Uitspraak Nº 20-000928-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-03-07

Datum uitspraak: 7 maart 2018
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-000928-15

Uitspraak : 7 maart 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van de economische kamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische kamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 11 maart 2015 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 02-997507-10 en 02-997503-11, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adres] .

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen, onder verbetering van de begindatum van de bewezen verklaarde periode van het onder parketnummer 02-997507-10 onder 2 bewezen verklaarde in 1 september 2010.

De verdediging heeft (primair) vrijspraak bepleit van het onder parketnummer 02-997507-10 onder 1 en het onder parketnummer 02-997503-11 onder 1 ten laste gelegde.

Wat betreft de vraag of het onder parketnummer 02-997507-10 onder 2 en het onder parketnummer 02-997503-11 onder 2 ten laste gelegde kan worden bewezen heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

De verdediging heeft voorts (subsidiair) een strafmaatverweer gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

parketnummer 02-997507-10:
1:
hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 4 juli 2010 tot en met 14 december 2010, tezamen en in vereniging met anderen, althans een ander, althans alleen, te Breda en/of elders in Nederland, opzettelijk waren, te weten vuurwerk van het merk/type Delova Rana (Profi) en/of Achtung en/of La Bomba en/of Super cobra 6 en/of Cobra 3 en/of Krachmen FP3 en/of bangers en/of strijkers en/of shells 3, 4 of 5 inch en/of lawinepijlen, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of via een pakketdienst heeft afgeleverd of laten afleveren, wetende dat die waren voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, terwijl hij en/of zijn mededader(s) dat schadelijk karakter heeft/hebben verzwegen, immers heeft hij toen aldaar tezamen en in vereniging met die ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, genoemd vuurwerk, althans (telkens) een deel van dat vuurwerk vanuit Polen en/of elders naar en in Nederland door een pakketdienst vervoerd en/of laten vervoeren, terwijl op de verpakking(en) van dat vuurwerk (telkens) geen aanduidingen waren aangebracht waaruit dat schadelijke karakter bleek;

2:

hij in of omstreeks de periode van 4 juli 2010 tot en met 14 december 2010 te Breda en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, althans een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, al dan niet opzettelijk, professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, waaronder knalvuurwerk van het merk/type Delova Rana en/of Achtung en/of strijkers en/of Napolitaanse bom en/of Super Cobra 6 en/of Cobra 3 en/of Krachmen FP3 en/of La Bomba en/of een of meer soorten mortieren variërend van 3 tot 6 inch en/of een of meer soorten lawinepijlen en/of signaalraketten, dat/die bestemd was/waren voor particulier gebruik, (telkens) binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, heeft opgeslagen, voorhanden heeft gehad en/of aan een ander ter beschikking heeft gesteld;

parketnummer 02-997503-11:

1:
hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 24 februari 2011 tot en met

27 september 2011, tezamen en in vereniging met anderen, althans een ander, althans alleen, te Breda en/of elders in Nederland, opzettelijk waren, te weten vuurwerk van het merk/type Delova Rana en/of shells en/of lawinepijlen heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd, wetende dat die waren voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, terwijl hij en/of zijn mededader(s) dat schadelijk karakter heeft/hebben verzwegen;

2:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 februari 2011 tot en met

27 september 2011, te Breda en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, althans een ander, althans alleen, opzettelijk professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, voorhanden heeft gehad en/of aan een ander ter beschikking heeft gesteld.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 02-997507-10 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 02-997503-11 onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

parketnummer 02-997507-10:

1:

hij op tijdstippen gelegen in de periode van 4 juli 2010 tot 1 oktober 2010 te Breda of elders in Nederland, opzettelijk waren, te weten vuurwerk van het merk/type Delova Rana (Profi) en/of Achtung en/of La Bomba en/of Super cobra 6 en/of Cobra 3 en/of Krachmen FP3 en/of bangers en/of strijkers en/of shells 3, 4 of 5 inch en/of lawinepijlen, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of via een pakketdienst heeft laten afleveren, wetende dat die waren voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, terwijl hij dat schadelijk karakter heeft verzwegen, immers heeft hij toen aldaar genoemd vuurwerk, althans (telkens) een deel van dat vuurwerk, vanuit Polen naar en in Nederland door een pakketdienst laten vervoeren, terwijl op de verpakkingen van dat vuurwerk geen aanduidingen waren aangebracht waaruit dat schadelijke karakter bleek

en

hij op tijdstippen gelegen in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 14 december 2010, tezamen en in vereniging met een ander, te Breda of elders in Nederland, opzettelijk waren, te weten vuurwerk van het merk/type Delova Rana (Profi) en/of Achtung en/of La Bomba en/of Super cobra 6 en/of Cobra 3 en/of Krachmen FP3 en/of bangers en/of strijkers en/of shells 3, 4 of 5 inch en/of lawinepijlen, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of via een pakketdienst heeft laten afleveren, wetende dat die waren voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, terwijl hij en zijn mededader dat schadelijk karakter hebben verzwegen, immers heeft hij toen aldaar tezamen en in vereniging met die ander genoemd vuurwerk, althans (telkens) een deel van dat vuurwerk, vanuit Polen naar en in Nederland door een pakketdienst laten vervoeren, terwijl op de verpakkingen van dat vuurwerk geen aanduidingen waren aangebracht waaruit dat schadelijke karakter bleek;

2:

hij in de periode van 4 juli 2010 tot 1 oktober 2010 te Breda of elders in Nederland, meermalen opzettelijk professioneel vuurwerk, waaronder knalvuurwerk van het merk/type Delova Rana of Achtung of strijkers of Napolitaanse bom of Super Cobra 6 of Cobra 3 of Krachmen FP3 of La Bomba of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT