Uitspraak Nº 20/2827 ZW. Centrale Raad van Beroep, 2020-12-31

CourtCentrale Raad van Beroep (Nederland)
Docket Number20/2827 ZW
ECLIECLI:NL:CRVB:2020:3456
20 2827 ZW

Datum uitspraak: 31 december 2020

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 3 juli 2020, 19/3849 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats] (appellant)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. K.U.J. Hopman, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Onder toepassing van artikel 8:57, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een onderzoek ter zitting achterwege gebleven, waarna de Raad het onderzoek met toepassing van artikel 8:57, derde lid, van de Awb heeft gesloten.

OVERWEGINGEN
1.1.

Appellant is laatstelijk werkzaam geweest als voorman gritstraler/verfspuiter voor 39,35 uur per week. Zijn dienstverband is op 12 juli 2015 geëindigd. Op 14 september 2015 heeft hij zich ziek gemeld met lichamelijke klachten. Het Uwv heeft appellant bij besluit van 5 januari 2016 een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) toegekend.

1.2.

In het kader van een eerstejaars ZW-beoordeling (EZWb) heeft een verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een arbeidskundig onderzoek plaatsgevonden. Vervolgens heeft het Uwv de ZW-uitkering van appellant – uiteindelijk – per 11 april 2017 beëindigd, omdat hij meer dan 65% kon verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Aan de besluitvorming ligt onder meer een Functionele mogelijkhedenlijst (FML) van 22 november 2016 ten grondslag. Voor de procedurele gang van zaken wordt verwezen naar de uitspraak van heden met kenmerk 18/2760 ZW. Appellant werd niet meer in staat geacht tot het verrichten van zijn arbeid als gritstraler/verfspuiter, maar wel tot het vervullen van diverse andere functies.

1.3.

Het Uwv heeft appellant per 11 april 2017 een uitkering op grond van de Werkloosheidswet toegekend. Appellant heeft zich op 21 augustus 2018 ziek gemeld met nek- en schouderklachten. In verband met deze ziekmelding heeft hij op 18 september 2018 het spreekuur bezocht van een verzekeringsarts. Deze arts heeft appellant per 19 september 2018 geschikt geacht voor één van de in het kader van de EZWb geselecteerde functies, namelijk de functie stikster meubelbekleding. Vervolgens heeft het Uwv bij besluit van

19 september 2018 de ZW-uitkering van appellant per 19 september 2018 beëindigd.

Het bezwaar van appellant tegen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT