Uitspraak Nº 200.274.564/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-18

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2039
Docket Number200.274.564/01
Date18 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel Recht

Team Handel

Zaaknummer : 200.274.564/01

Zaaknummer arbitrage : PCA Case No. 2017-16

beslissing van 18 oktober 2022

inzake

de Russische Federatie,

zetelende te Moskou, Russische Federatie,

eiseres,

hierna te noemen: de Russische Federatie,

advocaat: voorheen mr. A.W. van der Veen te Amsterdam, thans zonder advocaat,

tegen

1. NJSC Naftogaz of Ukraine,

gevestigd te Kiev, Oekraïne,

2. National Joint Stock Company Chornomornaftogaz,

gevestigd te Kiev, Oekraïne,

3. JSC Ukrtransgaz,

gevestigd te Kiev, Oekraïne,

4. Likvo LLC,

gevestigd te oblast Charkov, Oekraïne,

5. JSC Ukrgasvydobuvannya,

gevestigd te Kiev, Oekraïne,

6. JSC Ukrtransnafta,

gevestigd te Kiev, Oekraïne,

7. Subsidiary Company Gaz Ukraiiny,

gevestigd te Kiev, Oekraïne,

gedaagden,

hierna samen te noemen: Naftogaz c.s.,

advocaat: mr. M. van de Hel-Koedoot te Amsterdam.

Het hof heeft op 19 juli 2022 in bovengenoemde zaak arrest gewezen.

Bij brief van 2 augustus 2022 hebben Naftogaz c.s. verzocht het arrest te herstellen vanwege twee kennelijke fouten die zich voor eenvoudig herstel lenen (hierna: het verzoek).

Het hof heeft het verzoek voor een reactie van de Russische Federatie op respectievelijk 15 en 18 augustus 2022 per e-mail verstuurd aan de voormalig advocaat van de Russische Federatie ter doorgeleiding van het verzoek aan de Russische Federatie, met de mededeling dat de Russische Federatie twee weken de tijd heeft om op het verzoek te reageren.

Bij e-mail van 2 september 2022 afkomstig van het Prosecutor General’s Office of the Russian Federation is namens de Russische Federatie verzocht de reactietermijn te verlengen tot en met 16 september 2022. Het hof heeft daarop bij e-mail van 6 september 2022 geantwoord dat de reactietermijn is verlengd tot en met 16 september 2022.

Binnen deze termijn heeft de Russische Federatie niet gereageerd op het verzoek.

Het hof heeft geconstateerd dat Naftogaz c.s. er in het verzoek terecht op wijzen, kort gezegd, dat (i) in r.o. 5.8.8.2 van het arrest op een verkeerde wijze is verwezen naar het rapport van dr. Fortuin en dat daaruit onjuist is geciteerd en (ii) dat in de derde volzin van r.o. 5.14.4 van het arrest is verwezen naar een verkeerd(e paragraaf van een) arbitraal vonnis. Deze fouten lenen zich voor eenvoudig herstel. Dit betekent dat het hof zal overgaan tot verbetering op de wijze als in het dictum bepaald.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT