Uitspraak Nº 200.241.743_01 en 200.241.743_02. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-02-21

Datum uitspraak:2019/02/21
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 21 februari 2019

Zaaknummers: 200.241.743/01 en 200.241.743/02

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/331405 / FA RK 18-1005PAS_KR

in de zaken in hoger beroep van:

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] , Spanje,

appellant,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. H.G.M. Hilkens,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. C.F.L.A. van der Vegt-Boshouwers.

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

vestiging: [vestigingsplaats] ,

hierna te noemen: de raad.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 15 mei 2018.

2 Het geding in hoger beroep

In de zaak met zaaknummer 200.241.743/01

2.1.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 28 juni 2018, heeft, naar het hof begrijpt, de vader het hof verzocht voormelde beschikking, voor zover het betreft de beslissing ten aanzien van het verzoek van de vader tot vervangende toestemming ex artikel 34 tweede lid van de Paspoortwet, te vernietigen en opnieuw rechtdoende hem vervangende toestemming te verlenen voor het aanvragen van een paspoort voor de nader te noemen minderjarige [minderjarige] .

2.2.

Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 10 september 2018, heeft de moeder het hof verzocht, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vader niet-ontvankelijk te verklaren in zijn hoger beroep althans zijn verzoeken af te wijzen als zijnde ongegrond.

In de zaak met zaaknummer 200.241.743/02

2.3.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 4 juli 2018, heeft de vader het hof verzocht, uitvoerbaar bij voorraad:

- op grond van artikel 34 Paspoortwet vervangende toestemming te verlenen – welke toestemming die van de moeder vervangt – zodat een geldig paspoort voor [minderjarige] kan worden aangevraagd in afwachting van de beschikking in de bodemzaak;

- enkel en alleen voor zover het hof overweegt het primair verzochte af te wijzen, vervangende toestemming te verlenen – welke toestemming die van de moeder vervangt – en daaraan conform artikel 34 lid 5 Paspoortwet de voorwaarde te stellen dat de territoriale geldigheid van het paspoort wordt beperkt tot binnen Europa totdat in de bodemzaak beschikking is gewezen.

2.4.

Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 7 september 2018, heeft de moeder het hof verzocht de verzoeken van de vader af te wijzen.

2.5.

De zaken met zaaknummers 200.241.743/01 en 200.241.743/02 zijn gelijktijdig door het hof op zitting behandeld.

2.6.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019.

Bij die gelegenheid zijn gehoord:

- de vader, bijgestaan door mr. Hilkens;

- de moeder, bijgestaan door mr. Van der Vegt-Boshouwers;

- de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

2.6.1.

Het hof heeft de hierna te noemen minderjarige [minderjarige] in de gelegenheid gesteld haar mening kenbaar te maken.

Zij heeft hiervan gebruik gemaakt en zij is recent buiten aanwezigheid van partijen en overige belanghebbenden gehoord. Ter zitting heeft de voorzitter de inhoud van dit gesprek zakelijk weergegeven, waarna alle aanwezigen de gelegenheid hebben gekregen daarop te reageren.

2.7.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

- de brief met bijlage(n) van de advocaat van de vader d.d. 27 november 2018;

- de ter zitting door de advocaat van de moeder overgelegde beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2018 in de zaak met nummer C/01/331405 / FA RK 18-1005.

3 De beoordeling
3.1.

De vader en de moeder zijn op 20 april 2002 te Heerlen met elkaar gehuwd.

Uit het huwelijk van partijen is geboren:

- [minderjarige] (hierna: [minderjarige] ), op [geboortedatum] 2003 te [geboorteplaats] .

De vader en de moeder hebben gezamenlijk gezag over [minderjarige] .

3.2.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT