Uitspraak Nº 200.235.971/01. Gerechtshof Amsterdam, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.235.971/01

zaaknummer rechtbank Noord-Holland : 5959370 / CV EXPL 17-4287

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 28 juli 2020

inzake

[appellant sub 1]

en

[appellante sub 2] ,

beiden wonend te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

appellanten,

advocaat: mr. N. Lubach te Alkmaar,

tegen

[geïntimeerde sub 1]

en

[geïntimeerde sub 2] ,

beiden wonend te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

geïntimeerden,

advocaat: mr. B.P. van Overeem te Amsterdam.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna wederom [appellanten] en [geïntimeerden] genoemd.

Het hof heeft in deze zaak op 17 december 2019 een tussenarrest uitgesproken (verder: het tussenarrest). Voor het verloop van het geding tot die datum wordt naar het tussenarrest verwezen.

Ingevolge het tussenarrest hebben [appellanten] een akte met producties genomen en daarbij hun eis verminderd. Vervolgens hebben [geïntimeerden] een antwoordakte genomen.

Ten slotte is wederom arrest gevraagd.

2 Verdere beoordeling
2.1.

In het tussenarrest heeft het hof geoordeeld, kort samengevat, dat [appellanten] ten aanzien van de lekkage en de schade aan de vloerbalken van de badkamer (verder: het gebrek) tijdig hebben geklaagd, dat [geïntimeerden] ter zake van het gebrek geen beroep kunnen doen op artikel 22 van de koopovereenkomst (de ouderdomsclausule) en dat het gebrek, als gevolg waarvan de woning niet de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonruimte, op grond van artikel 6.3 van de koopovereenkomst voor risico van [geïntimeerden] komt. Omdat inmiddels herstel- en vervangingswerkzaamheden waren uitgevoerd en [appellanten] niet alleen het gebrek hebben laten herstellen maar de badkamer geheel hebben laten renoveren, kon het hof, zo heeft het in het tussenarrest tevens geoordeeld, de schade niet aan de hand van de door Technisch buro Heeremans en Wieser’s Advies genoemde herstel- en vervangingswerkzaamheden vaststellen of begroten en heeft het de zaak naar de rol verwezen, opdat [appellanten] bij akte de door hen betaalde facturen, waarop de werkzaamheden zijn gespecificeerd, in het geding zouden brengen en aan de hand daarvan concreet zouden toelichten welke werkzaamheden in welke mate toegerekend kunnen worden aan het herstel van de vloerbalk(en) en de lekkage. [geïntimeerden] mochten daarop vervolgens reageren.

2.2.

[appellanten] hebben van de hun geboden gelegenheid gebruik gemaakt. Zij hebben daarbij tevens hun geldvordering in hoofdsom verminderd van € 16.450,00 (inclusief btw) tot € 16.269,86 (inclusief btw). Verder hebben zij hun vordering van € 1.155,55 wegens kosten van de deskundige (Wieser’s Advies) kennelijk laten varen. De vordering wegens buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van € 939,50 hebben zij gehandhaafd.

2.3.

Het door [appellanten] thans in hoofdsom gevorderde bedrag van € 16.269,86 (inclusief btw) is als volgt opgebouwd:

( i) een bedrag van € 5.514,26...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT