Uitspraak Nº 200.248.763_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht zaaknummer 200.248.763/01

arrest van 28 juli 2020

in de zaak van

1 [appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. M.J. Willemsen te Leusden,

tegen

1 [geïntimeerde 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [geïntimeerde 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

hierna: [geïntimeerde 1] ,

advocaat: mr. F.G.J. van der Kruis te Son en Breugel ,

op het hoger beroep van het door de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven, gewezen vonnis van 13 juni 2018 tussen appellanten als eisers in conventie, verweerders in reconventie en geïntimeerden als gedaagden in conventie, eisers in reconventie .

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/01/322763 / HA ZA 17-440)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis .

2 Het geding in hoger beroep
2.1.

[appellant] heeft bij exploot van 7 september 2018 aangezegd van genoemd vonnis in hoger beroep te komen met dagvaarding van [geïntimeerde 1] voor dit hof.

2.2.

Bij arrest van 18 december 2018 heeft het hof een comparitie van partijen bevolen. Deze heeft plaatsgevonden op 19 maart 2019. Het daarvan opgemaakte proces-verbaal bevindt zich bij de stukken.

2.3.

Het verloop van de procedure blijkt verder uit:

- de memorie van grieven;

- de memorie van antwoord;

- de akte uitlating van 20 augustus 2019;

- de antwoord-akte van 17 september 2019.

2.4.

Partijen hebben de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

3 De beoordeling
3.1

Het hof verwijst voor de feiten naar het vonnis van de rechtbank. Tegen de vaststelling van de feiten is geen grief of anderszins een bezwaar gericht.

3.2

Partijen zijn het erover eens dat [geïntimeerde 1] aan [appellant] een erfdienstbaarheid heeft verleend aldus: de erfdienstbaarheid van voetpad om over de strook grond, welke op de aangehechte situatietekening met streeparcering is aangegeven te komen van de openbare weg en te gaan naar de woningen [adres 1] , [adres 2] , [adres 3] en [adres 4] te [woonplaats] en omgekeerd, op de minste bezwarende wijze. Het is de eigenaren/gebruikers van de heersende erven toegestaan om bedoelde stroken grond te voet te gebruiken al dan niet met (motor)rijwielen aan de hand; daartoe zullen bedoelde stroken te allen tijde onbebouwd en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT