Uitspraak Nº 19/02242. Hoge Raad, 2020-07-17

Datum uitspraak:17 juli 2020
 
GRATIS UITTREKSEL

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/02242

Datum 17 juli 2020

ARREST

In de zaak van

STICHTING WONEN LIMBURG,
gevestigd te Roermond,

EISERES tot cassatie,

hierna: SWL,

advocaat: J.F. de Groot,

tegen

Hubertus Emile Cornelus SAVELKOUL,

in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van

[A] B.V. en [B] B.V.,
kantoorhoudende te Maastricht,

VERWEERDER in cassatie,

hierna: de curator,

advocaat: D.M. de Knijff.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

  1. het vonnis in de zaak C/03/206096/HA ZA 15-276 van de rechtbank Limburg van 14 december 2016;

  2. de arresten in de zaak 200.214.514/01 van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 22 mei 2018 en 5 februari 2019.

SWL heeft tegen het arrest van 5 februari 2019 van het hof beroep in cassatie ingesteld.

De curator heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor SWL mede door R.R. Oudijk.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van SWL heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3 Beslissing

De Hoge Raad:

  • -

    verwerpt het beroep;

  • -

    veroordeelt SWL...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT