Uitspraak Nº 19/4329 PW. Centrale Raad van Beroep, 2021-02-16

CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
ECLIECLI:NL:CRVB:2021:401
Docket Number19/4329 PW
Date16 a 2021
19 4329 PW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Datum uitspraak: 16 februari 2021

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van

17 september 2019, 18/3065 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar (college)

[betrokkene] te [woonplaats] (betrokkene)

PROCESVERLOOP

Het college heeft hoger beroep ingesteld.

Namens betrokkene heeft mr. A.A. Bouwman, advocaat, zich gesteld als gemachtigde en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 november 2020. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. S.S. Kindt-Jiawan die door middel van videobellen heeft deelgenomen aan de zitting. Betrokkene heeft zich laten vertegenwoordigen door

mr. Bouwman.

OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1.

Betrokkene ontving vanaf 29 september 2016 bijstand op grond van de Participatiewet (PW) naar de norm voor een alleenstaande. Hij stond in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven op het uitkeringsadres.

1.2.

Naar aanleiding van een melding op 13 november 2017 dat op het uitkeringsadres prostitutie werd bedreven, heeft een sociaal rechercheur werkzaam bij Halte Werk van de gemeente Alkmaar (sociaal rechercheur) een onderzoek ingesteld naar de woonsituatie van betrokkene. De bevindingen van dat onderzoek zijn neergelegd in een rapport van 3 april 2018 met bijlagen, waaruit, voor zover van belang, het volgende naar voren komt.

1.2.1.

Bij het dossieronderzoek is vastgesteld dat in oktober 2017 een jaarlijks heronderzoek heeft plaatsgevonden. Uit dit heronderzoek is onder meer gebleken dat betrokkene een inburgeringscursus en een taalcursus in Amsterdam volgt, naar het ziekenhuis in Amsterdam gaat en bij i-psy in Amsterdam een behandeltraject volgt. Tevens zijn bankafschriften van betrokkene bekeken over de periode van 26 juli 2017 tot en met 27 september 2017.

1.2.2.

Verder zijn in de periode van 4 januari 2018 tot en met 17 februari 2018 waarnemingen verricht bij het uitkeringsadres. De waarnemingen hebben merendeels plaatsgevonden in de avonduren, zowel doordeweeks als in het weekend. Uit de waarnemingen is gebleken dat het soms donker is in de woning, maar ook dat er regelmatig licht brandt.

1.2.3.

Op 14 februari 2018 heeft de sociaal rechercheur, samen met een collega (sociaal rechercheurs) en twee politieagenten, een bezoek afgelegd aan het uitkeringsadres. Tijdens dit bezoek zijn twee toeristen aangetroffen in de woning. Zij hadden de woning gehuurd van 12 februari 2018 tot en met 16 februari 2018. Betrokkene was niet aanwezig in de woning. De toeristen hebben verklaard dat geen persoonlijke spullen van iemand anders in de woning lagen en dat alle kasten leeg waren. De politieagenten hebben een rondje gelopen in de woning, terwijl de sociaal rechercheurs in de hal hebben gewacht.

1.2.4.

Naar aanleiding van het bezoek aan de woning heeft de sociaal rechercheur een onderzoek verricht op de website van Airbnb. De woning werd te huur aangeboden door X.

1.2.5.

Twee sociaal rechercheurs hebben op 28 februari 2018 en 8 maart 2018 gesproken met de bewoners van het appartementencomplex, waarin de woning van betrokkene is gelegen (de bewoners). Een bewoner verklaart dat de woning wordt verhuurd via Airbnb, dat zij steeds wisselende mensen ziet in- en uitlopen met bagage en dat zij denkt dat betrokkene alleen nog langskomt om schoon te maken. Een tweede bewoner verklaart betrokkene al maanden, misschien een half jaar, niet meer te hebben gezien of gehoord. Een derde bewoner verklaart dat betrokkene er twee maanden echt heeft gewoond, toen is verdwenen en dat de woning wordt verhuurd aan toeristen en dat hij betrokkene af en toe ziet en hoort als wordt schoongemaakt, waarna betrokkene weer vertrekt.

1.2.6.

De sociaal rechercheur heeft betrokkene uitgenodigd voor een gesprek op 7 maart 2018, onder medebrenging van bankafschriften en administratie/boekhouding van de verhuur van de woning via Airbnb. Omdat betrokkene zonder bericht niet is verschenen, heeft de sociaal rechercheur op 8 maart 2018 betrokkene bericht dat per die datum de uitkering is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT