Uitspraak Nº 19/00983. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN

Locatie Arnhem

nummer 19/00983

uitspraakdatum: 28 juli 2020

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van rechtbank Gelderland van 14 juni 2019, nummer AWB 18/1582, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Emmen (hierna: de Inspecteur)

1 Ontstaan en loop van het geding
1.1.

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM) opgelegd ter zake van een personenauto van het merk en type Ford Focus 2.0 ST (hierna: de auto).

1.2.

De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende heeft daartegen beroep ingesteld bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het Hof heeft partijen bij aangetekende brief van 19 mei 2020 gevraagd of zij ter zitting willen worden gehoord. Belanghebbende heeft het Hof schriftelijk laten weten van dat recht geen gebruik te maken. De Inspecteur heeft niet gereageerd. Onderzoek bij PostNL heeft uitgewezen dat de Inspecteur de brief heeft ontvangen. Zoals aangekondigd in de brief, heeft het Hof vervolgens bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft.

2 De vaststaande feiten
2.1.

Belanghebbende heeft op 15 augustus 2017 aangifte BPM gedaan voor de onderhavige, uit een andere lidstaat van de Europese Unie afkomstige, gebruikte auto. Op aangifte is € 3.424 aan BPM voldaan, uitgaande van het voor het jaar 2015 geldende tarief. Het kenteken is afgegeven op 17 augustus 2017. De registratie in het Nederlandse kentekenregister is voltooid op 21 augustus 2017.

2.2.

De auto is in een andere lidstaat van de Europese Unie op 9 februari 2016 voor het eerst toegelaten op de weg.

2.3.

Ter zake van de registratie van de auto in het Nederlandse kentekenregister heeft de Inspecteur € 616 aan BPM van belanghebbende nageheven, uitgaande van het voor het jaar 2016 geldende tarief.

3 Het geschil

In geschil is of belanghebbende voor de auto met een beroep op artikel 110 VWEU in verbinding met artikel 16a van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: de Wet) een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT