Uitspraak Nº 19/01768. Hoge Raad, 2020-07-17

Datum uitspraak:17 juli 2020
 
GRATIS UITTREKSEL

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/01768

Datum 17 juli 2020

ARREST

In de zaak van

ENEXIS NETBEHEER B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,

EISERES tot cassatie,

hierna: Endinet,

advocaten: B.T.M. van der Wiel en A. Stortelder,

tegen

1. DE GEMEENTE VEGHEL,
zetelende te Veghel,

2. DE GEMEENTE BERNHEZE,
zetelende te Heesch,

3. DE GEMEENTE UDEN,
zetelende te Uden,

VERWEERDERS in cassatie,

hierna gezamenlijk: de Gemeenten,

advocaat: M.W. Scheltema.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. de vonnissen in de zaak C/01/284823/ HA ZA 14-761 van de rechtbank Oost-Brabant van 24 december 2014 en 4 mei 2016;

  2. het arrest in de zaak 200.204.037 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 8 januari 2019.

Endinet heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

De Gemeenten hebben een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Endinet mede door T. van Tatenhove.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van Endinet heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beslissing

De Hoge Raad:

  • -

    verwerpt het beroep;

  • -

    veroordeelt Edinet in de kosten van het geding...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT