Uitspraak Nº 19/00984. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN

Locatie Arnhem

nummer 19/00984

uitspraakdatum: 28 juli 2020

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van rechtbank Gelderland van 14 juni 2019, nummer AWB 18/2991, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Emmen (hierna: de Inspecteur)

1 Ontstaan en loop van het geding
1.1.

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: BPM) opgelegd ter zake van een personenauto van het merk en type Audi A5 Sportback 3.0 TFSI S5 Quattro (hierna: de auto).

1.2.

De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende heeft daartegen beroep ingesteld bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

De Inspecteur heeft het Hof in overweging gegeven zonder behandeling ter zitting uitspraak te doen. Het Hof heeft belanghebbende bij aangetekende brief van 19 mei 2020 gevraagd of zij ter zitting wenst te worden gehoord. Belanghebbende heeft het Hof schriftelijk laten weten van dat recht geen gebruik te maken. Daarop heeft het Hof bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft.

2 De vaststaande feiten
2.1.

Belanghebbende heeft op 6 september 2017 aangifte BPM gedaan voor de onderhavige, uit een andere lidstaat van de Europese Unie afkomstige, gebruikte auto. Op aangifte is € 5.714 aan BPM voldaan, uitgaande van het voor het jaar 2016 geldende tarief. De auto is op 16 september 2017 in het Nederlandse kentekenregister op naam geregistreerd.

2.2.

De auto is in een andere lidstaat van de Europese Unie op 18 januari 2017 voor het eerst toegelaten op de weg.

2.3.

Ter zake van de registratie van de auto in het Nederlandse kentekenregister heeft de Inspecteur € 1.052 aan BPM van belanghebbende nageheven, uitgaande van het voor het jaar 2017 geldende tarief.

3 Het geschil

In geschil is of belanghebbende voor de auto met een beroep op artikel 110 VWEU in verbinding met artikel 16a van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: de Wet) een lager tarief aan BPM mag toepassen dan dat van 2017, te weten het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT