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - na nadere omschrijving - ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2013 tot en met 31 mei 2014 te Almere, (althans) in de gemeente Almere en/of te Holten, (althans) in de gemeente Zwartewaterland, en/of te Zwiggelte, (althans) in de gemeente Midden-Drenthe, en/of te Beekbergen, (althans) in de gemeente Apeldoorn, en/of op een of meer plaat(sen) elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] , (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer 1] had,

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s) mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 1] 's, seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B) (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] , (sub 6°),

hebbende verdachte en/of (met) zijn mededader(s)

- een liefdesrelatie met die [slachtoffer 1] aangeknoopt en haar te kennen gegeven later met haar te willen samenwonen en altijd bij haar te blijven, zulks terwijl verdachte ook met een of meer andere vrouw(en) een liefdesrelatie had en/of

- die [slachtoffer 1] gevraagd om hem te helpen met zijn

(huur)kosten/schulden en/of -op de website www.kinky.nl een profiel van haar aangemaakt en/of een advertentie geplaatst of laten plaatsen van die [slachtoffer 1] en/of erotische foto's van haar (gekleed in lingerie/babydoll) gemaakt en/of

- die [slachtoffer 1] er toe bewogen drugs te gaan gebruiken en/of drugs aan

haar verstrekt en/of

- die [slachtoffer 1] instructies gegeven met betrekking tot het prostitutiewerk in een zogenaamde thuis-ontvangst situatie en/of

- die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden laten verrichten in een woning in Almere, waarin ook verdachte en/of een of meer van verdachtes mededader(s) verbleef/verbleven en/of

- voor die [slachtoffer 1] bepaald dat zij prostitutiewerkzaamheden in (een)

(vakantie/weekend-) huisje(s)/bungalow(s) in (een) bungalow-/vakantiepark(en)

zou gaan verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] vervoerd naar en/of ondergebracht in een of meer van die (huisje(s)/bungalow(s) in (onder meer) Holten en/of Zwiggelte en/of Beekbergen, waarin ook verdachte en/of een of meer van verdachtes mededader(s) verbleven of aanwezig waren en/of - die [slachtoffer 1] prostitutiewerkzaamheden laten verrichten in dat/die huisje(s)/bungalow(s) en/of

- er op toegezien dat de tijd per klant niet werd overschreden en/of

- die [slachtoffer 1] (een groot deel van) haar verdiensten laten afdragen aan hem en/of een of meer van verdachtes mededader(s) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen mishandeld en/of

- die [slachtoffer 1] (daarnaast) (een deel van) de huur van dat/die huisje(s)/bungalow(s) en/of voor de advertenties en/of voor condooms laten betalen en/of

- die [slachtoffer 1] laten betalen voor kleding voor hem en/of benzine en/of eten en/of drugs en/of sigaretten voor hem en/of een of meer van verdachtes mededader(s) en/of

- voor die [slachtoffer 1] bepaald welk (gering) deel van die verdiensten zijzelf mocht houden;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 te Almere, (althans) in de gemeente Almere en/of te Holten, (althans) in de gemeente Zwartewaterland, en/of te Enter, (althans) in de gemeente Wierden, en/of te Bant, (althans) in de gemeente Noordoostpolder en/of te Beekbergen, (althans) in de gemeente Apeldoorn, en/of te Zandvoort, (althans) in de gemeente in de gemeente Aa en Hunze en/of te Hoogezand, (althans) in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en/of te Groningen, (althans in de gemeente

Groningen en/of te Assen, (althans) in de gemeente Assen, en/of te Almere-Stad, (althans) in de gemeente Almere, en/of op een of meer andere plaats(en) elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] , (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer 2] had,

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s) mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 2] 's, seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B) (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] , (sub 6°),

hebbende verdachte en/of (met) zijn mededader(s)

- een liefdesrelatie met die [slachtoffer 2] aangeknoopt, zulks terwijl verdachte ook met een of meer andere vrouw(en) een liefdesrelatie had en/of

- op de website www.kinky.nl een profiel van die [slachtoffer 2] aangemaakt en/of foto's van haar gemaakt en/of

- die [slachtoffer 2] er toe bewogen drugs te gaan gebruiken en/of drugs aan haar verstrekt en/of

- die [slachtoffer 2] prostitutiewerkzaamheden laten verrichten in een woning in Almere en/of in een woning in Almere-Stad, waarin ook verdachte en/of een of meer van verdachtes mededader(s) verbleef/verbleven of aanwezig was/waren en/of

- voor die [slachtoffer 2] bepaald dat zij prostitutiewerkzaamheden in (een)

(vakantie/weekend-) huisje(s)/bungalow(s) in (een) bungalow-/vakantiepark(en)

zou gaan verrichten en/of

- die [slachtoffer 2] vervoerd naar en/of ondergebracht in een of meer van die (huisje(s)/bungalow(s) in diverse plaatsen in Nederland, (onder meer) Enter en/of Holten en/of Beekbergen, waarin ook verdachte en/of een of meer van verdachtes mededader(s) verbleef/verbleven of aanwezig was/waren en/of

- die [slachtoffer 2] prostitutiewerkzaamheden laten verrichten in dat/die huisje(s)/bungalow(s) en/of

- die [slachtoffer 2] (als ze in dat/die huisje(s)/bungalow(s) was, bijna dagelijks) prostitutiewerkzaamheden laten verrichten, ook terwijl zij ongesteld was en/of

- bedreigende taal geuit richting die [slachtoffer 2] en/of -die [slachtoffer 2] meermalen mishandeld en/of

- die [slachtoffer 2] (een groot deel van) haar verdiensten laten afdragen aan hem en/of een of meer van verdachtes mededader(s) en/of

- die [slachtoffer 2] (daarnaast) (een deel van) de huur van dat/die huisje(s)/bungalow(s) en/of advertenties en/of voor condooms laten betalen en/of

- die [slachtoffer 2] laten betalen voor eten en/of drugs voor hem en/of een of meer van verdachtes mededader(s) en/of

- voor die [slachtoffer 2] bepaald welk (gering) deel van haar verdiensten zijzelf mocht houden en/of

- een portemonnee waarin die [slachtoffer 2] haar deel van haar verdiensten bewaarde onder zich gehouden en/of

- de ID-kaart van [slachtoffer 2] een tijdlang onder zich gehouden;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 te Almere, (althans) in de gemeente Almere en/of op een of meer andere plaats(en) in Noord-Holland en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 3] , (telkens) door dwang, geweld of (een) andere...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT