Uitspraak Nº 200.264.592/01 OK. Gerechtshof Amsterdam, 2020-07-23

Datum uitspraak:23 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.264.592/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 23 juli 2020

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CHEVRAYNE MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Zeist,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. R.G.J. de Haan, mr. W.M. Smelt en mr. D.H. Tilanus, allen kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

RSW PROPERTY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

RSW PROPERTY I B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

RSW PROPERTY VIII B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

4. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

CR MARITIME B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

5. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

RSW MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. I.A.J. Deijkers en mr. A. de Buck, beiden kantoorhoudende te Den Haag,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAAL ’28 B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEMET B.V.,

gevestigd te Naarden,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAFEMA B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. I.A.J. Deijkers en mr. A. de Buck, beiden kantoorhoudende te Den Haag.

1. Het verloop van het geding

1.1 Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 9, 10 en 14 januari en 28 april 2020 in deze zaak.

1.2 Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van RSW Property B.V., RSW Property I B.V., RSW Property VIII B.V. en RSW Management B.V. (hierna gezamenlijk ook: de vennootschappen) over de periode vanaf 11 oktober 2013, mr. dr. C.B. Schutte (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, bepaald dat het onderzoek (na verhoging van het onderzoeksbudget bij beschikking van 28 april 2020) ten hoogste € 75.000 mag kosten, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT