Uitspraak Nº 19/03807. Hoge Raad, 2020-07-17

Docket Number19/03807
ECLIECLI:NL:HR:2020:1286

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/03807

Datum 17 juli 2020

BESCHIKKING

In de zaak van

NAYAK AIRCRAFT SERVICE NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer,

VERZOEKSTER tot cassatie,

hierna: de werkgever,

advocaat: S.F. Sagel,

tegen

[Werknemer] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERDER in cassatie,

hierna: de werknemer,

advocaat: R.T. Wiegerink.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

 1. de beschikking in de zaak 6524698\AO VERZ 17-162 van de kantonrechter te Haarlem van 2 maart 2018;

 2. de beschikking in de zaak 200.239.969/01 van het gerechtshof Amsterdam van 14 mei 2019.

De werkgever heeft tegen de beschikking van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De werknemer heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal R.H. de Bock strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

2 Uitgangspunten en feiten
2.1

Deze zaak gaat over de vraag of een werknemer recht heeft op de hogere transitievergoeding voor werknemers van vijftig jaar of ouder met een dienstverband van tien jaar of langer (art. 7:673a (oud) BW) in een geval waarin de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan tien jaar uitsluitend doordat de werkgever de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd.

2.2

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De werknemer, geboren in 1954, is op 1 januari 2008 in dienst getreden bij de werkgever. Hij vervulde laatstelijk de functie van [functie werknemer], met een salaris van € 5.800,52 bruto per maand.

(ii) Na toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen, heeft de werkgever deze bij brief van 12 oktober 2017 opgezegd tegen 1 december 2017. De werkgever heeft daarbij niet de ingevolge de arbeidsovereenkomst voor hem geldende opzegtermijn van zes maanden in acht genomen.

2.3

In deze procedure verzoekt de werknemer om de werkgever te veroordelen tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding op grond van art. 7:672 lid 10 (oud) BW (met ingang van 1 januari 2020: art. 7:672 lid 11 BW) wegens het niet in acht nemen van de geldende opzegtermijn, en tot betaling van de transitievergoeding op grond van art. 7:673a (oud) BW. De werkgever heeft, uitgaande van het einde van de arbeidsovereenkomst per 1 december 2017, een transitievergoeding betaald die met toepassing van art. 7:673 (oud) BW was berekend.

2.4

De kantonrechter heeft de door de werknemer verzochte gefixeerde schadevergoeding ten dele toegewezen en het verzoek tot betaling van de transitievergoeding afgewezen.

2.5

Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter vernietigd en de werkgever veroordeeld aan de werknemer een gefixeerde schadevergoeding te betalen van € 29.428,72 bruto en een transitievergoeding van € 49.798,87.1 Het hof heeft over de transitievergoeding het volgende overwogen:

“3.21. (…) Nu (i) aangenomen moet worden dat [de werkgever] voorafgaand aan de opzegging op de hoogte was van de juiste opzegtermijn en (ii) zij wist dat zij ingevolge artikel 7:673a BW een aanzienlijk hogere transitievergoeding aan [de werknemer] verschuldigd zou zijn indien zij bij de opzegging de juiste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT
3 temas prácticos
 • Uitspraak Nº 200.268.608_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-08-13
  • Nederland
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
  • 13 augustus 2020
  ...uitbetaald, gebaseerd op artikel 7:673 (oud) BW. 3.7. Op 17 juli 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak Nayak/werknemer (ECLI:NL:HR:2020:1286) en in deze beschikking als volgt overwogen: “(…)3.3.6 Blijkens de parlementaire geschiedenis is de transitievergoeding enerzijds bedoel......
 • Uitspraak Nº 200.272.106/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-09-01
  • Nederland
  • Gerechtshof Den Haag (Nederland)
  • 1 september 2020
  ...te verzoeken voor die omstandigheden die de opzegging vernietigbaar maken (vgl. AG De Bock in haar conclusie voor HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1286; in rov 3.9, ECLI:NL:PHR:2020:352). Antes heeft in casu de geldende opzegtermijn van een maand en de dag waartegen kan worden aangezegd (he......
 • Uitspraak Nº 8298464. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-29
  • Nederland
  • 29 juli 2020
  ...op de vervaltermijn van artikel 7:686a lid 4 sub b BW kan [verzoeker] thans, met een beroep op het arrest van de HR van 17 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1286, geen aanspraak meer maken op een transitievergoeding, waarop hij bij uitdienen van de arbeidsovereenkomst tot 5 augustus 2020 wel aanspr......
3 sentencias
 • Uitspraak Nº 200.268.608_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-08-13
  • Nederland
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
  • 13 augustus 2020
  ...uitbetaald, gebaseerd op artikel 7:673 (oud) BW. 3.7. Op 17 juli 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak Nayak/werknemer (ECLI:NL:HR:2020:1286) en in deze beschikking als volgt overwogen: “(…)3.3.6 Blijkens de parlementaire geschiedenis is de transitievergoeding enerzijds bedoel......
 • Uitspraak Nº 200.272.106/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-09-01
  • Nederland
  • Gerechtshof Den Haag (Nederland)
  • 1 september 2020
  ...te verzoeken voor die omstandigheden die de opzegging vernietigbaar maken (vgl. AG De Bock in haar conclusie voor HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1286; in rov 3.9, ECLI:NL:PHR:2020:352). Antes heeft in casu de geldende opzegtermijn van een maand en de dag waartegen kan worden aangezegd (he......
 • Uitspraak Nº 8298464. Rechtbank Rotterdam, 2020-07-29
  • Nederland
  • 29 juli 2020
  ...op de vervaltermijn van artikel 7:686a lid 4 sub b BW kan [verzoeker] thans, met een beroep op het arrest van de HR van 17 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1286, geen aanspraak meer maken op een transitievergoeding, waarop hij bij uitdienen van de arbeidsovereenkomst tot 5 augustus 2020 wel aanspr......