Uitspraak Nº 200.261.030/01. Gerechtshof Amsterdam, 2020-07-14

Datum uitspraak:14 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.261.030/01

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 14 juli 2020

inzake

[eiseres] ,

wonend te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat: mr. W.R. Jackman te Amsterdam,

tegen

VERENIGING VAN EIGENAARS [adres ] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagde,

advocaat: mr. E.A. Buziau te Amsterdam.

1 Verloop van het geding

Partijen worden hierna [eiseres] en de Sub-VvE genoemd.

[eiseres] heeft de Sub-VvE bij exploot van 11 juni 2019 voor dit hof gedaagd en de gedeeltelijke vernietiging gevorderd van een tussen partijen op 14 maart 2019 gewezen arbitraal vonnis (verder: het arbitrale vonnis), met beslissing over de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

Op de dienende dag heeft [eiseres] overeenkomstig de dagvaarding geconcludeerd en producties in het geding gebracht.

Bij conclusie van antwoord heeft de Sub-VvE geconcludeerd tot afwijzing van de vordering, met beslissing over de proceskosten met nakosten, uitvoerbaar bij voorraad.

Op 23 juni 2020 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten nader doen toelichten, [eiseres] door mr. M. Zwennes, advocaat te Amsterdam, de Sub-VvE door mr. D. Beunk, advocaat te Amsterdam, en door mr. Buziau voornoemd.

Ten slotte is arrest gevraagd.

2 Feiten

In deze zaak gaat het om het volgende.

( a) Het gebouw aan de [adres ] is bij akte van 11 november 1996 (verder: de splitsingsakte) gesplitst in twee appartementsrechten: (i) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond (verder: het appartementsrecht bedrijfsruimte) en (ii) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woningen op de eerste, tweede en derde verdieping (verder: het appartementsrecht wonen). Bij de splitsingsakte is de Vereniging van Eigenaars van het Gebouw [adres ] opgericht (verder: de VvE) waarvan thans [eiseres] en de Sub-VvE de leden zijn. De leden beschikken in de ledenvergadering ieder over één stem, zodat de stemverhouding binnen de VvE 50/50 is.

( b) Bij akte van 28 maart 2003 (verder: de akte van ondersplitsing) is het appartementsrecht wonen ondergesplitst in drie appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van respectievelijk de woning op de eerste, de tweede en de derde verdieping ( [adres ] ). Bij de akte van ondersplitsing is de Sub-VvE opgericht waarvan de drie rechthebbenden op de ondergesplitste appartementsrechten de leden zijn.

( c) Bij artikel D van de splitsingsakte is het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 (verder: het Modelreglement) van toepassing verklaard. Op grond van artikel 2 lid 3 in verband met artikel 3 onder a van het Modelreglement dienen de eigenaars voor het in de splitsingsakte bepaalde breukdeel bij te dragen in de kosten van het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT