Uitspraak Nº 200.226.754/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-05-14

Datum uitspraak:14 mei 2019
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.226.754/01

zaak- en rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/607494 / HA ZA 16-468

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 14 mei 2019

inzake

ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante in principaal appel,

geïntimeerde in incidenteel appel,

advocaat: mr. P.F. Hopman te Amsterdam,

tegen

1 FOOT LOCKER EUROPE B.V.,

2. FOOT LOCKER NETHERLANDS B.V.,

beide gevestigd te Vianen,

geïntimeerden in principaal appel,

appellanten in incidenteel appel,

advocaat: mr. F.D. Stibbe te Amsterdam.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Appellante wordt hierna ING genoemd en geïntimeerden gezamenlijk Foot Locker in vrouwelijk enkelvoud en afzonderlijk Foot Locker Europe en Foot Locker Netherlands.

Op 6 november 2018 heeft het hof in deze zaak een tussenarrest uitgesproken (hierna: het tussenarrest). Voor het verloop van het geding tot dan toe wordt verwezen naar het tussenarrest.

Vervolgens heeft ING een akte na tussenarrest, met producties, alsmede een akte tot rectificatie genomen.

Daarna heeft Foot Locker een antwoordakte na tussenarrest genomen.

Ten slotte is wederom arrest gevraagd.

2 De verdere beoordeling
2.1

Het hof blijft bij en bouwt hierna voort op hetgeen in het tussenarrest is overwogen en beslist.

2.2

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2, 2.1 tot en met 2.15, de feiten opgesomd die zij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. De vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.

( i) Op 11 december 2014 heeft de toen 25-jarige [X] een eenmanszaak, met de naam Ups Consultancy, (hierna Ups) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat bij activiteiten “studiebegeleiding, vorming en onderwijs” en “geven van motivatietrainingen en coaching en begeleiding”.

(ii) [X] heeft op naam van Ups een zakelijke rekening bij ING geopend. In het aanvraagformulier is bij de vraag “Ontvangt u per maand € 1.000 of meer aan inkomen op uw Betaalrekening” het antwoord “nee” aangevinkt.

In de ‘Overeenkomst zakelijk betaalpakket’ van 11 december 2014 is bij ‘Bron van inkomsten vermeld ‘Alleen uit hoofdactiviteit’.

Artikel 37.2 van de toepasselijke Voorwaarden Zakelijke Rekening luidt als volgt:

“Op vermoeden van onregelmatigheden kan de uitvoering van Betaalopdrachten door of namens de Bank worden geweigerd totdat dit vermoeden ongegrond blijkt te zijn.”

(iii) Foot Locker is een internationaal detailhandelsbedrijf. Zij maakt gebruik van de koeriersdiensten van UPS Parcel Services B.V. (hierna UPS).

(iv) Op 7 januari 2015 is bij Foot Locker een intern “request of change” ontvangen voor het wijzigen van het rekeningnummer van UPS waarop Foot Locker de rekeningen van UPS betaalde.

( v) Tussen 15 januari en 26 februari 2015 heeft Foot Locker Europe in wekelijkse betalingen in totaal € 1.837.405,03 en heeft Foot Locker Netherlands in totaal € 89.175,99 overgemaakt naar de rekening van Ups.

De betalingen van Foot Locker Europe vonden als volgt plaats:

15 januari 2015 € 150.996,59 22 januari 2015 € 673.150,13

29 januari 2015 € 162.053,26 5 februari 2015 € 231.195,77

12 februari 2015 € 225.423,35 19 februari 2015 € 200.386,78

26 februari 2015 € 194.199,15

De betalingen van Foot Locker Netherlands vonden als volgt plaats:

15 januari 2015 € 7.842,54 22 januari 2015 € 3.076,00

29 januari 2015 € 1.209,17 5 februari 2015 € 1.269,73

12 februari 2015 € 2.368,57 19 februari 2015 € 3.934,74

26 februari 2015 € 69.475,24

(vi) Vanaf de rekening van Ups is op 9 januari 2015 een bedrag van € 4.500 contant opgenomen en zijn op 15, 16, 17, 20 en 29 januari en op 2 en 14 februari 2015 contante opnames van € 10.000 gedaan. Daarnaast zijn vanaf de rekening van Ups de volgende overboekingen van in totaal € 1.568.417,50 gedaan naar de bankrekening van GFI SA (hierna ook GFI), die zij aanhield bij ING België:

16 januari 2015 € 105.180 in drie deelbetalingen van elk € 35.060;

23 januari 2015 € 241.800 in zeven deelbetalingen: zes van € 37.200 en één van € 18.600;

26 januari 2015 € 241.930 in zeven deelbetalingen: zes van € 37.220 en één van € 18.610;

29 januari 2015 € 163.940 in vijf deelbetalingen: vier van € 36.420 en één van € 18.260;

6 februari 2015 € 227.755 in zeven deelbetalingen: zes van € 35.000 en één van € 17.955;

12 februari 2015 € 210.000 in zes deelbetalingen van elk € 35.000;

19 februari 2015 € 164.492,50 in vijf deelbetalingen: vier van € 34.630 en één van € 25.972,50;

26 februari 2015 € 208.320 in zes deelbetalingen van elk € 34.720.

Op 27 januari 2015 is vanaf de rekening van Ups in vier deelbetalingen € 172.396,20 overgeboekt naar Exchange AG Deutschland.

(vii) Vanuit ING kantoren zijn drie interne meldingen gedaan. Deze meldingen komen binnen bij de afdeling Klantmonitoring.

Uit de bij akte na tussenarrest overgelegde print screens blijkt dat de meldingen betrekking hadden op ‘Ongebruikelijke transacties’, dat de meldingen gedaan zijn op 15, 16 en 20 januari 2015, en dat de eerste twee meldingen betrekking hadden op een opname van € 10.000 en de derde melding op ‘vreemde trx’, waarbij ‘trx’ kennelijk staat voor transactie.

(vii) Op 25 en 28 januari en 3 februari 2015 is bij ING ten aanzien van transacties op de rekening van Ups een “alert” gegeven. De alerts worden op de afdeling Klantmonitoring gegenereerd vanuit het post-events transactiemonitoringssysteem.

De drie alerts hebben als ‘Crime Sub Type’ (veld 7) ‘Standard Money Laundring’.

De eerste alert heeft als ’Priority’ (veld 10) ‘Medium’ ( + oranje vlaggetje) en de tweede en derde alert ‘High’ (+ rood vlaggetje).

Bij de eerste alert van 25 januari 2015 is bij ‘Description’ (veld 1) vermeld ‘(…) Nieuwe rekening (…)’, dat is blijkens de omschrijving van dat veld ‘Omschrijving van het signaal’. Bij ‘Value’ (veld 16) is vermeld 1005572, dat is blijkens de omschrijving van dat veld het bedrag dat het signaal heeft getriggerd. Bij veld 9 ‘Source’ wordt de code PBZ_RV 159.11 vermeld, die staat voor ‘Nieuwe rekening met een hoge omzet’. Bij ‘Additional data’ (veld 19) wordt vermeld: ‘Vraag: wat voor een soort bedrijf is dit? Zijn de transacties logisch? Tips: Witwassers willen in een korte periode zo snel mogelijk hun gelden versluieren. Nieuwe bedrijven hebben over het algemeen niet een dergelijke omzet in de begin periode.’ Blijkens de omschrijving van veld 19 zijn dat ‘Hulpvragen relevant voor het type signaal’.

In de periode 15 januari tot 25 januari 2015 is sprake van de volgende omzet op de rekening:

vier bijboekingen van in totaal € 835.065,26, vier contante opnames van in totaal € 40.000 en tien overboekingen van in totaal € 346.980 naar één buitenlandse rekeninghouder.

Bij de tweede alert van 28 januari 2015 is bij ‘Description’ (veld 1) vermeld ‘(…) High Aggregated Product Service – CRDT (…)’. Bij veld 9 ‘Source’ wordt de code PBZ_RV 135.31 vermeld, die staat voor ‘Hoog bedrag aan binnenlandse overboekingen’. Bij ‘Value’ (veld 16) is vermeld 652148, dat is blijkens de omschrijving van dat veld het bedrag dat het signaal heeft getriggerd. Bij ‘Additional data’ (veld 19) wordt vermeld: ‘Wat is de herkomst van het geld? Waar worden de gelden naar toe geboekt? Wie zijn de begunstigden? Tips: Girale bedragen welke in kleinere bedragen binnen komen en dan in 1 bedrag weer worden doorgeboekt kan wijzen op versluieren. Anders om ook groot bedrag dat binnen komt doorboeken in kleinere bedragen kan wijzen op fraude’.

In de periode 25 januari tot 28 januari 2015 is op de rekening sprake van elf overboekingen van in totaal € 414.326,20 naar twee buitenlandse rekeninghouders.

Bij de derde alert van 3 februari 2015 is bij ‘Description’ (veld 1) vermeld ‘(…) High Aggregated Product Service – CASH (…)’. Bij veld 9 ‘Source’ wordt de code PBZ_RV135.11 vermeld, die staat voor ‘Hoog cash bedrag in een maand’.

Bij ‘Value’ (veld 16) is vermeld 54530, dat is blijkens de omschrijving van dat veld het bedrag dat het signaal heeft getriggerd. Bij ‘Additional data’ (veld 19) wordt vermeld: ‘Vraag: waarom heeft de relatie zoveel contante transacties (opnames en stortingen). Passen deze binnen de bedrijfsactiviteiten? Tips: Contante handel in en uitgaand is voornamelijk nog bij bijvoorbeeld marktkooplieden, horeca etc. Bij andere bedrijfstakken kan dit op witwassen duiden’.

In de periode 28 januari tot 3 februari 2015 is op de rekening sprake van twee bijboekingen van in totaal € 163.262,43, twee contante opnames van in totaal € 20.000 en vijf overboekingen van in totaal € 163.940 naar één buitenlandse rekeninghouder.

Op het moment dat een latere alert door een medewerker wordt bekeken, staan in het overzicht onder het tabblad “Related Information” ook de eerdere alerts.

(viii) Op 5 februari 2015 heeft ING een melding van verdachte transacties gedaan bij de FIU, de Financial Intelligence Unit van de politie waar meldingen over mogelijk witwassen worden gedaan. De registratie van de melding bij de FIU luidt, voor zover hier van belang:

“Registratie (…) FIU (…)

(…)

Betreft een eenmanszaak h.o.d.n. Ups Consultancy, sinds december 2014 geregistreerd in de KvK met als activiteiten: geven van motivatietrainingen en coaching/begeleiding. De eigenaar, dhr. [X] , geboortedatum: [geboortedatum] heeft in oktober 2014 een ING rekening geopend. Via kantoor wordt er melding gemaakt van contante opnamen.

Vanaf 9 januari 2014 (het hof leest “2015”) worden diverse bedragen opgenomen, tot nu toe in totaal: E 54.500,-. Geld is afkomstig van Footlocker. In januari in totaal: E 998.327,- van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT