Uitspraak Nº 200.277.185_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-07-30

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
Docket Number200.277.185_01
ECLIECLI:NL:GHSHE:2020:2439
GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak : 30 juli 2020

Zaaknummer : 200.277.185/01

Zaaknummer 1e aanleg : C/02/365653 / FA RK 19-6003

in de zaak in hoger beroep van:

[de moeder] ,

en

[de vader] ,

beiden wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

hierna te noemen: de ouders, respectievelijk de moeder en de vader,

advocaat: mr. E.M.A. Leijser,

tegen

Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidwest Nederland, locatie [locatie] ,

verweerder,

hierna te noemen: de raad.

Deze zaak gaat over de minderjarige [minderjarige] (hierna: [minderjarige] ), geboren op [geboortedatum] 2017 te [geboorteplaats]

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

- William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hierna te noemen: de gecertificeerde instelling (GI);

- [de pleegmoeder] , de grootmoeder van vaderszijde, hierna te noemen: de pleegmoeder.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 3 maart 2020.

2 Het geding in hoger beroep
2.1.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 17 april 2020, hebben de ouders verzocht om, uitvoerbaar bij voorraad, het beroep gegrond te verklaren, voormelde beschikking te vernietigen en het inleidend verzoek van de raad alsnog af te wijzen.

2.2.

Er is geen verweerschrift ingekomen.

2.3.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 10 juli 2020. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

- de ouders, bijgestaan door mr. Leijser;

- de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad] ;

- de GI, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de GI] .

De pleegmoeder is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet op de mondelinge behandeling verschenen.

2.4.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

  • -

    het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 5 februari 2020;

  • -

    productie 4 van de zijde van de ouders, ingekomen ter griffie op 6 mei 2020.

3 De beoordeling
3.1.

Uit de relatie van de ouders is [minderjarige] geboren.

3.2.

Bij beschikking van 10 oktober 2017 is [minderjarige] onder toezicht gesteld van de GI en is een machtiging verleend tot uithuisplaatsing van [minderjarige] in een netwerkpleeggezin. Zij verblijft sinds 19 juli 2017 bij de pleegmoeder, de grootmoeder van vaderszijde.

3.3.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking heeft de rechtbank het gezag van de ouders over [minderjarige] beëindigd en de GI tot voogdes over haar benoemd.

3.4.

De ouders kunnen zich met deze beschikking niet verenigen en zij zijn hiervan in hoger beroep gekomen.

Standpunten

3.5.

De ouders voeren in het beroepschrift, zoals aangevuld tijdens de mondelinge...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT