Uitspraak Nº 20/1316 WMO15-VV. Centrale Raad van Beroep, 2020-04-29

Datum uitspraak:29 april 2020
 
GRATIS UITTREKSEL

20/1316 WMO15-VV, 20/1317 WMO15-VV, 20/1318 WMO15-VV

Datum uitspraak: 29 april 2020

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

het college van burgemeester en wethouders van Stein (verzoeker)

[Betrokkene] te [woonplaats] (betrokkene)

PROCESVERLOOP

Namens verzoeker heeft mr. D. Stikkelbroeck, advocaat, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 7 februari 2020, 18/3166, 18/3213, 19/94 en 19/95 (aangevallen uitspraak) en een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend.

OVERWEGINGEN

1. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1.

Bij besluit van 13 juni 2018 (primair besluit 1) heeft verzoeker de aanvraag van betrokkene om hulp bij de huishouding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) afgewezen.

1.2.

Bij afzonderlijk besluit van 13 juni 2018 (primair besluit 2) heeft verzoeker de aanvraag van betrokkene om een sproei- en föhninstallatie en een aanpassing van de badkamer op grond van de Wmo 2015 afgewezen.

1.3.

Bij besluit van 10 december 2018 (bestreden besluit 1) heeft verzoeker het bezwaar van betrokkene tegen primair besluit 1 ongegrond verklaard.

1.4.

Bij afzonderlijk besluit van 10 december 2018 (bestreden besluit 2) heeft verzoeker het bezwaar van betrokkene tegen primair besluit 2 ongegrond verklaard.

1.5.

Bij besluit van 8 januari 2019 (primair besluit 3) heeft verzoeker de aanvraag van betrokkene om hulp bij de huishouding op grond van de Wmo 2015 afgewezen.

2. Bij de aangevallen heeft de rechtbank, voor zover van belang, het beroep tegen bestreden besluit 1 gegrond verklaard, het beroep tegen bestreden besluit 2 gegrond verklaard voor zover dat betrekking heeft op de afwijzing van de aanvraag om een sproei- en föhninstallatie en het beroep tegen primair besluit 3 gegrond verklaard. Voorts heeft de rechtbank verzoeker opgedragen binnen twaalf weken na verzending van de uitspraak nieuwe besluiten te nemen op het bezwaar tegen primair besluit 1, primair besluit 2 voor zover dat betrekking heeft op de afwijzing van de aanvraag om een sproei- en föhninstallatie en op de aanvraag die heeft geleid tot primair besluit 3, met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank heeft hierbij onder andere overwogen dat een arts (alsnog) zal moeten beoordelen of de door betrokkene aangevraagde voorzieningen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT