Uitspraak Nº 200.243.192_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-27

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3708
Date27 Octubre 2022
Docket Number200.243.192_01

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 27 oktober 2022

Zaaknummer: 200.243.192/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/323818/FA RK 17-3762

in de zaak in hoger beroep van:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. F.E.J. Menkveld,

tegen

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. R.G.J. van Kerkhof.

Deze zaak gaat over de minderjarige [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2017 te [geboorteplaats] , hierna te noemen: [minderjarige] .

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend: de Raad voor de Kinderbescherming, locatie [locatie] , hierna te noemen: de raad.

Deze beschikking is een vervolg op de beschikking van dit hof van 25 juni 2020.

5 De beschikking van 25 juni 2020

Bij beschikking van 25 juni 2020 zijn de moeder en de vader verwezen naar [instantie 1] te [plaats] voor een traject omgangsbegeleiding tussen de vader en [minderjarige] en naar [instantie 2]

voor de onderlinge echtscheidingsproblematiek. Aan partijen is verzocht het hof te informeren over het verloop en de resultaten van voornoemde trajecten. Iedere verdere beslissing is aangehouden.

6 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep
6.1.

De voortzetting van de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 september 2022. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

 • -

  de moeder, bijgestaan door mr. Menkveld;

 • -

  mr. Van Kerkhof;

 • -

  de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] .

6.2.

De vader is, zonder bericht van verhindering, niet verschenen.

6.3.

Het hof heeft verder kennisgenomen van de inhoud van:

 • -

  het V8-formulier van de advocaat van de vader van 29 maart 2022;

 • -

  het V6-formulier met bijlage van de advocaat van de moeder van 13 april 2022;

 • -

  het tijdens de mondelinge behandeling door de advocaat van de moeder overgelegde tussenverslag Traject Contactopbouw en ouderbemiddeling van [instantie 3] van 5 september 2022.

7 De verdere beoordeling
7.1.

De moeder voert aan dat zij net voor de start van deze mondelinge behandeling van de advocaat van de vader heeft vernomen dat de vader niet naar de mondelinge behandeling komt. Hij gooit de handdoek in de ring. De moeder heeft begrip voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT