Uitspraak Nº 200.247.256_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-12-17

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
Docket Number200.247.256_01
ECLIECLI:NL:GHSHE:2019:4550
GERECHTSHOF ̓s-HERTOGENBOSCH

Team Handelsrecht

zaaknummer 200.247.256/01

arrest van 17 december 2019

in de zaak van

1 [appellant] ,
wonende te [woonplaats] ,

2. Greenway Finance B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

3. [Greenway Consultancy] -Greenway Consultancy B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

4. Fuera International B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

appellanten,

verder afzonderlijk: [appellant] , Greenway Finance, [Greenway Consultancy] en Fuera International, en gezamenlijk: [appellanten c.s.]

advocaat: mr. J.Ch. van der Tak te Bergen op Zoom,

tegen

de vennootschap naar het recht van Colombia

Fuera Internacional S.A.,

gevestigd te [vestigingsplaats] (Colombia),

geïntimeerde,

verder: FISA,

advocaat: mr. D.J.J. Folgering te ’s-Hertogenbosch (gedesisteerd),

op het bij exploot van dagvaarding van 12 september 2018 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, gewezen vonnis in kort geding van 16 augustus 2018 tussen [appellanten c.s.] als eisers en FISA als gedaagde.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/02/347468 / KG ZA 18-461)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2 Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding in hoger beroep van 12 september 2018;

 • -

  de memorie van grieven van [appellanten c.s.] van 27 november 2018 met producties;

 • -

  de akte van niet-dienen voor memorie van antwoord op 5 februari 2019;

 • -

  de rolbeslissing van 19 februari 2019 waarbij [appellanten c.s.] in de gelegenheid is gesteld om te reageren op bezwaren van FISA tegen het verlenen van de akte niet-dienen;

 • -

  de antwoordakte van [appellanten c.s.] van 5 maart 2019 naar aanleiding van bezwaren van FISA tegen het verlenen van de akte niet-dienen;

 • -

  de rolbeslissing van 19 maart 2019 waarbij de verleende akte van niet-dienen is gehandhaafd;

 • -

  het door FISA verzochte pleidooi is op de daarvoor bepaalde data niet doorgegaan;

 • -

  het desisteren van de advocaat van FISA op 30 juli 2019, voor wie zich geen andere advocaat heeft gesteld.

[appellanten c.s.] heeft arrest gevraagd. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3 De beoordeling
3.1

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis van 16 augustus 2018 onder 2. een aantal feiten vastgesteld. Deze vaststelling houdt, met een enkele aanpassing ten behoeve van de leesbaarheid, het volgende in:

 1. [appellant] is enig bestuurder en aandeelhouder van Greenway Finance en enig bestuurder van [Greenway Consultancy] . Greenway Finance is enig aandeelhouder van [Greenway Consultancy] . Greenway Finance en [Greenway Consultancy] zijn beide oprichters van Fuera International. [appellanten c.s.] is geen onderdeel van FISA. [appellanten c.s.] houdt zich bezig met afvalverwerking en milieudiensten.

 2. FISA houdt zich eveneens bezig met milieudiensten en afvalverwerking en staat aan het hoofd van de “Grupo Fuera”. FISA beschikt over ISO certificaten voor het transport van Polychloorbifenyl (PCB)-afval.

 3. Partijen werken sinds 2010 samen. [appellant] heeft namens FISA met derde partijen onderhandeld over contracten en die afgesloten.

 4. Op 21 mei 2015 heeft FISA aan [appellant] een volmacht verleend om namens haar zogenoemde bid documents in te dienen en te ondertekenen voor een tender van Zesco Ltd. in Zambia (verder Zesco) voor - kort gezegd - het ophalen en opruimen van PCB-afval. [appellant] heeft van deze volmacht gebruik gemaakt en op 22 december 2016 is een contract gesloten tussen Zesco enerzijds en een joint venture van FISA en twee andere ondernemingen anderzijds. De contractsom bedroeg, na aanpassing, USD 859.551,30.

 5. Op 24 februari 2016 heeft FTSA aan [appellant] volmacht verleend pour toutes...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT