Uitspraak Nº 200.200.432_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2017-10-31

Datum uitspraak:31 oktober 2017
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ‘s-Hertogenbosch

Afdeling civiel recht

Zaaknummer: 200.200.432/01

arrest van 31 oktober 2017

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna te noemen: [appellant] ,

advocaat: mr. A.P.M.A. Laeyendecker te Oss ,

tegen:

Stichting [Stichting] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna te noemen: [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. E. Fotowatkasb te ’s-Hertogenbosch,

als vervolg op het tussenarrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 7 maart 2017 in het hoger beroep van [appellant] van het door de rechtbank Oost-Brant, zittingslocatie ‘s- Hertogenbosch onder nummer 4879930 \ CV EXPL 16-2206 tussen partijen gewezen vonnis van 1 september 2016 (hierna: het vonnis).

5 Het tussenarrest van 7 maart 2017

Bij genoemd arrest is het verzoek van [appellant] tot het houden van een comparitie van partijen gehonoreerd, bepaald dat de comparitie gehouden zou worden op 29 mei 2017 en iedere verdere beslissing aangehouden.

6 Het verdere verloop van de procedure
6.1

De comparitie van partijen is gehouden op 29 mei 2017. Het daarvan opgemaakte proces-verbaal bevindt zich bij de stukken. Ter zitting werd de zaak verwezen naar de rol van 27 juni 2017 voor akten uitlating voortprocederen en overlegging van stukken aan de zijde van [appellant] . Aan [geïntimeerde] werd akte verleend van de door haar voorafgaand aan de comparitie van partijen overgelegde twee producties.

6.2

Op 27 juni 2017 hebben beide partijen van akte gediend, [appellant] onder overlegging van stukken. [geïntimeerde] heeft verzocht op de door [appellant] in het geding gebrachte stukken bij akte te mogen reageren, welk verzoek door de rolrechter is gehonoreerd.

6.3

[geïntimeerde] heeft vervolgens van antwoordakte gediend.

Vervolgens hebben partijen de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

7 De beoordeling
7.1

Tegen de vaststelling van de feiten door de rechtbank in rov. 2 van het vonnis zijn geen grieven gericht. Ook het hof gaat derhalve uit van die feiten. Daarnaast stelt het hof een aantal andere feiten vast.

7.2

[appellant] huurt van [geïntimeerde] de woning aan de [adres] te [plaats] . De huur bedraagt € 597,00 per maand.

7.3

Op de huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene voorwaarden Zelfstandige woonruimte. De algemene voorwaarden houden onder meer het volgende in

Artikel 6

a. Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woonruimte gebruiken en deze bestemming niet wijzigen;

(…)

d. Het is de huurder niet toegestaan om in het gehuurde hard- of softdrugs of andere genotsmiddelen te verhandelen of te produceren, waaronder het telen van hennepplanten (…)”

7.4

Op 6 december 2015 heeft de politie een inval gedaan in de woning van [appellant] . Zij trof daarbij 134 hennepstekken aan, alsmede benodigdheden om een professionele hennepkwekerij in te richten. Daarnaast heeft de politie 40,2 kilo vuurwerk aangetroffen achter een gordijn in een “soort van kledingkast” in een slaapkamer van de woning.

7.5

De Kennisgeving van inbeslagneming Politie Eenheid Oost-Brabant, Districht ’s-Hertogenbosch houdt met betrekking tot het inbeslaggenomen vuurwerk o.m. het volgende in:

Volgnummer 1

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object : Vuurwerk (1.lg Explosief)

Aantal/eenheid : 4 Stuks

Merk/type : Vuurpijl

Land : Nederland

Bijzonderheden : Assorted rocket

Volgnummer 2

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object : Vuurwerk (1.lg Explosief)

Aantal/eenheid : 5 Stuks

Merk/type : Vuurpijlen

Land : Nederland

Bijzonderheden : Supel ball rocket 3 grote en 2 kleine pijlen

Volgnummer 3

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object : Vuurwerk (1.lg Explosief)

Aantal/eenheid : 4 Stuks

Merk/type : Fantastic Four

Land : Nederland

Bijzonderheden : 25 schoten

Volgnummer 4

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object : Vuurwerk (1.lg Explosief)

Land : Nederland

Bijzonderheden : Kleine rol

Volgnummer 5

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object : Vuurwerk (1.4g Cons Vuurw)

Merk/type : Hexagon

Land : Nederland

Bijzonderheden : 10 kg artikel nummer 2534

Volgnummer 6

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object : Vuurwerk (1.4g Cons Vuurw)

Aantal/eenheid : 1 St

Land : Nederland

Bijzonderheden : Doos 5 kg

Volgnummer 7

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object : Vuurwerk (1.lg Explosief)

Merk/type : Celebration Cra

Land : Nederland

Bijzonderheden : Celebration cracker 15 kg

Volgnummer 8

Categorie omschrijving : Wapens/munitie/springstof

Object...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT