Uitspraak Nº 19/05003. Hoge Raad, 2020-12-18

Docket Number19/05003
ECLIECLI:NL:HR:2020:1947

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

BELASTINGKAMER

Nummer 19/05003

Datum 18 december 2020

ARREST

in de zaak van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen

de STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 18 september 2019, nr. BK-18/01095, op het hoger beroep van de Inspecteur tegen een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (nr. SGR 18/4042) betreffende een aan belanghebbende over het jaar 2015 opgelegde navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de daarbij gegeven beschikking belastingrente. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.

2 Beoordeling van de klachten
2.1

Voor het Hof was in geschil of de Inspecteur bij belanghebbende terecht bij het vaststellen van het belastbare inkomen uit werk en woning voor het jaar 2015 een bedrag van € 4.320 aan persoonsgebonden aftrek niet in aftrek heeft toegelaten. Dit bedrag betrof het aan belanghebbende toegerekende gedeelte van de op 31 december 2014 nog niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek van de echtgenoot van belanghebbende (hierna: de echtgenoot).

2.2

Het Hof heeft geoordeeld dat het bedrag van € 4.320 aan persoonsgebonden aftrek in het jaar 2015 niet voor aftrek in aanmerking komt. Het heeft daartoe overwogen dat het bij zijn uitspraak van 18 september 2019 in de zaak met nummer BK-18/01096 heeft geoordeeld dat de Inspecteur bij de echtgenoot terecht een inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking heeft genomen en dat de door de echtgenoot nog in aanmerking te nemen persoonsgebonden aftrek per 31 december 2014 terecht is vastgesteld op nihil. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat er dus geen mogelijkheid is om in 2015 nog een deel van de persoonsgebonden aftrek te verrekenen met het inkomen van belanghebbende.

2.3

De klachten, die opkomen tegen de hiervoor in 2.2 bedoelde oordelen van het Hof, slagen. Bij arrest van vandaag, ECLI:NL:HR:2020:1948, heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Hof van 18 september 2019 in de zaak met nummer BK-18/01096 vernietigd en die zaak verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing. Daarmee is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT