Uitspraak Nº 200.252.245/02 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2020-07-22

Datum uitspraak:2020/07/22
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

___________________________________________________________________

zaaknummer: 200.252.245/02 OK

beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer van 22 juli 2020

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SJOEBERT B.V.,

gevestigd te Roosendaal,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. T.S. Jansen en mr. A.S. van der Heide, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L’ÉTOILE PROPERTIES NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L’ÉTOILE PROPERTIES REIM HOLLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. G.T.J. Hoff, kantoorhoudende te Haarlem,

1 Het verloop van het geding
1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de voorzitter van de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van de Ondernemingskamer van 30 april 2019, 1 mei 2019, 12 juli 2019 en 29 mei 2020 in deze zaak.

1.2

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van L’Étoile Properties Netherlands B.V. (hierna: L’Étoile Netherlands) over de periode vanaf 1 januari 2016 en mr. P.D. Olden (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten.

1.3

Bij beschikking 29 mei 2020 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het op die dag ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag van de onderzoeker met de bijlagen ter inzage ligt voor belanghebbenden.

1.4

Bij brief van mrs. Jansen en Van der Heide van 13 juli 2020 heeft Sjoebert B.V. de voorzitter van de Ondernemingskamer verzocht haar op de voet van artikel 2:353 lid 3 BW te machtigen om – in een door Sjoebert B.V. bij de Rechtbank Rotterdam te entameren procedure – mededelingen uit het onderzoeksverslag (inclusief bijlagen) te doen door het onderzoeksverslag (inclusief bijlagen) in het geding te brengen in die procedure.

1.5

Bij brief van 20 juli 2020 heeft mr. Hoff namens L’Étoile Netherlands de Ondernemingskamer bericht dat zij an sich geen bezwaar heeft tegen het verlenen van de verzochte machtiging.

2 De gronden van de beslissing
2.1

Sjoebert B.V. heeft aan haar verzoek het volgende ten grondslag gelegd. Sjoebert B.V. is voornemens op korte termijn een procedure tegen [A] (hierna: [A] ) en [B] (hierna: [B] ) te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT