Uitspraak Nº 20-000682-21. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-24

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3642
Date24 Octubre 2022
Docket Number20-000682-21

Parketnummer : 20-000682-21

Uitspraak : 24 oktober 2022

TEGENSPRAAK (ex art. 279 Sv)

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, van 1 maart 2021, in de strafzaak met parketnummer 01-865125-17 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1991,

wonende te [adres] .

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van de verdachte ter zake van het onder feit 1, 2 en 3 tenlastegelegde.

De officier van justitie heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het Openbaar Ministerie ontvankelijk zal verklaren in de vervolging van de verdachte van het onder 1 primair, subsidiair en meer subsidiair, 2 en 3, primair en subsidiair tenlastegelegde.

De verdediging heeft primair verweer gevoerd strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging van de verdachte. Subsidiair heeft de verdediging het hof verzocht prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2017 tot en met 12 oktober 2017 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , in elk geval in het arrondissement Oost-Brabant, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, aan haar kind, althans aan een persoon, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2017), (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten meerdere, althans een, ribfractu(u)r(en) en/of beenfractu(u)r(en)) heeft/hebben toegebracht, immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s)

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] (met kracht) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of haar billen en/of benen en/of borstkas/romp, althans het lichaam, geslagen en/of gestompt en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] met kracht heen en weer geschud en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] in het gezicht en/of be(e)n(en), althans in het lichaam, geknepen en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, met het hoofd/gezicht tegen de muur en/of deur gestoten/geslagen;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2017 tot en met 12 oktober 2017 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , in elk geval in het arrondissement Oost-Brabant, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan haar kind, althans aan een persoon, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2017), (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten meerdere, althans een, ribfractu(u)r(en) en/of beenfractu(u)r(en)) toe te brengen, immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s)

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] (met kracht) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of haar billen en/of benen en/of borstkas/romp, althans het lichaam, geslagen en/of gestompt en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] met kracht heen en weer geschud en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] in het gezicht en/of be(e)n(en), althans in het lichaam, geknepen en/of

-meerdere malen, althans eenmaal, met het hoofd/gezicht tegen de muur en/of deur gestoten/geslagen

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2017 tot en met 12 oktober 2017 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , in elk geval in het arrondissement Oost-Brabant, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk mishandelend haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2017), immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s)

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] (met kracht) in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of haar billen en/of benen en/of borstkas/romp, althans het lichaam, geslagen en/of gestompt en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] met kracht heen en weer geschud en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, die [slachtoffer 1] in het gezicht en/of be(e)n(en), althans in het lichaam, geknepen en/of

- meerdere malen, althans eenmaal, met het hoofd/gezicht tegen de muur en/of deur gestoten/geslagen;

2.
zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 september 2017 tot en met 12 oktober 2017 te [plaats 1] en/of [plaats 2] , in elk geval in het arrondissement Oost-Brabant, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk haar kind, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedag slachtoffer] 2017), tot wiens onderhoud, verpleging en/of verzorging zij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT