Uitspraak Nº 200.209.856/01 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2020-07-20

Datum uitspraak:20 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.209.856/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 20 juli 2020

inzake

1. de vennootschap onder firma

EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ STAPHORST V.O.F.,

gevestigd te Staphorst,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

3. [B],

gevestigd te [....] ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[C] ,

gevestigd te [....] ,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[D] ,

gevestigd te [....] ,

6. a. [E],

[F] ,

beiden wonende te [....] ,

handelend onder de naam [G],

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[H] ,

gevestigd te [....] ,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[I] ,

gevestigd te [....] ,

9. [J],

wonende te [....] ,

handelend onder de naam [K],

VERZOEKERS,

advocaat: mr. T.J. Teggelaar, kantoorhoudende te Nijmegen,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAPHORST ONTWIKKELING B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAPHORST ONTWIKKELING 2 B.V.,

beide gevestigd te Staphorst,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. T.J. Teggelaar, kantoorhoudende te Nijmegen,

e n t e g e n

1. de stichting

STICHTING NMTHREE,

gevestigd te Zenderen, gemeente Borne,

2. [L],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te Ede,

e n t e g e n

3. mr. J. VAN DER HEL, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Megahome.nl Beheer B.V.,

BELANGHEBBENDE,

in genoemde hoedanigheid in persoon verschenen.

1 Het verloop van het geding
1.1

In het vervolg zullen onderstaande partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

- verzoekster sub 1 als EMS;

- verweerster sub 1 als Staphorst Ontwikkeling, verweerster sub 2 als SO 2 en verweersters gezamenlijk als de SO-vennootschappen;

 • -

  belanghebbende sub 1 als NMThree;

 • -

  belanghebbende sub 2 als [A] ;

 • -

  belanghebbende sub 3 als de curator.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar:

 • -

  haar beschikkingen van 12 en 18 mei 2016, 21 december 2016, 26 januari 2017 en 6 februari 2017, alle in de zaak met nummer 200.184.924, en;

 • -

  haar beschikkingen van 31 augustus 2017 en 1 september 2017 en naar de beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer van 9 juni 2020, alle in de zaak met nummer 200.209.856.

1.3

Bij de beschikkingen van 31 augustus 2017 en 1 september 2017 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat zich in de periode van 1 januari 2013 tot 4 februari 2016 wanbeleid heeft voorgedaan bij de SO-vennootschappen. Tevens is bij die beschikkingen bij wijze van voorzieningen voor een periode van drie jaar ir. A. van der Walle te Blaricum (hierna: Van der Walle) benoemd tot bestuurder van de SO-vennootschappen met beslissende stem en bepaald – voor zover nodig in afwijking van de statuten – dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is de SO-vennootschappen te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT