Uitspraak Nº 200.269.530. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.269.530

(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem NL18.6187)

arrest van 28 juli 2020

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [appellant] ,

advocaat: mr. P.H. Vestiens,

tegen:

[de curator] , in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van

[B] B.V.,

kantoor houdende te Apeldoorn,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiser,

hierna: de curator,

niet verschenen.

1 Het geding in hoger beroep
1.1

Het verloop van het geding blijkt uit:

-de appeldagvaarding van 23 mei 2019;

-de memorie van grieven, met producties;

-een nagekomen productie.

Aan de curator is verstek verleend.

1.2

Vervolgens heeft [appellant] de stukken overgelegd en arrest gevraagd. Het hof heeft arrest bepaald.

2 De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.12 van het vonnis van 27 februari 2019.

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

Het gaat in dit geding kort gezegd om het volgende. [appellant] was enig bestuurder van [B] B.V., welke vennootschap op 28 mei 2013 is failliet verklaard. De curator vordert van [appellant] terugbetaling van een geldlening ad € 54.454 en aflossing van een rekening-courant-schuld van [appellant] aan [B] B.V. ten bedrage van € 173.325, beide met rente. De rechtbank wees de vorderingen toe.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep
4.1

[appellant] heeft tegen die beslissing een grief gericht. Hij voert aan dat hij er alles aan heeft gedaan om de curator tegemoet te komen in zijn verzoeken tot betaling van de vordering van [B] B.V. Hij heeft met behulp van zijn familie schikkingsbedragen aangeboden, die de curator niet heeft aanvaard. [appellant] is op aanvraag van de curator privé failliet verklaard, welk faillissement is opgeheven bij gebrek aan baten. De curator heeft conservatoire beslagen gelegd op de woning van [appellant] en op een bedrijfspand waarvan [appellant] mede-eigenaar is, hoewel uit taxatierapporten blijkt dat dit geen actief voor de boedel zal opleveren. De curator maakt misbruik van procesrecht door onnodig proceskosten te maken ten koste van de boedel en vexatoire beslagen te leggen, zulks ten nadele van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT